Βυζάντιο 11ος αι.

26
Μάθημα 16ο Μάθημα 16ο Εξασθένηση Βυζαντίου Εξασθένηση Βυζαντίου 11ος αιώνας 11ος αιώνας

Transcript of Βυζάντιο 11ος αι.

Page 1: Βυζάντιο 11ος αι.

Μάθημα 16οΜάθημα 16οΕξασθένηση ΒυζαντίουΕξασθένηση Βυζαντίου

11ος αιώνας11ος αιώνας

Page 2: Βυζάντιο 11ος αι.

Η Ευρώπη το 1000Η Ευρώπη το 1000

Page 3: Βυζάντιο 11ος αι.

1025: ποια η κατάσταση 1025: ποια η κατάσταση του Βυζαντίου;του Βυζαντίου;

►Στρατιωτικές επιτυχίεςΣτρατιωτικές επιτυχίες►Παγκόσμια δύναμηΠαγκόσμια δύναμη►Ενισχυμένος διεθνής ρόλοςΕνισχυμένος διεθνής ρόλος►Όμως : η άλλη πλευρά του νομίσματος;Όμως : η άλλη πλευρά του νομίσματος;►ΕφησυχασμόςΕφησυχασμός►ΑποστρατιωτικοποίησηΑποστρατιωτικοποίηση►Τι σημαίνει ο όρος αυτός ;Τι σημαίνει ο όρος αυτός ;

Page 4: Βυζάντιο 11ος αι.

Αποστρατιωτικοποίηση Αποστρατιωτικοποίηση σημαίνεισημαίνει

1.1. Παραμέληση του Παραμέληση του στόλουστόλου2.2. Σταδιακή Σταδιακή διάλυση θεμάτωνδιάλυση θεμάτων & &

θεματικών στρατώνθεματικών στρατών3.3. Αντικατάσταση υποχρεωτικής Αντικατάσταση υποχρεωτικής

στρατιωτικής στρατιωτικής θητείαςθητείας4.4. με με φόροφόρο που χρησιμοποιήθηκε για τη που χρησιμοποιήθηκε για τη

στρατολογία ξένων μισθοφόρωνστρατολογία ξένων μισθοφόρων5.5. Χρησιμοποίηση Χρησιμοποίηση πολλών ξένωνπολλών ξένων σε σε

ανώτερες θέσειςανώτερες θέσεις

Page 5: Βυζάντιο 11ος αι.

Ποια ήταν η κοινωνική Ποια ήταν η κοινωνική κατάσταση;κατάσταση;

►Αυταρχική κεντρική κυβέρνησηΑυταρχική κεντρική κυβέρνηση►επιβάλλει νέους φόρουςεπιβάλλει νέους φόρους►Αποτέλεσμα;Αποτέλεσμα;►Οι επαρχιακοί αγροτικοί πληθυσμοί Οι επαρχιακοί αγροτικοί πληθυσμοί

εξεγείρονταιεξεγείρονται►Πολιτική αστάθειαΠολιτική αστάθεια►Ποια αίσθηση κυριαρχεί;Ποια αίσθηση κυριαρχεί;►της της γενικευμένης κρίσηςγενικευμένης κρίσης

Page 6: Βυζάντιο 11ος αι.

μέσα 11ου αι.μέσα 11ου αι. : ο πατρίκιος Λέων Τορνίκιος επιτίθεται : ο πατρίκιος Λέων Τορνίκιος επιτίθεται κατά της Κωνσταντινούπολης : κατά της Κωνσταντινούπολης : σχολιάζουμε …σχολιάζουμε …

Page 7: Βυζάντιο 11ος αι.

σκηνή δολοφονίας αυτοκράτορα σκηνή δολοφονίας αυτοκράτορα Ρωμανού Γ΄: Ρωμανού Γ΄: τι δηλώνει η πράξη αυτή;τι δηλώνει η πράξη αυτή;

Page 8: Βυζάντιο 11ος αι.

Εξηγήστε την πολιτική Εξηγήστε την πολιτική αστάθειααστάθεια

► Η αυτοκράτειρα ΖωήΗ αυτοκράτειρα Ζωή► η αδελφή της η αδελφή της

Θεοδώρα Θεοδώρα ►Ο σύζυγος της Ζωής, Ο σύζυγος της Ζωής,

αυτοκράτορας αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ΄Κωνσταντίνος Θ΄

► Σύντομη παραμονή Σύντομη παραμονή στον θρόνοστον θρόνο

► Τι δείχνει αυτό;Τι δείχνει αυτό;

Page 9: Βυζάντιο 11ος αι.

Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας

& ο δάσκαλός του Μιχαήλ Ψελλός& ο δάσκαλός του Μιχαήλ Ψελλός

Page 10: Βυζάντιο 11ος αι.

