γ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημη

5
Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμός «ΚΑΙΡΟΣ», Θεσσαλονίκη 14.10.2016 Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Θεματική ενότητα 1. Διλήμματα Διδακτική ενότητα 1.1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Transcript of γ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημη

Page 1: γ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημη

Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμός «ΚΑΙΡΟΣ», Θεσσαλονίκη 14.10.2016

Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Θεματική ενότητα 1. Διλήμματα

Διδακτική ενότητα 1.1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η : Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η Α Κ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Page 2: γ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημη

Θ.Ε. 1 ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ(Επιστήμη, Τεχνολογία, Γενετική, Οικολογία)

Page 3: γ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημη

ΠΜΑ: Οι μαθητές/ μαθήτριες να:

2. εξηγούν την εξέλιξη της σχέσης θρησκείας και επιστήμης στη νεωτερική εποχή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 1. Παρουσίαση παραδειγμάτων προσέγγισης σύγχρονων ζητημάτων από επιστημονική και θρησκευτική πλευρά. 2. Αποτύπωση των σχέσεων επιστήμης και πίστης στη σύγχρονη εποχή.

Page 4: γ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 1. Παρουσίαση παραδειγμάτων προσέγγισης σύγχρονων ζητημάτων από επιστημονική και θρησκευτική πλευρά. 3. Ανάλυση των αντιθέσεων πίστης και επιστήμης στη σύγχρονη εποχή.

ΠΜΑ: Οι μαθητές/ μαθήτριες να:1. παρουσιάζουν προσεγγίσεις της επιστήμης και της πίστης σε σύγχρονα ζητήματα,2. εξηγούν την εξέλιξη της σχέσης θρησκείας και επιστήμης στη νεωτερική εποχή,3. διατυπώνουν συλλογισμούς για θέσεις και αντιθέσεις πίστης και επιστήμης στη σύγχρονη εποχή.

Page 5: γ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημη