Χ + 12 ή 12 + Χ Ψ Ζ + 24 ή 24 + Ζusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAST/H-ennoia-ths...Ζ + 24...

of 6 /6

Embed Size (px)

Transcript of Χ + 12 ή 12 + Χ Ψ Ζ + 24 ή 24 + Ζusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAST/H-ennoia-ths...Ζ + 24...

 • ● Χ + 12 ή 12 + Χ

  ● Ψ - 4

  ● Ζ + 24 ή 24 + Ζ

 • α - 15 = 6 ⇒ 22 - 15 ≠ 6 ⇒ Ο αριθμός 22 δεν επαληθεύει την αριθμητική παράσταση.

  α - 15 = 6 ⇒ 15 - 15 ≠ 6 ⇒ Ο αριθμός 15 δεν επαληθεύει την αριθμητική παράσταση.

  α - 15 = 6 ⇒ 26 - 15 ≠ 6 ⇒ Ο αριθμός 26 δεν επαληθεύει την αριθμητική παράσταση.

  α - 15 = 6 ⇒ 19 - 15 ≠ 6 ⇒ Ο αριθμός 19 δεν επαληθεύει την αριθμητική παράσταση.

  α - 15 = 6 ⇒ 21 - 15 = 6 ⇒ Ο αριθμός 21 επαληθεύει την αριθμητική παράσταση.

  α - 15 = 6 ⇒ 30 - 15 ≠ 6 ⇒ Ο αριθμός 30 δεν επαληθεύει την αριθμητική παράσταση.

 • 1 ∙340 2 ∙340

  680

  3 ∙340

  3

  1.020

  4 ∙340

  4

  1.360

  5 ∙340

  5

  1.700

  6 ∙340

  6

  2.040

  7 ∙340

  7

  2.380

  8 ∙340

  8

  2.720

  9 ∙340

  9

  3.060

  10 ∙340

  10

  3.400

  11 ∙340

  11

  3.740

  12 ∙340

  12

  4.080

  340 ∙ X Για Χ = 5 ⇒ 340 ∙ X = 340 ∙ 5 = 1.700μ.

  340 ∙ X Για Χ = 12 ⇒ 340 ∙ X = 340 ∙ 12 = 4.080μ.

  Ο κεραυνός έπεσε στα 1.700 μέτρα ή στα 4.080 μέτρα.

 • Κέδρος

  2

  2 ∙ 80 = 160

  Ελιά

  4

  4 ∙ 60 = 240

  Κυπαρίσσι

  1

  1 ∙ 50 = 50

  Φτέρη

  1

  1 ∙ 25 = 25

  Ιτιά

  3

  3 ∙ 100 = 300

  Γιουνίπερο

  1

  1 ∙ 20 = 20

  Λεύκα

  0

  0 ∙ 40 = 00

  ----------

  0

  0 ∙ 0 = 00

  (2 ∙ 80 ) + (4 ∙ 60 ) +(1 ∙ 50 ) + (1 ∙ 25 ) + (3 ∙ 100 ) +(1 ∙ 20 ) +(0 ∙ 40 ) = (160 + 240) + (50 + 25 ) + (300 + 20 ) = (400 + 75) + 320= = 475 + 320=795

 • ● Η επιλογή και η αγορά φυτών δεν μπορεί να γίνεται τυχαία. Εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος της περιοχής μας(ξηρασία, υγρασία, θερμοκρασία, βροχοπτώσεις). Πρέπει να εξετάζουμε αν τα φυτά προσαρμόζονται στα κλιματικά δεδομένα της περιοχής μας. Να δούμε τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του εδάφους του κήπου μας και παράλληλα τις απαιτήσεις τους. Υπόψη μας πρέπει να λάβουμε την εποχή σποράς, τις καλλιεργητικές απαιτήσεις των φυτών, την ευπάθεια σε ζωικούς εχθρούς και ασθένειες και τέλος την διάρκεια ζωής τους….

  ● Μήκος αυλής=30μ. Πλάτος αυλής=40μ. Μαθητές=240.Εμβαδόν αυλής= μήκος∙ πλάτος=30μ. ∙ 40μ.=1.200τ.μ.Χώρος που αναλογεί σε κάθε μαθητή 1.200 : 240= 5τ.μ./μαθ.Τα φυτά ως ζωντανοί οργανισμοί έχουν συγκεκριμένες περιοχές φυσικής εξάπλωσης.Λαμβάνοντας υπόψη μας αυτό το δεδομένο, η επιλογή των ειδών που θα κάνουμε θα πρέπει να περιλαμβάνει είδη αυτόχθονα, τα οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον μας.