Αθήνα 11 / 09 / 2014Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χ.Δ.: 3...

of 26/26
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210-5215287 FAX : 210-5223312 Ε-mail : [email protected] Αθήνα 11 / 09 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/151 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Π Ρ Ο Σ : 1. Γενικές Δ/νσεις 2. Δ/νσεις της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3. Υποκ/τα (Περ/κά & Τοπικά) ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 4. ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5. Κ.Ε.Α.Ο. 6. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (όπως ο συνημμένος πίνακας) ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαβίβασε στην Υπηρεσία μας με τα από 03/09/2014 και 10/09/2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Α) Τη με αριθ. πρωτ. 71300/26/8/29-08-2014 ανακοίνωση-πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Ο.Α.Ε.Δ., με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΟΘ54691Ω2-525, Β) Τη με αριθ. πρωτ. οικ.40653/29-08-2014 πρόσκληση αποσπάσεων είκοσι τεσσάρων υπαλλήλων (24) στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΟΥ80-ΔΕ3, Γ) Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/2/20918/09-09-2014 ανακοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Contract Staff) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa), με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): 71ΩΟΧ-ΘΔΗ, Δ) Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/4/20404/09-09-2014 ανακοίνωση προκήρυξης θέσης προσωρινού υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καταναλωτή, Υγείας και Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΕΥΡΧ-173, Ε) Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/53/20825/09-09-2014 ανακοίνωση για την πλήρωση θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa), με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): 61ΒΜΧ-ΤΩ9,
 • date post

  18-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Αθήνα 11 / 09 / 2014Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χ.Δ.: 3...

 • Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210-5215287 FAX : 210-5223312 Ε-mail : [email protected]

  Αθήνα 11 / 09 / 2014

  Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/151 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Π Ρ Ο Σ :

  1. Γενικές Δ/νσεις 2. Δ/νσεις της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3. Υποκ/τα (Περ/κά & Τοπικά) ΙΚΑ-

  ΕΤΑΜ 4. ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5. Κ.Ε.Α.Ο. 6. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (όπως ο συνημμένος πίνακας)

  ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

  Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαβίβασε στην Υπηρεσία μας με τα από 03/09/2014 και 10/09/2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Α) Τη με αριθ. πρωτ. 71300/26/8/29-08-2014 ανακοίνωση-πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Ο.Α.Ε.Δ., με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΟΘ54691Ω2-525,

  Β) Τη με αριθ. πρωτ. οικ.40653/29-08-2014 πρόσκληση αποσπάσεων είκοσι τεσσάρων υπαλλήλων (24) στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΟΥ80-ΔΕ3,

  Γ) Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/2/20918/09-09-2014 ανακοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Contract Staff) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa), με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): 71ΩΟΧ-ΘΔΗ,

  Δ) Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/4/20404/09-09-2014 ανακοίνωση προκήρυξης θέσης προσωρινού υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καταναλωτή, Υγείας και Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΕΥΡΧ-173,

  Ε) Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/53/20825/09-09-2014 ανακοίνωση για την πλήρωση θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa), με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): 61ΒΜΧ-ΤΩ9,

 • ΣΤ) Την ανακοίνωση προσφοράς θέσεως εργασίας (Head of Operational Area)

  του European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το σύνδεσμο: www.cedefop.europa.eu

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να απευθύνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα.

  Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων τμημάτων – γραφείων διοικητικού, να λάβουν γνώση όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι της μονάδας σας. Συν/να : 23 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊστ/νη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικ/κής Μέριμνας

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Α΄ Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας 2. Β΄ Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας 3. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά 4. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ελευσίνας 5. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πάτρας 6. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Τρίπολης 7. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καλαμάτας 8. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ιωαννίνων 9. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καρδίτσας 10. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Λάρισας 11. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Βόλου 12. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Λαμίας 13. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Χαλκίδας 14. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ηρακλείου 15. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Χανίων 16. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ρόδου 17. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Μυτιλήνης 18. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης 19. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καβάλας 20. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Κοζάνης 21. Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Κομοτηνής

 • - 1 -

  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χ.Δ.: 3 ΧΡΟΝΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣΒΑΘΜ. ΑΣΦ.:

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤΕΡ.: ΕΠΕΙΓΟΝ FAXΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ AΘΗΝΑ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π 71300/26/8/2014

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΚ.ΣΤΟ ΟΡΘΟ 29/8/2014 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠροςΔ/νση:Τ.Κ.:

  Εθν. Αντίστασης 8 – Τράχωνες17456

  Όλα τα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (όπως ο πίνακας αποδεκτών) Δ/νσεις Δ/κού με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ

  Πληροφ.: Μ. Κορτέση,Β.Θεολόγος Κοιν.Τηλ: 210 9989392,2109989273 1. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης

  και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (δικτυακός τόπος: www . ydmed . gov . gr Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα)

  2.Όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού – Έδρες τους.

  ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων.

  Ο Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων με μεταφορά της θέσης που κατέχουν για τους κλάδους:

  ΜK 71300.doc

  http://www.ydmed.gov.gr/ΑΔΑ: ΨΟΘ54691Ω2-525

 • - 2 -

  1

  1

  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 105 θέσεις

  2

  ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) 4 θέσεις

  3 ΠΕ Πληροφορικής 6 θέσεις

  4 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 14 θέσεις

  5 ΤΕ Πληροφορικής 6 θέσεις

  6 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 60 θέσεις

  Σύνολο 195 θέσεις

  Όπως αναφέρεται κατωτέρω, η κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών μας, μπορεί να γίνει, με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 1, 3 και 5 και των άρθρων 73, 74 του Ν. 3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” (ΦΕΚ 26/τ.Α/9.2.2007) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ. 6 του N. 3613/2007(ΦΕΚ 263/τ.Α/23.11.07) και της παρ.5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) όπως ισχύουν.

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο) και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση Προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22-8-2011).

  Η Υπηρεσία μας ύστερα από την αριθμ.64035/24-7-2014 βεβαίωση της Δ/νσης των Οικονομικών μας Υπηρεσιών, σχετικά με την ύπαρξη πίστωσης για τη σχετική δαπάνη μισθοδοσίας, καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Δ/κού, τμήμα Προσωπικού της Γεν.

  ΜK 71300.doc

  ΑΔΑ: ΨΟΘ54691Ω2-525

 • - 3 -Δ/νσης Υποστήριξης της Διοίκησης του Οργανισμού (Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8- 174 56- Άλιμος).- Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων (αρ. 19 ν. 3801/2009).- Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, έχουν ως ακολούθως:

  ΚΛΑΔΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  ΠΕ Δ/ΚΟΥ -

  ΟΙΚ/ΚΟΥ

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙ

  ΚΩΝ (ΜΗΧΑΝ

  ΟΛΟΓΩΝ)

  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

  ΚΗΣΤΕ Δ/ΚΟΥ - ΛΟΓ/ΚΟΥ

  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΔΕ Δ/ΚΟΥ -

  ΛΟΓ/ΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος) 15 4 5 5 4 5 38

  ΠΔ ΑΤ. & Νήσων (Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος) 10 1 6 2

  19

  ΠΔ Κ. & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Δωδεκανήσου 10Α, Θεσσαλονίκη) 2 1 2

  5

  ΠΔ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ (Περιγιάλι 2, Καβάλα) 2 1 1

  4

  ΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ερμογένους 10, Λάρισα) 2 2

  4

  ΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ (3ο χλμ Εθν. Οδ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Ιωάννινα ) 1 1 1

  3

  ΠΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Αθηνών 89 Ρίο) 1 1

  ΠΔ ΚΡΗΤΗΣ (Λεωφ. Κνωσού & Νάθενα, Ηράκλειο) 1

  1

  ΚΠΑ2 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3 2 5

  ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 2

  ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 1

  ΜK 71300.doc

  ΑΔΑ: ΨΟΘ54691Ω2-525

 • - 4 -ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1 2 3ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ 1 2 3ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 1 2ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 3 4ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1 2 3ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 1 2ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 1 3

  ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 1 2ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ 1 1ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝ 2 1 3ΚΠΑ2 Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1 1ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ 1 1 2ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1 1 2ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 3 2 5ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ 2 2 4ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 1ΚΠΑ2 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 1 2ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 3 1 4ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ 1 1 2ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 1 3ΚΠΑ2 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 1 2 3ΚΠΑ2 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 1ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ 1 1 2ΚΠΑ2 ΚΩ 1 3 4ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2 1 3ΚΠΑ2 ΚΙΑΤΟΥ 2 2ΚΠΑ2 ΑΙΓΙΟΥ 1 1ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΩΝ 1 1ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 1 1 2ΚΠΑ2 ΣΠΑΡΤΗΣ 1 1ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 1 2ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1 1ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 2ΚΠΑ2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1 1 2ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ 2 1 3ΚΠΑ2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1 1 2ΚΠΑ2 ΣΑΜΟΥ 1 1 2ΚΠΑ2 ΧΙΟΥ 1 1 2ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ 1 1ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1 1 2ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ 1 1ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 1 1ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 1 2ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 2 2ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ 1 1 2ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ 1 1ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ 1 1

