προτυπο εε(1)2

of 34 /34
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Embed Size (px)

Transcript of προτυπο εε(1)2

Page 1: προτυπο εε(1)2

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Page 2: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 2

22οο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ

Τάξη: Τάξη:

11ηη Ερευνητική Εργασία: «Θέμα» Ερευνητική Εργασία: «Θέμα»Καθηγητής - Σύμβουλος: Καθηγητής - Σύμβουλος:

Ομάδα:1Ομάδα:1

Ονόματα μαθητώνΟνόματα μαθητών:: ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ, ΚΟΡΕΛΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΚΟΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

Page 3: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

Περιεχόμενα

Πρόλογος........................................................................................3

Εισαγωγή........................................................................................3

Κεφάλαιο 1.....................................................................................3

Πλαίσιο - Στόχοι............................................................................3

Κεφάλαιο 2.....................................................................................3

Μεθοδολογία..................................................................................3

Κεφάλαιο 3.....................................................................................3

Συλλογή δεδομένων.......................................................................3

Ερμηνεία δεδομένων - Συμπεράσματα - Συζήτηση.......................3

Κριτική - Αυτοκριτική Προσέγγιση..............................................3

Επίλογος.........................................................................................3

Βιβλιογραφία..................................................................................3

Πηγές από Internet.........................................................................3

Παράρτημα.....................................................................................3

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 3

Page 4: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην παρούσα εργασία μελετάμε τις διάφορες πτυχές του

τουρισμού στην σημερινή εποχή, καθώς επίσης την αρνητική και

τη θετική επίδραση, που έχει ο τουρισμός στον ίδιο τον άνθρωπο

και στην συνέχεια στην κοινωνία. Θα αναφέρουμε τους

παράγοντες ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα και θα

προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τους κινδύνους, που μπορούν

να δημιουργηθούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα από τον τουρισμό.

Τέλος θα ασχοληθούμε με εννοιολογικές διασαφήσεις λέξεων που

είναι στενά συνδεδεμένες με τον τουρισμό.

Εισαγωγή

Αποφασίσαμε στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας στο 2ο ΓΕΛ

Ιλίου να ασχοληθούμε με το θέμα του τουρισμού , ο καθένας

ανέλαβε να βρει πληροφορίες για επιμέρους θέματα του

τουρισμού

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 4

Page 5: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

Κεφάλαιο 1

Πλαίσιο – Στόχοι

Οι στόχοι της εργασίας μας είναι να ορίσουμε την λέξη

<<τουρισμός>> και μέσα από την απάντηση βασικών ερωτημάτων

να εμβαθύνουμε περισσότερο στην έννοια του τουρισμού.

Επιπλέον θέλουμε να αναδείξουμε τους κινδύνους που κρύβει ο

τουρισμός για την Ελλάδα και τους τρόπους αντιμετώπισης τους,

για την αποφυγή τυχόν αρνητικών αποτελεσμάτων για την εικόνα

της Ελλάδος στο εξωτερικό. Ακόμη θα αναφερθούμε

συγκεκριμένα στις ωφέλειες του τουρισμού στην χώρα και στην

σημαντική οικονομική ενίσχυση, που προσφέρει, αφού είναι η πιο

κύρια πηγή εσόδων στην Ελλάδα, μαζεύοντας κάθε χρόνο πλήθος

τουριστών από όλο τον κόσμο.

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 5

Page 6: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

Κεφάλαιο 2

Μεθοδολογία

Κάθε βδομάδα ο συντονιστής του προγράμματος κ.Καλαφάτης

μας ανέθεται ερωτήματα τα οποία έπρεπε να απαντήσουμε μέσα

από πηγές τις οποίες βρίσκαμε στο διαδίκτυο.

Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

Παράγοντες ανάπτυξης τουρισμού στην χώρα μας.

Λόγοι τουριστικής ανάπτυξης της Ελληνικής κοινωνίας.

Ωφέλειες του τουρισμού για το άτομο.

Ωφέλειες του τουρισμού για την κοινωνία.

Κίνδυνοι που προέρχονται από τον τουρισμού για την

χώρα μας.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των αρνητικών

επιδράσεων του τουρισμού.

Αυτά όλα τα ερωτήματα τα χρησιμοποιήσαμε για την

ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας μετά από την έγκριση

του υπευθύνου.