Πολιτική αστάθειαΠολιτική αστάθεια►Ο αυτοκράτορας Ο αυτοκράτορας

Νικηφόρος Γ΄Νικηφόρος Γ΄► και η Μαρία η Αλανήκαι η Μαρία η Αλανή►Ο τελευταίος Ο τελευταίος

αυτοκράτορας της αυτοκράτορας της περιόδουπεριόδου

► Τι παρατηρούμε στην Τι παρατηρούμε στην εικόνα για την εικόνα για την αυτοκρατορική ιδέα;αυτοκρατορική ιδέα;

Page 11: Βυζάντιο 11ος αι.

Απειλείται Απειλείται η εδαφική ακεραιότητα του η εδαφική ακεραιότητα του

κράτουςκράτους► Από ποιους;Από ποιους;► Οι Οι Σελτζούκοι ΤούρκοιΣελτζούκοι Τούρκοι > στην Ανατολή > στην Ανατολή► 1071 : μάχη του Ματζικέρτ > έκβαση;1071 : μάχη του Ματζικέρτ > έκβαση;► Λόγοι της ήττας;Λόγοι της ήττας;1.1. Έλλειψη οπλισμούΈλλειψη οπλισμού2.2. Έλλειψη πειθαρχίαςΈλλειψη πειθαρχίας3.3. Πεσμένο ηθικόΠεσμένο ηθικό

Page 12: Βυζάντιο 11ος αι.

Η μάχη στο ΜατζικέρτΗ μάχη στο Ματζικέρττι γνωρίζετε γι’ αυτήν;τι γνωρίζετε γι’ αυτήν;

Page 13: Βυζάντιο 11ος αι.

Ρωμανός Δ΄ & ΕυδοκίαΡωμανός Δ΄ & Ευδοκία

Page 14: Βυζάντιο 11ος αι.

Αρπ Αρσλάν & ΡωμανόςΑρπ Αρσλάν & Ρωμανός

Page 15: Βυζάντιο 11ος αι.

Το κράτος των ΣελτζούκωνΤο κράτος των Σελτζούκων11ος αιώνας11ος αιώνας

Page 16: Βυζάντιο 11ος αι.

12ος αιώνας : δείχνω στον 12ος αιώνας : δείχνω στον χάρτηχάρτη

Page 17: Βυζάντιο 11ος αι.

Οι νέοι εχθροί του ΒυζαντίουΟι νέοι εχθροί του Βυζαντίου►Οι Οι ΝορμανδοίΝορμανδοί►Από πού έρχονται; > βορρά & δύσηΑπό πού έρχονται; > βορρά & δύση►Κυριεύουν τις βυζαντινές ιταλικές Κυριεύουν τις βυζαντινές ιταλικές

κτήσειςκτήσεις►Ποιες ήταν;Ποιες ήταν;►1071 : κυριεύουν το 1071 : κυριεύουν το ΜπάριΜπάρι = τελευταίο = τελευταίο

βυζαντινό οχυρό της Ιταλίας > σημασία;βυζαντινό οχυρό της Ιταλίας > σημασία;►Οι Οι ΟύγγροιΟύγγροι } στον βορρά } στον βορρά►Οι Οι ΣέρβοιΣέρβοι } » } »

Page 18: Βυζάντιο 11ος αι.

Η κάθοδος των ΝορμανδώνΗ κάθοδος των Νορμανδών

Page 19: Βυζάντιο 11ος αι.

Η προέλαση των ΝορμανδώνΗ προέλαση των Νορμανδών

Page 20: Βυζάντιο 11ος αι.

Νορμανδικό βασίλειο της Νορμανδικό βασίλειο της ΣικελίαςΣικελίας

Page 21: Βυζάντιο 11ος αι.

Ο Ρογήρος Α΄ εναντίον των Ο Ρογήρος Α΄ εναντίον των ΣαρακηνώνΣαρακηνών

Page 22: Βυζάντιο 11ος αι.

Ο Ρογήρος Α΄ παραλαμβάνει Ο Ρογήρος Α΄ παραλαμβάνει τα κλειδιά του Παλέρμο το τα κλειδιά του Παλέρμο το

10711071

Page 23: Βυζάντιο 11ος αι.

η Ουγγαρία τον 11ο αιώναη Ουγγαρία τον 11ο αιώναμε ποια κράτη συνορεύει;με ποια κράτη συνορεύει;

Page 24: Βυζάντιο 11ος αι.

Ο βασιλιάς της Ουγγαρίας Ο βασιλιάς της Ουγγαρίας Στέφανος Α΄Στέφανος Α΄

Page 25: Βυζάντιο 11ος αι.

Ηη Ευρώπη στα τέλη του 11ου Ηη Ευρώπη στα τέλη του 11ου αι.αι.

πού είναι η Σερβία & η πού είναι η Σερβία & η Ουγγαρία;Ουγγαρία;

Page 26: Βυζάντιο 11ος αι.

συμπέρασμασυμπέρασμα► 1025-1081 : κρίσιμη μεταβατική περίοδος 1025-1081 : κρίσιμη μεταβατική περίοδος ► φάση στασιμότητας & υποχώρησης του φάση στασιμότητας & υποχώρησης του

βυζαντίουβυζαντίου