  ΜK 71300.doc

  ΑΔΑ: ΨΟΘ54691Ω2-525

 • - 5 -ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΚΠΑ2 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1 1ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1 1ΚΠΑ2 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 1ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 1 3ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 2ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ 2 2ΣΥΝΟΛΟ 105 4 6 14 6 60 195

  - Τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων με μετάταξη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α) το Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α) και το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115Α).- Η μετάταξη των υπάλληλων θα γίνει με την ίδια σχέση εργασίας (μόνιμοι ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου)που κατείχαν στην Υπηρεσία προέλευσης τους.- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει την 15/09/2014 και λήγει την 14/10/2014 αίτηση μετάταξης (υπόδειγμα), και να την κοινοποιήσουν στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού της οργανικής τους Θέσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα

  στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό είναι αληθή. 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 4. Βεβαίωση – πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο

  οποίο να αναφέρονται: α) ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη εις βάρος τους και ότι ο υποψήφιος δε έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους) β) οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, η κατηγορία και ο κλάδος, οι τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.

  5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

  6. Βεβαίωση αποδοχών.

  ΜK 71300.doc

  ΑΔΑ: ΨΟΘ54691Ω2-525

 • - 6 -

  - Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθ. 6 του 3613/07 α) υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 51% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του και β) υπαλλήλων ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου (σύμφωνα με την αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ. 34663/21.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).

  - Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο φορέα προέλευσης καθώς και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

  - Η παρούσα ανακοίνωση να σταλεί σε όλα τα Υπουργεία, προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, στις Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τους τόπο www . ydmed . gov . gr .

  - Υποχρέωση κοινοποίησης της παρούσας Ανακοίνωσης από Δ/νσεις Διοικητικού: Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτόν υπηρεσίες και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση αυτής οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές.

  - Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. - Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και

  ταχυδρομικά επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη Διεύθυνση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

  - Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 71 παρ. 3 και 73, 74 του ν. 3528/07 από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Οργανισμού, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

  - Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.

  ΜK 71300.doc

  http://www.ydmed.gov.gr/ΑΔΑ: ΨΟΘ54691Ω2-525

 • - 7 -- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

  απευθύνονται στο τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού του Οργανισμού (τηλ.: 2109989392,2109989273)

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :ΑΠΟ15/9/2014 ΕΩΣ14/10/2014 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

  Συν: Υπόδειγμα Αίτησης

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Δ/νση Γρ. Δ/τη 2. Γρ. κ. Αντιπροέδρων 3. Γρ. κ.κ. Προιστ. Γεν. Δ/νσεων4. Β2 Μ. Κορτέση 5. Δ/νση Επιθεώρησης 6. Δ/νσεις & Υπηρεσίες της Διοίκησης

  Πίνακας Αποδεκτών

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

  1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού.

  Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (όπως αναρτήσει την παρούσα ανακοίνωση στο διαδικτυακό της τόπο).

  2. Όλα τα Υπουργεία – Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού (όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς – Ν.Π.Δ.Δ.).

  3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Δ/νσεις Διοικητικού (όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς).

  4. Περιφέρειες (όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα στους Ο.Τ.Α. και τις λοιπές υπηρεσίες της αρμοδιότητάς τους).

  5. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

  ΜK 71300.doc

  ΑΔΑ: ΨΟΘ54691Ω2-525

 • - 8 -

  ΑΙΤΗΣΗ

  ΕΠΩΝΥΜΟ:………………. ΠΡΟΣ

  …………………………….. Ο.Α.Ε.Δ.

  ΜK 71300.doc

  ΑΔΑ: ΨΟΘ54691Ω2-525

 • - 9 -ΟΝΟΜΑ:………………….. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

  …………………………….. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………… Εθν. Αντιστάσεως 8

  …………………………….. Τ.Κ. 174 56, Άλιμος

  ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Κοινοποίηση:……………………..

  ………………………………... …………………………………….

  ……………………………….. …………………………………….

  ΤΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:…………. (υπηρεσία που υπηρετεί ο

  ………………………………. υπάλληλος)

  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:……………….. ΘΕΜΑ: “ Αίτηση μετάταξης

  ………………………………. σύμφωνα με τις διατάξεις των

  Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: αρθ.71 παρ.1, αρθ. 73,74 του Ν.

  Πόλη:…………………………………… 3528/07 και αρθ.6 Ν. 3613/07”.

  Οδός- αριθμός:………………….

  ………………………………………

  Τ.Κ.:……………………………………. Παρακαλώ να προβείτε στις

  ΤΗΛ…………………………………… απαιτούμενες ενέργειες για τη

  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: μετάταξη μου στον Ο.Α.Ε.Δ.

  Σχέση Εργασίας (Μόνιμος-ΙΔΑΧ):……….. σύμφωνα με την υπ’ αρ.

  Κατηγορία:……………………………….. ανακοίνωση

  Κλάδος:…………………………………….. στις υπηρεσίες σας κατά σειρά

  Ειδικότητα:………………………………. Προτεραιότητας:

  Βαθμός:…………………………………… 1………………………………….

  Έτη Υπηρεσίας:……………………. 2…………………………………..

  Ημερ. Γέννησης:…………………….. 3…………………………………..

  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 4………………………………….

  ……………………………………….. 5………………………………..

  ……………………………………….. 6 .…………………………………

  ...………………………………………

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

  ΜK 71300.doc

  ΑΔΑ: ΨΟΘ54691Ω2-525

 • - 10 -Άγαμος:…………………………

  Έγγαμος:……………………..

  Αριθμός τέκνων:…………

  ΑΘΗΝΑ, ……../………./2014

  Ο / Η ΑΙΤ………………………

  (υπογραφή)

  ΜK 71300.doc

  ΑΔΑ: ΨΟΘ54691Ω2-525

 • 1

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15,106 74, ΑθήναΠληρ: Γιώργος Γιούλος Τηλ.: 213-1313376 e-mail: [email protected]

  ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

  Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/2/20918

  Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  ΠΡΟΣ : 1.Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 4.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους

  Κοιν.:Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης [email protected]

  Θέμα: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας

  ορισμένου χρόνου (Contract Staff) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη

  Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας

  Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

  Σύμφωνα με το Α.Π. 5415/27-8-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην

  Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση

  Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας,

  Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει προκηρύξει μια θέση υπαλλήλου με σύμβαση

  εργασίας ορισμένου χρόνου (5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης σε αορίστου χρόνου). (Ref.

  No.: eu‐LISA/14/CA/FGIV/05.1).

  Πληροφορίες για την ανωτέρω θέση και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων

  μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/dgs/home-

  affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/docs/vn_network_operations_officer_en.pdf

  mailto:[email protected]:[email protected]://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/docs/vn_network_operations_officer_en.pdfhttp://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/docs/vn_network_operations_officer_en.pdfΑΔΑ: 71ΩΟΧ-ΘΔΗ

 • 2

  Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30

  Σεπτεμβρίου 2014.

  Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

  Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

  Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

  - Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  - Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  - Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ

  - Δ/νση Διοικητικού

  ΑΔΑ: 71ΩΟΧ-ΘΔΗ

 • 1

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15,106 74, ΑθήναΠληρ: Γιώργος Γιούλος Τηλ.: 213-1313376 e-mail: [email protected]

  ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

  Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/4/20404(σχετ.:20977)

  Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  ΠΡΟΣ : 1.Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 4.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους

  Κοιν.:Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης [email protected]

  Θέμα: Ανακοινώση Προκηρύξης θέσης προσωρινού υπαλλήλου στην Υπηρεσία

  Καταναλωτή, Υγείας και Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Σύμφωνα με το Α.Π. 5352/14-8-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην

  Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), η Υπηρεσία Καταναλωτή, Υγείας και Τροφίμων της

  Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CHAFEA) έχει προκηρύξει μια θέση προσωρινού υπαλλήλου για τη

  θέση: Legal & Internal Control Process and Procedures Officer (CHAFEA/TA/AD/2014/001).

  Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω θέση και για τη σχετική διαδικασία πρόσληψης

  μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

  1. http://ec.europa.eu/chafea/about/vacancies.html

  2. http://ec.europa.eu/chafea/documents/about/call-expression-interest-chafea-ta-ad-2014-

  001_en.pdf

  mailto:[email protected]:[email protected]://ec.europa.eu/chafea/about/vacancies.htmlhttp://ec.europa.eu/chafea/documents/about/call-expression-interest-chafea-ta-ad-2014-001_en.pdfhttp://ec.europa.eu/chafea/documents/about/call-expression-interest-chafea-ta-ad-2014-001_en.pdfΑΔΑ: 6ΕΥΡΧ-173

 • 2

  Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15

  Σεπτεμβρίου 2014.

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

  Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

  Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

  - Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  - Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  - Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ

  - Δ/νση Διοικητικού

  ΑΔΑ: 6ΕΥΡΧ-173

 • ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15,106 74, ΑθήναΠληρ: Γιώργος Γιούλος Τηλ.: 213-1313376 e-mail: [email protected]

  ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

  Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/53/20825

  Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  ΠΡΟΣ : 1.Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 4.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους

  Κοιν.:Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης [email protected]

  Θέμα: Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσης Εθνικού Εμπειρογνωμόνα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), με απόσπαση.

  Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το υπ. αριθμ 5402/25-

  8-2014 έγγραφο της, γνωστοποιεί την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού

  για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής

  Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-

  LISA) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα με απόσπαση,

  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης

  C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1 και τη δημιουργία σχετικής κατάστασης

  επιλαχόντων υποψηφίων (reserve list).

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την εν λόγω θέση λήγει στις 30

  Σεπτεμβρίου 2014.

  1 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf

  1

  mailto:[email protected]:[email protected]://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdfΑΔΑ: 61ΒΜΧ-ΤΩ9

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη θέση,

  τα απαιτούμενα προσόντα και τη διαδικασία από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-

  visas/agency/docs/call_sne_pmo_en.pdf

  ή από το σχετικό έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν.

  Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των

  Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European

  CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το

  οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc

  στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

  Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή

  μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής

  επιστολής.

  Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους, αποκλειστικά

  σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας:

  [email protected]

  (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη).

  Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού

  ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των

  αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους

  διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).

  Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία,

  τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής

  προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή

  τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη

  προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα

  λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε

  μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.

  Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική

  Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την

  τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων

  με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος,

  προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει

  2

  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/docs/call_sne_pmo_en.pdfhttp://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/docs/call_sne_pmo_en.pdfhttp://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?locmailto:[email protected]ΑΔΑ: 61ΒΜΧ-ΤΩ9

 • λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄αρχάς, με την προώθηση

  της σχετικής υποψηφιότητας.

  Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία

  (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και

  003225515651.

  Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι

  υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις

  ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να

  καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης.

  Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και

  υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν

  προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι:

  α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο

  δωδεκάμηνο,

  β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι

  γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.

  Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην

  οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η

  οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις

  αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών.

  Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια

  αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον

  αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

  Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών

  Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την

  παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.

  Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν

  άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που

  εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.

  Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει

  να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας

  τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

  Η προκήρυξη αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου

  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

  www.ydmed.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις

  (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55)

  3

  http://www.ydmed.gov.gr/http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55ΑΔΑ: 61ΒΜΧ-ΤΩ9

 • Η υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία είμαστε στη διάθεσή σας για

  κάθε συνεργασία.

  O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

  Γιάννης Σπηλιωτόπουλος Συνημμένα:

  Έγγραφο eu-LISA για Απόσπαση Εθνικού

  Εμπειρογνώμονα

  Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

  - Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  - Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  - Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ

  - Δ/νση Διοικητικού

  4

  ΑΔΑ: 61ΒΜΧ-ΤΩ9

 • ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

  ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.∆/νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα FAX : 210/6453764 Πληροφορίες : K. Πλακάκη Τηλέφωνο : 210/6437793 - 2131515187

  Αθήνα, 29 - 8 - 2014 Αρ. πρωτ.: οικ. 40653 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

  ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση αποσπάσεων είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων στην Ειδική

  Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

  Κλιµατικής Αλλαγής»

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2

  του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση µε την

  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου

  2000» (Α΄/280/9-12-2003), όπως συµπληρώθηκε µε το εδάφιο γ’ της παραγράφου 1 του

  άρθρου πέµπτου του ν. 4117/2013 ‘‘Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης

  Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011

  «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 249)»

  και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»’’

  (Α΄/29/5-2-2013), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων

  για την υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, σύµφωνα µε τον

  παρακάτω πίνακα.