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 6

Page 7: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

Κεφάλαιο 3

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 7

Page 8: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ο τουρισμός τη σημερινή εποχή αποτελεί τη βαριά βιομηχανία

της ελληνικής κοινωνίας , καθώς η Ελλάδα δέχεται ετησίως πάνω

από 15.000.000 τουρίστες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δυστυχώς , όμως ο τουρισμός μπορεί να έχει επιπτώσεις στους

ντόπιους  που ασχολούνται με αυτόν. Πράγματι, αυτή την εποχή

και στα τουριστικά μέρη παρατηρείται σταδιακή απομάκρυνση

των Ελλήνων από τα πλούσια ήθη και τις παραδόσεις μας.

Διαπιστώνουμε πως οι ξένοι τουρίστες ασκούν μεγάλη επιρροή

στους Έλληνες. Καθώς οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον

τουρισμό, συχνά διαθέτουν ελάχιστη μόρφωση , λησμονούν τη

μακρά ιστορία της χώρας μας.Επιδιώκουν λοιπόν τη μίμηση του

πολιτισμού των δυτικών ανεπτυγμένων χωρών. Αγνοούν το

λαμπερό πολιτισμό του παρελθόντος και παύουν να προσπαθούν

για την εξέλιξή του. Θαυμάζουν τον ήδη εξελιγμένο πολιτισμό

των ξένων και κατειλημμένοι από ξενομανία, προσπαθούν να

ενταχθούν σε αυτόν και όχι να κατορθώσουν μέσα στην

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 8

Page 9: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

κοινότητα που ήδη ανήκουν, να αναπτύξουν το δικό τους πλούσιο

πολιτισμό.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ.

Εμπορευματικοποίηση των τοπικών πολιτιστικών αξιών

Ο τουρισμός μπορεί να μετατρέψει τον τοπικό πολιτισμό σε

προϊόντα, στην περίπτωση που μειωθούν οι θρησκευτικές

παραδόσεις, τα τοπικά έθιμα και οι γιορτές προκειμένου να

προσαρμοστούν στις προσδοκίες των τουριστών και

καταλήγοντας έτσι σε αυτό που ονομάζεται

"αναδημιουργημένη εθνολογία".

Τυποποίηση

Οι διάφοροι προορισμοί κινδυνεύουν να τυποποιηθούν

μέσα στην όλη διαδικασία ικανοποίησης των τουριστικών

επιθυμιών: ενώ από τη μια πλευρά το τοπίο, τα καταλύματα,

το φαγητό, τα ποτά κ.λπ. θα πρέπει να ικανοποιούν την

επιθυμία των τουριστών για κάτι καινούριο και άγνωστο σε

αυτούς, από την άλλη ταυτοχρόνως θα πρέπει να μην είναι

τόσο καινούρια ή παράξενα, διότι λίγοι είναι οι τουρίστες

που πραγματικά ψάχνουν για εντελώς καινούρια πράγματα.

Προσαρμογή στις τουριστικές απαιτήσεις

Οι τουρίστες επιθυμούν αναμνηστικά δώρα, καλλιτεχνικές

δημιουργίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε πολλούς

τουριστικούς προορισμούς, οι βιοτέχνες έχουν ανταποκριθεί

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 9

Page 10: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

στην αυξανόμενη ζήτηση και έχουν αλλάξει το σχεδιασμό

των προϊόντων τους, προκειμένου αυτά να συμφωνούν

περισσότερο με τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Το

ενδιαφέρον που παρουσιάζεται από τους τουρίστες μπορεί

να συμβάλει με την έννοια της ατομικής αξίας των

καλλιτεχνών και να βοηθήσει στη διαφύλαξη της

πολιτιστικής παράδοσης. Η πολιτιστική διάβρωση μπορεί

να παρουσιαστεί κατά τη διαδικασία εμπορευματικοποίησης

των πολιτιστικών αγαθών.

ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

ΑΤΟΜΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Μέσα από την τουριστική ανάπτυξη μιας χώρας επέρχεται και η

οικονομική ευημερία των πολιτών της. Πολλοί άνθρωποι

βρίσκουν θέσεις εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις και

ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες στα νησιά τα οποία

προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να συμπληρώνουν

το εισόδημα τους κάνοντας τη καθημερινότητα τους ευκολότερη

και βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο . Κάτι το οποίο

συμβαίνει ιδιαίτερα στην Ελλάδα οπού πολλοί άνθρωποι ζουν

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 10

Page 11: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

αποκλειστικά και μόνο από το τουρισμό, π.χ. ταβέρνες ,

καφετέριες , ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα και άλλα πολλά.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μέσα από τα τουριστικά προγράμματα που υπάρχουν και τις

προνομιακές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων , οι οποίες

έχουν δημιουργηθεί προς χάριν του τουρισμού , πολλοί άνθρωποι

έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο κόσμο ευκολότερα , από ότι

στο παρελθόν και να περιηγηθούν σε διάφορα μέρη μαθαίνοντας

έτσι πληροφορίες για τους λαούς της υφηλίου . Με αποτέλεσμα οι

άνθρωποι να ψυχαγωγούνται και να γίνονται σοφότεροι (όπως

έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες οι οποίοι συνήθιζαν να

ταξιδεύουν σε διάφορα μέρη του κόσμου μέχρι το πέρας της ζωής

τους.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η τουριστική ανάπτυξη τις περισσότερες φορές εξαναγκάζει τις

κυβερνήσεις να δημιουργήσουν υποδομές για την υποδοχή και

διευκόλυνση των αφιχθέντων τουριστών. Όπως συνέβη το 2004

με τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Ελλάδα οπόταν η ελληνική

κυβέρνηση αναγκάστηκε να δημιουργήσει εγκαταστάσεις για την

υποδοχή (αεροδρόμια, λιμάνια), μετακίνηση (δρόμους, δίκτυο

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 11

Page 12: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

συγκοινωνιών ) και διαμονή (ξενοδοχεία). Όλα αυτά εκτός του

ότι αναβαθμίζουν συνολικότερα το επίπεδο της κοινωνίας ,

διευκολύνουν την ανθρώπινη καθημερινότητα . Για παράδειγμα

με τη βελτίωση των μέσων μεταφοράς , το καθαρισμό των

δρόμων , τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων

εστιάσεως, τη συντήρηση των μνημείων και γενικότερα των

αρχαιολογικών χώρων (τα οποία είναι απαραίτητα για την

ανάδειξη του τουρισμού) , επωφελούνται παράλληλα και οι

πολίτες της χώρας.

Συμπεραίνουμε επομένως ότι ο τουρισμός δεν έχει μόνο ωφέλει

για την κοινωνία και τη κυβέρνηση (δημοσιονομικά), αλλά έχει

ποικίλα οφέλη και για τον ίδιο τον άνθρωπο.

ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Πολλές είναι οι ωφέλειες του τουρισμού στον κοινωνικό τομέα.

Μέσα σε αυτές συγκαταλέγονται η μείωση της ανεργίας, η

ανάπτυξη έργων υποδομής (π.χ. δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια), η

βελτίωση των υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες, μεταφορές) καθώς

επίσης και αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της

περιοχής. Επομένως, πολλές και σημαντικές είναι οι θετικές

επιδράσεις σε μια περιοχή που μπορεί να έχει ο τουρισμός στην

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 12

Page 13: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

κοινωνία (π.χ. εγκαταστάσεις υγείας και ευημερίας), στον

πολιτισμό (π.χ. αποκατάσταση και ανάδειξη πολιτιστικών

στοιχείων) και στην αισθητική (π.χ. διατήρηση της παραδοσιακής

αρχιτεκτονικής).

Συγκεκριμένα στην Κύπρο τα οικονομικά οφέλη και η

δημιουργία θέσεων εργασίας, συγκαταλέγονται στις πιο κύριες

θετικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό

καταδεικνύει τη σημασία και τη βαρύτητα που διαδραματίζει ο

τουρισμός, όχι μόνο από άποψη αριθμητικών δεικτών της

οικονομίας, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο επηρεάζοντας άμεσα

την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού. Ειδικά, όσον αφορά

στην επαγγελματική αποκατάσταση, έχουν ωφεληθεί τα άτομα

άνω των 30 ετών, κυρίως από τις επαρχίες Αμμοχώστου και

Πάφου των μεσαίων και χαμηλών κοινωνικοοικονομικών τάξεων.

