φυσικη γ 1.1 εως 1.3

36
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Transcript of φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Page 1: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Page 2: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΧΡΙΜΠΆΡΙ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΧΡΙΜΠΆΡΙ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Page 3: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

1. Ποια σώματα λέγονται ηλεκτρισμένα;

1. Ποια σώματα λέγονται ηλεκτρισμένα;

Είναι τα σώματα που όταν τριφτούν με άλλο σώμα αποκτούν την ιδιότητα να έλκουν άλλα αντικείμενα

Είναι τα σώματα που όταν τριφτούν με άλλο σώμα αποκτούν την ιδιότητα να έλκουν άλλα αντικείμενα

Page 4: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

2. Τι είναι το ηλεκτρικό εκκρεμές;

Είναι νήμα που στην άκρη του έχει δεμένο μικρό σώμα.

Page 5: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

2. Τι είναι το ηλεκτρικό εκκρεμές;

Είναι νήμα που στην άκρη του έχει δεμένο μικρό σώμα.

Χρησιμεύει για να ανιχνεύουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο.

Page 6: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

3. Τι Ιδιότητες έχει η ηλεκτρική δύναμη;

3. Τι Ιδιότητες έχει η ηλεκτρική δύναμη;

Α. Η ηλεκτρική δύναμη δρa από απόσταση.

Page 7: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Β. Η ηλεκτρική δύναμη ασκείται σε διαφορετικά σώματα από ό,τι η μαγνητική.

Ο μαγν έλκει μόνο σιδηρομαγνητικά υλικά.

Page 8: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Οι ηλεκτρικές δυνάμεις άλλοτε είναι ελκτικές άλλοτε είναι απωστικές,

Page 9: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

4. Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο ;

4. Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο ;

Είναι το φυσικό μέγεθος που θεωρούμε ότι υπάρχει στα ηλεκτρισμένα σώματα και στο οποίο οφείλονται τα ηλεκτρικά φαινόμενα.

Σύμβολο: Q ή q

Page 10: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Ποιες οι μονάδες ηλεκτρικού φορτίου;

Ποιες οι μονάδες ηλεκτρικού φορτίου;

1C Κουλόμπ Πολύ μεγάλη μονάδα

Page 11: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Ποιες οι μονάδες ηλεκτρικού φορτίου;

Ποιες οι μονάδες ηλεκτρικού φορτίου;

1C Κουλόμπ Πολύ μεγάλη μονάδα

1mC=10-3C=0,001C Μιλικουλόμπ

Page 12: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Ποιες οι μονάδες ηλεκτρικού φορτίου;

Ποιες οι μονάδες ηλεκτρικού φορτίου;

1C Κουλόμπ Πολύ μεγάλη μονάδα

1mC=10-3C=0,001C Μιλικουλόμπ

1μC=10-6C=0,000001C Μικροκουλόμπ

Page 13: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Ποιες οι μονάδες ηλεκτρικού φορτίου;

Ποιες οι μονάδες ηλεκτρικού φορτίου;

1C Κουλόμπ Πολύ μεγάλη μονάδα

1mC=10-3C=0,001C Μιλικουλόμπ

1μC=10-6C=0,000001C Μικροκουλόμπ

1nC=10-9C Νανοκουλόμπ

Page 14: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Ποιες οι μονάδες ηλεκτρικού φορτίου;

Ποιες οι μονάδες ηλεκτρικού φορτίου;

1C Κουλόμπ Πολύ μεγάλη μονάδα

1mC=10-3C=0,001C Μιλικουλόμπ

1μC=10-6C=0,000001C Μικροκουλόμπ

1nC=10-9C Νανοκουλόμπ

1pC=10-12C Πικοκουλόμπ

Page 15: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

5. Πόσα είδη ηλεκτρικού φορτίου υπάρχουν;

5. Πόσα είδη ηλεκτρικού φορτίου υπάρχουν;

ΘετικόΘετικό:: Είναι το φορτίο που

εμφανίζεται στο γυαλί όταν τριφτεί με μεταξωτό ύφασμα.

Αρνητικό:Αρνητικό:Είναι το φορτίο που

εμφανίζεται στη πλαστική ράβδο όταν τριφτεί με μάλλινο ύφασμα

Page 16: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Πως αλληλεπιδρούν τα ηλεκτρικά φορτία;

Πως αλληλεπιδρούν τα ηλεκτρικά φορτία;

Τα ομώνυμα φορτία απωθούνται

Τα ετερώνυμα έλκονται

Page 17: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Τα σώματα που έχουν ίδιοίδιο φορτίο απωθούνταιαπωθούνται

Page 18: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Τα σώματα που έχουν αντίθετααντίθετα φορτία έλκονταιέλκονται

Page 19: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Πότε ένα σώμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.Πότε ένα σώμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.

Όταν το συνολικό φορτίο του σώματος είναι ίσο με το μηδέν.

Page 20: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Πότε ένα σώμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.Πότε ένα σώμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.

