Τα νομίσματα μέχρι το 10

of 29 /29

Embed Size (px)

Transcript of Τα νομίσματα μέχρι το 10

Page 1: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 2: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 3: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 4: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 5: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 6: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 7: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 8: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 9: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 10: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 11: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 12: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 13: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 14: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Page 15: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με ποια νομίσματα μπορώ να ανταλλάξω τα 2 ευρώ.

Page 16: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με πόσα νομίσματα του 1 ευρώ μπορώ να ανταλλάξω τα 2 ευρώ.

Page 17: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με ποια νομίσματα μπορώ να ανταλλάξω τα 5 ευρώ.

Page 18: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με πόσα νομίσματα του 1 ευρώ μπορώ να ανταλλάξω τα 5 ευρώ.

Page 19: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με ποια νομίσματα μπορώ να ανταλλάξω τα 10 ευρώ.

Page 20: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με πόσα νομίσματα του 1 ευρώ μπορώ να ανταλλάξω τα 10 ευρώ.

Page 21: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Βιβλίο μαθητή σελ. 54, 1η Δραστηριότητα

Page 22: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με πόσα από τα παρακάτω νομίσματα μπορώ να ανταλλάξω ένα χαρτονόμισμα των 10 ευρώ.

Page 23: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με πόσα από τα παρακάτω χαρτονομίσματα μπορώ να ανταλλάξω ένα χαρτονόμισμα των 10 ευρώ.

Page 24: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Βιβλίο μαθητή σελ. 55, 2η Δραστηριότητα

Page 25: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με ποια νομίσματα μπορώ να ανταλλάξω το νόμισμα των 2 λεπτών;

Page 26: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με πόσα νομίσματα του 1 λεπτού μπορώ να ανταλλάξω νόμισμα των 2 λεπτών

Page 27: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με ποια νομίσματα μπορώ να ανταλλάξω το νόμισμα των 5 λεπτών;

Page 28: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Με πόσους τρόπους μπορώ να ανταλλάξω ένα νόμισμα των 5 ευρώ. Για τον καθένα χρησιμοποίησε διαφορετικό χρώμα.

Page 29: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Βιβλίο μαθητή σελ. 55, 3η Δραστηριότητα