Θετικά αποτελέσματα επέφερε ο τουρισμός και στα πρότυπα της

κυπριακής κοινωνίας, αφού συνέβαλε στην απαλλαγή των παλιών

συντηρητικών προτύπων, όπως το πρότυπο της πατριαρχικής

οικογένειας, στο οποίο υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας μέσα στην

οικογένεια. Αυτό οφείλεται την τριβή μεταξύ των ντόπιων

κατοίκων του νησιού και των ξένων επισκεπτών. Έχουν κτιστεί

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 13

Page 14: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσά τους. Οι σχέσεις των κατοίκων με

ξένους και ντόπιους επισκέπτες χαρακτηρίζονται αρκετά καλές

και εποικοδομητικές και στηρίζονται στον αυθορμητισμό και τη

φιλοξενία. Μέσα από αυτή την συναναστροφή οι Κύπριοι

προβάλουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό προς τους ξένους,

ενώ παράλληλα δέχονται και επιρροές από αυτούς.

Ο τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει θετικά πάνω στο θέμα του

πολιτισμού, αφού μέσα από την προσπάθεια προσέλκυσης

επισκεπτών γίνεται αναβίωση παραδοσιακών στοιχείων, ηθών και

εθίμων. Διοργανώνονται διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις οι

οποίες προωθούν τον κυπριακό πολιτισμό και την κυπριακή

κουλτούρα. Τέτοιες εκδηλώσεις παρατηρούνται σε πολύ τακτά

χρονικά διαστήματα σε διάφορες τουριστικές περιοχές της

Κύπρου, όπως είναι η Αγιά Νάπα, ο Πρωταράς, η Λεμεσός, η

Πάφος, η Πόλη Χρυσοχούς αλλά και η Πέγεια. Παράλληλα

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για ανάπτυξη

των περιοχών της υπαίθρου και της ενδοχώρας. Χαρακτηριστικό

παραδείγματα αποτελεί το χωριό Φικάρδου, που ενώ είχε

εγκαταλειφθεί για πολλά χρόνια από τους κατοίκους του, τώρα,

με την ολική αναστύλωση που έγινε από τον ΚΟΤ, αποτελεί

τόπος έλξης πολλών τουριστών ομόχρονα. 

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 14

Page 15: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

Επιπλέον, με την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο

αναβαθμίστηκαν, εκσυγχρονίστηκαν αλλά και δημιουργήθηκαν

νέες υποδομές, δρόμοι και υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό είναι το

παράδειγμα της περιοχής της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου,

όπου νέοι δρόμοι κατασκευάστηκαν, κτίστηκε νέο νοσοκομείο

και νέες υποδομές, οι κάτοικοι παρέμειναν στην περιοχή τους

κτλ.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ο τουρισμός τη σημερινή εποχή αποτελεί τη βαριά βιομηχανία

της ελληνικής κοινωνίας , καθώς η Ελλάδα δέχεται ετησίως πάνω

από 15.000.000 τουρίστες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δυστυχώς , όμως ο τουρισμός μπορεί να έχει επιπτώσεις στους

ντόπιους  που ασχολούνται με αυτόν. Πράγματι, αυτή την εποχή

και στα τουριστικά μέρη παρατηρείται σταδιακή απομάκρυνση

των Ελλήνων από τα πλούσια ήθη και τις παραδόσεις μας.

Διαπιστώνουμε πως οι ξένοι τουρίστες ασκούν μεγάλη επιρροή

στους Έλληνες. Καθώς οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 15

Page 16: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

τουρισμό, συχνά διαθέτουν ελάχιστη μόρφωση , λησμονούν τη

μακρά ιστορία της χώρας μας.Επιδιώκουν λοιπόν τη μίμηση του

πολιτισμού των δυτικών ανεπτυγμένων χωρών. Αγνοούν το

λαμπερό πολιτισμό του παρελθόντος και παύουν να προσπαθούν

για την εξέλιξή του. Θαυμάζουν τον ήδη εξελιγμένο πολιτισμό

των ξένων και κατειλημμένοι από ξενομανία, προσπαθούν να

ενταχθούν σε αυτόν και όχι να κατορθώσουν μέσα στην

κοινότητα που ήδη ανήκουν, να αναπτύξουν το δικό τους πλούσιο

πολιτισμό.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ.