Όταν το συνολικό φορτίο του σώματος είναι ίσο με το μηδέν.

Ένα σώμα ηλεκτρικά ουδέτερο έχει και θετικά και αρνητικά φορτία.(πρωτόνια –ηλεκτρόνια).

Page 21: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Πότε ένα σώμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.Πότε ένα σώμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.

Όταν το συνολικό φορτίο του σώματος είναι ίσο με το μηδέν.

Ένα σώμα ηλεκτρικά ουδέτερο έχει και θετικά και αρνητικά φορτία.(πρωτόνια –ηλεκτρόνια).

Ο αριθμός όμως των θετικών είναι ίσος με τον αριθμό των αρνητικών.

Page 22: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Ποια η δομή του ατόμου;

Ποια η δομή του ατόμου;

Page 23: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Άτομο ΥδρογόνουΆτομο Υδρογόνου

Πρωτόνιο

Ηλεκτρόνιο

Page 24: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Ποια είναι τα συστατικά των ατόμων;

Ποια είναι τα συστατικά των ατόμων;

Πρωτόνια

Νετρόνια

Ηλεκτρόνια

Page 25: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Τα πρωτόνιαπρωτόνια βρίσκονται στον πυρήνα.

Έχουν θετικόθετικό ηλεκτρικό φορτίο (+)(+)

Page 26: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Τα πρωτόνιαπρωτόνια βρίσκονται στον πυρήνα.

Έχουν θετικόθετικό ηλεκτρικό φορτίο (+)(+)Τα ηλεκτρόνιαηλεκτρόνια γυρίζουν γύρω από τον πυρήνα.

Έχουν αρνητικόαρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (-)(-)

Page 27: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Τα πρωτόνιαπρωτόνια βρίσκονται στον πυρήνα.

Έχουν θετικόθετικό ηλεκτρικό φορτίο (+)(+)Τα ηλεκτρόνιαηλεκτρόνια γυρίζουν γύρω από τον πυρήνα.

Έχουν αρνητικόαρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (-)(-)Σ’ ένα άτομο υπάρχουν τόσα θετικά φορτία όσα και

αρνητικά. Δηλαδή, τα πρωτόνια είναι ίσαίσα με τα ηλεκτρόνια.

Κάθε άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτεροηλεκτρικά ουδέτερο.

Page 28: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Άτομο Οξυγόνου

Άτομο Οξυγόνου • 8 πρωτόνια

• 8 ηλεκτρόνια

Page 29: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Αν όλο το άτομο είχε διαστάσεις μερικών χιλιομέτρων

Αν όλο το άτομο είχε διαστάσεις μερικών χιλιομέτρων

Ο Πυρήνας θα ήταν σαν μια μπάλα του τένις

Page 30: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

ΠωςΠως ένα σώμα ηλεκτρίζεται θετικά;

ΠωςΠως ένα σώμα ηλεκτρίζεται θετικά;

Όταν ………………………… ηλεκτρόνια.

αποβάλει

Page 31: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

ΠωςΠως ένα σώμα ηλεκτρίζεται αρνητικά;

ΠωςΠως ένα σώμα ηλεκτρίζεται αρνητικά;

Όταν ……………………. ηλεκτρόνια.προσλάβει

Page 32: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Τι λέει η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου;Τι λέει η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου;

Το ηλεκτρικό φορτίο μεταφέρεται από σώμα σε σώμα η συνολική όμως ποσότητα παραμένει σταθερή.

+10μC

+2μC

+7μC

+5μC

+3μC

7+5=1210+2=12

Page 33: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Τι σημαίνει ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι

κβαντωμένο;

Τι σημαίνει ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι

κβαντωμένο;Το σώμα προσλαμβάνει 5

ηλεκτρόνια άρα το φορτίο που θα αποκτήσει είναι:

Page 34: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Τι σημαίνει ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι

κβαντωμένο;

Τι σημαίνει ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι

κβαντωμένο;Το σώμα προσλαμβάνει 5

ηλεκτρόνια άρα το φορτίο που θα αποκτήσει είναι:

Q=5*(το φορτίο του ηλεκτρονίου)

Page 35: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Τι σημαίνει ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι

κβαντωμένο;

Τι σημαίνει ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι

κβαντωμένο;Το σώμα προσλαμβάνει 5

ηλεκτρόνια άρα το φορτίο που θα αποκτήσει είναι:

Το ηλεκτρικό φορτίο που έχει ένα σώμα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του φορτίου του ηλεκτρονίου.

Q=5*(το φορτίο του ηλεκτρονίου)

Page 36: φυσικη γ 1.1 εως 1.3

Τι φορτίο αποκτά ένα σώμα όταν προσλάβει ή αποβάλλει

Ν ηλεκτρόνια;

Τι φορτίο αποκτά ένα σώμα όταν προσλάβει ή αποβάλλει

Ν ηλεκτρόνια;

Q=Ν.qηλ

Όπου qηλ το φορτίο του ηλεκτρονίου)