  ΑΔΑ: ΩΟΥ80-ΔΕ3

 • 1. ∆ιάρκεια και ∆ιαδικασία Αποσπάσεων :

  � Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι δύο (2) έτη, µε δυνατότητα παράτασης για

  ένα (1) ακόµη έτος (ήτοι 2+1 έτη). Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση από κάθε

  γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώµη του Υπηρεσιακού

  Συµβουλίου, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής

  Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµοδίου Υπουργού, ύστερα από δηµοσιοποίηση

  της παρούσας Πρόσκλησης, στην οποία καθορίζονται ο αριθµός, οι ειδικότητες και τα

  ζητούµενα πρόσθετα προσόντα του προσωπικού.

  2. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης απόσπασης

  Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω

  προϋποθέσεις:

  � Να υπηρετούν σε άλλα Υπουργεία ή σε εποπτευόµενους από αυτά φορείς ή σε άλλους

  φορείς του δηµοσίου.

  � Κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να µην έχει ασκηθεί

  ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων.

  3. Κριτήρια επιλογής

  Μεταξύ των υποψηφίων θα προτιµηθούν εκείνοι που διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

  � Για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών: για τις τέσσερις (4) θέσεις γνώση στη χρήση

  γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων (GIS) και εµπειρία/κατάρτιση σε θέµατα

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

  ΑΡΙΘΜΟΣ

  ΠΕ

  Μηχανικών (Ειδικότητας Χηµικού Μηχανικού, Πολιτικού

  Μηχανικού ή Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχ. ή

  Μεταλλειολόγου Μηχανικού

  7

  ΠΕ Γεωτεχνικών

  (Ειδικότητας Γεωπόνου ή Γεωλόγου ή ∆ασολόγου)

  5

  ΠΕ Νοµικής 3

  ΠΕ ∆ιοικητικού- Οικονοµικού

  (4 θέσεις ειδικότητα Οικονοµικών Επιστηµών)

  5

  ΠΕ Πληροφορικής 1

  ΤΕ Μηχανικών 1

  ∆Ε

  ∆ιοικητικού- Οικονοµικού

  2

  ΣΥΝΟΛΟ 24

  ΑΔΑ: ΩΟΥ80-ΔΕ3

 • προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων, διαχείρισης κινδύνου πληµµυρών και

  διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.

  Για τις δύο (2) θέσεις ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού και για τη µία θέση (1) ειδικότητα

  Χηµικού Μηχανικού, ενώ και για τις τρεις (3) αυτές θέσεις θα προτιµηθούν οι υποψήφιοι

  που διαθέτουν εµπειρία στη λειτουργία εγκαταστάσεων ύδρευσης & αποχέτευσης.

  � Για τις θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών: για τις τέσσερις (4) θέσεις γνώση στη χρήση

  γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων (GIS) και εµπειρία/κατάρτιση σε θέµατα

  προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων, διαχείρισης κινδύνου πληµµυρών και

  διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.

  Για τη µία (1) θέση ειδικότητα Γεωπόνου και εµπειρία στη διαχείριση του αρδευτικού

  νερού.

  � Για τις θέσεις ΠΕ Νοµικής: για τη µία (1) θέση εµπειρία στην εξέταση καταγγελιών,

  αναφορών και προσφυγών.

  Για τις δύο (2) θέσεις εµπειρία στη προετοιµασία & διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών

  ή και συµβάσεων παραχώρησης.

  � Για τις θέσεις ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: για τις τρεις (3) θέσεις ειδικότητας

  οικονοµικών επιστηµών εµπειρία στα οικονοµικά περιβάλλοντος ή και σε συµβάσεις

  παραχώρησης. Για τη µια (1) θέση ειδικότητας οικονοµικών επιστηµών εµπειρία σε

  καθήκοντα υπολόγου. Για τη µια (1) θέση ανεξαρτήτου ειδικότητας εµπειρία στην

  παρακολούθηση & διαχείριση συµβάσεων έργων-µελετών, παροχής υπηρεσιών, καθώς

  και εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ κτλ)

  � Για τις θέσεις ΤΕ Μηχανικών: εµπειρία στη συντήρηση δικτύου και µηχανολογικού

  εξοπλισµού συλλογής πληροφοριών περιβάλλοντος καθώς και σε καθήκοντα υπολόγου.