Εμπορευματικοποίηση των τοπικών πολιτιστικών αξιών

Ο τουρισμός μπορεί να μετατρέψει τον τοπικό πολιτισμό σε

προϊόντα, στην περίπτωση που μειωθούν οι θρησκευτικές

παραδόσεις, τα τοπικά έθιμα και οι γιορτές προκειμένου να

προσαρμοστούν στις προσδοκίες των τουριστών και

καταλήγοντας έτσι σε αυτό που ονομάζεται

"αναδημιουργημένη εθνολογία".

Τυποποίηση

Οι διάφοροι προορισμοί κινδυνεύουν να τυποποιηθούν

μέσα στην όλη διαδικασία ικανοποίησης των τουριστικών

επιθυμιών: ενώ από τη μια πλευρά το τοπίο, τα καταλύματα,

το φαγητό, τα ποτά κ.λπ. θα πρέπει να ικανοποιούν την

επιθυμία των τουριστών για κάτι καινούριο και άγνωστο σε

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 16

Page 17: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

αυτούς, από την άλλη ταυτοχρόνως θα πρέπει να μην είναι

τόσο καινούρια ή παράξενα, διότι λίγοι είναι οι τουρίστες

που πραγματικά ψάχνουν για εντελώς καινούρια πράγματα.

Προσαρμογή στις τουριστικές απαιτήσεις

Οι τουρίστες επιθυμούν αναμνηστικά δώρα, καλλιτεχνικές

δημιουργίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε πολλούς

τουριστικούς προορισμούς, οι βιοτέχνες έχουν ανταποκριθεί

στην αυξανόμενη ζήτηση και έχουν αλλάξει το σχεδιασμό

των προϊόντων τους, προκειμένου αυτά να συμφωνούν

περισσότερο με τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Το

ενδιαφέρον που παρουσιάζεται από τους τουρίστες μπορεί

να συμβάλει με την έννοια της ατομικής αξίας των

καλλιτεχνών και να βοηθήσει στη διαφύλαξη της

πολιτιστικής παράδοσης. Η πολιτιστική διάβρωση μπορεί

να παρουσιαστεί κατά τη διαδικασία εμπορευματικοποίησης

των πολιτιστικών αγαθών.

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 17

Page 18: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

Ερμηνεία δεδομένων - Συμπεράσματα - Συζήτηση

. Ολοκληρώνοντας την εργασία καταφέραμε να απαντήσουμε στα

εξής ερωτήματα:

Παράγοντες ανάπτυξης τουρισμού στην χώρα μας.

Λόγοι τουριστικής ανάπτυξης της Ελληνικής κοινωνίας.

Ωφέλειες του τουρισμού για το άτομο.

Ωφέλειες του τουρισμού για την κοινωνία.

Κίνδυνοι που προέρχονται από τον τουρισμού για την

χώρα μας.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των αρνητικών

επιδράσεων του τουρισμού.

Με την απάντηση αυτών των ερωτημάτων κατορθώσαμε να

διευρύνουμε τις γνώσεις μας για τον τουρισμό και καταλάβαμε,

ότι δεν υπάρχουν μόνο θετικές ωφέλειες, αλλά και αρνητικές

τόσο στο άτομο όσο και στην κοινωνία. Με αυτή την εργασία

λοιπόν, έχουμε καταφέρει να αναλύσουμε τα περισσότερα

θέματα, που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό και που θα

έπρεπε να γνωρίζει κάθε άνθρωπος.

Κριτική - Αυτοκριτική Προσέγγιση

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 18

Page 19: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

Τελειώνοντας την εργασία μετά από λίγες εβδομάδες έρευνας

στο διαδίκτυο πιστεύουμε, ότι κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε

επιτυχώς την εργασία, παρόλο που παρευρεθήκαμε μόνο λίγες

φορές στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας.

Προσπαθήσαμε να αποδώσουμε επιπτώσεις και ωφέλειες

σχετικές με τον τουρισμό όσο το δυνατόν καλύτερα και να μην

έχουμε την παραμικρή απόκλιση από την πραγματικότητα. Για

αυτούς τους λόγους είμαστε ευχαριστημένοι που ασχοληθήκαμε

με την ευρύτερη έννοια του τουρισμού.

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 19

Page 20: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

Επίλογος

Εν κατακλείδι παρόλο που οι απαιτήσεις της εργασίας ήταν

πολλές καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε με εργατικότητα και

προσπάθεια , ολοκληρώνοντας επιτυχώς την εργασία και το

τέχνημα .

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 20

Page 21: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

Πηγές από Internet

heidelberg 2012, packaging pront spesial applications, [ on-line], Διαθέσιμο από: http://www.heidelberg.com/www/html/en/content/articles/solution/packaging/folding_carton/applications/coldfoil [ημερομηνία πρόσβασης: 20/2/2012]

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 21

Page 22: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

Παράρτημα

Ημερομηνία Χώρος Θέμα

9/10

6η,7η

Τετάρτη

ΑΙΘΟΥΣΑ

Έγινε κατανομή των μαθητών στα πρότζεκτ. Πρώτη επαφή με τους μαθητές. 

Χωρισμός σε ομάδες. Οδηγίες για τον τρόπο δουλειάς. Προσέγγιση του όρου τουρισμός. 

16/10

6η,7η

Τετάρτη 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενημέρωση για το Wiki. Πληροφορίες για τη σημασία του ηλεκτρονικού εργαλείου. Εγγραφή των μελών στο wiki.

Οδηγίες για τη δημιουργία σελίδων, τη συγγραφή και δημοσίευση κειμένου στο wiki 

21/10 

1η,2η

Δευτέρα

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες για τη λειτουργία του Wiki και το ανέβασμα των δραστηριοτήτων σε αυτό.

 Έγινε συζήτηση - ενημέρωση για το τέχνημα, η κάθε ομάδα ανέλαβε το αντικείμενο- θέμα που θα την απασχολήσει και οι ομάδες άρχισαν τη δημιουργία του τεχνήματός τους.  

28/10

Δευτέρα  

 Δεν έγινε μάθημα λόγω εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 

4/11

1η, 2η

Δευτέρα 

 ΑΙΘΟΥΣΑ

Στην αίθουσα του Β3 οι ομάδες εργάστηκαν πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα και δόθηκαν οδηγίες για την απάντηση των ερωτημάτων. 

11/11

1η, 2η ώρα

Δευτέρα 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δόθηκε στους μαθητές το πρότυπο για τη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας, απαντήθηκαν ερωτήσεις. 

Οι ομάδες προχώρησαν στη δημιουργία του τεχνήματος.  

 

18/11  ΑΙΘΟΥΣΑ  Δόθηκαν επεξηγήσεις για τη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας.Παρουσιάστηκαν

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 22

Page 23: προτυπο εε(1)2

Θέμα Ερευνητικής εργασίας

1η, 2η ώρα

Δευτέρα 

οι δραστηριότητες των μαθητών και έγινε συζήτηση για  τους κινδύνους του τουρισμού για το άτομο και την κοινωνία. 

 27/11

Τετάρτη 

Δεν έγινε μάθημα λόγω περιπάτου στο Λαύριο.  

4/12

Τετάρτη 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

          Επεξεργασία  του προτύπου της ερευνητικής εργασίας, ερωτήσεις, απορίες, διευκρινίσεις. Οι ομάδες προχώρησαν στη           δημιουργία του τεχνήματος. Οδηγίες για την ανάρτηση του τεχνήματος και της ερευνητικής εργασίας στη σελίδα   www.slideshare.net και τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στο wiki της ερευνητικής εργασίας.

11/12

Τετάρτη 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Την πρώτη διδακτική ώρα οι ομάδες συνέχισαν τη δημιουργία του τεχνήματος. Δόθηκαν πάλι οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού στη σελίδα slideshare.net  και τον τρόπο ενσωμάτωσης. Οι ομάδες 2, 3 και 5 ολοκλήρωσαν το τέχνημα, το ανέβασαν στη σελίδα www.slideshare.net και στη συνέχεια το ενσωμάτωσαν στο wiki τόσο στο φάκελο της ομάδας τους όσο και στη σελίδα με τίτλο τέχνημα.  Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι ομάδες συνέχισαν τη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας.

      

: - :Τάξη Ομάδα Σελίδα 23