  � Για τις θέσεις ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού εµπειρία σε καθήκοντα υπολόγου ή και

  εµπειρία στη συντήρηση δικτύου και µηχανολογικού εξοπλισµού συλλογής πληροφοριών

  περιβάλλοντος.

  4. Απαιτούµενα δικαιολογητικά

  � Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση απόσπασης οφείλουν να υποβάλουν:

  α) Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο, µεταξύ των άλλων, να περιγράφεται αναλυτικά η

  υπηρεσιακή διαδροµή τους και η αποκτηθείσα εµπειρία από τις θέσεις που έχουν

  υπηρετήσει.

  β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών µεταβολών, στην

  οποία να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου (χρόνος

  υπηρεσίας, κλάδος, βαθµός, θέση κ.λ.π.).

  γ) Αντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

  δ) Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και (εφόσον διαθέτουν) του µεταπτυχιακού τίτλου

  σπουδών.

  ΑΔΑ: ΩΟΥ80-ΔΕ3

 • ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα αναφερόµενα στο Βιογραφικό

  σηµείωµα στοιχεία είναι αληθή και θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση προσκόµισης

  επικυρωµένων των (γ) και (δ) ανωτέρω.

  στ) Αποδεικτικό επαρκών γνώσεων χειρισµού Η/Υ – επεξεργασίας κειµένου,

  πιστοποιουµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Πιστοποιηµένα σεµινάρια κλπ.) ή µε

  Βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι κατά την εργασία του/της χρησιµοποιεί Η/Υ.

  5. Τρόπος υποβολής αίτησης απόσπασης

  � Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι εκτιµούν ότι οι γνώσεις και η εµπειρία τους ανταποκρίνονται

  στις παραπάνω απαιτήσεις καλούνται να υποβάλουν αίτηση :

  • είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

  (Αµαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ),

  • είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στη διεύθυνση : Υπουργείο

  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Αµαλιάδος

  17, 11523 ΑΘΗΝΑ µε την ένδειξη «Για τη στελέχωση της Ειδικής Γραµµατείας

  Υδάτων».

  6. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων απόσπασης

  � Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέχρι την 1/10/2014 και

  ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της αίτησης το εµπρόθεσµο

  κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου.

  7. Επιλογή

  � Η επιλογή των υπαλλήλων που θα αποσπασθούν µεταξύ αυτών που θα εκδηλώσουν

  ενδιαφέρον θα γίνει από τριµελή Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Ειδικού

  Γραµµατέα Υδάτων.

  8. Αποδοχές – Χρόνος υπηρεσίας

  � Η µισθοδοσία των αποσπώµενων υπαλλήλων θα γίνεται κατά τις διατάξεις της κείµενης

  νοµοθεσίας.

  � Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος

  πραγµατικής υπηρεσίας του αποσπώµενου στη θέση που οργανικά κατέχει.

  9. Υποχρέωση κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης από ∆/νσεις ∆ιοικητικού

  � Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα Πρόσκληση οφείλει να την

  κοινοποιήσει άµεσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτόν υπηρεσίες και να προβεί

  στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλοι οι υπάλληλοι των

  αναφεροµένων κλάδων που υπηρετούν σε αυτές.

  ΑΔΑ: ΩΟΥ80-ΔΕ3

 • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131515187 και

  2106437793 και ώρες 09.00 έως 11.00.

  Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr και στη

  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (προς ενέργεια):

  1. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

  Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

  (όπως αναρτήσουν την παρούσα πρόσκληση στο διαδικτυακό τους τόπο)

  2. Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού / προσωπικού

  (όπως κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις Υπηρεσίες τους και τους

  εποπτευόµενους φορείς)

  3. Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις – ∆/νσεις ∆ιοικητικού

  (όπως κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις Υπηρεσίες τους, τις Υ∆ΟΜ χωρικής

  τους αρµοδιότητας και τους εποπτευόµενους φορείς)

  4. Όλες οι Περιφέρειες της Επικράτειας

  (όπως κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις Υπηρεσίες τους και τους

  εποπτευόµενους φορείς)

  5. Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (Κοινοποίηση): 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ 3. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων 4. Γενικό ∆/ντή ∆ιοίκησης 5. ∆/νση ∆ιοικητικού ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 1. Φ/ΥΠΕΚΑ 2. Κ. Πλακάκη

  ΑΔΑ: ΩΟΥ80-ΔΕ3

  ΨΟΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