δυνάμεις του 10

of 65 /65
. οι δυνάμεις του 10 από το απειροελάχιστο, στo άπειρο !!!

Embed Size (px)

Transcript of δυνάμεις του 10

  • 1. . 10 , o!!!

2. , 10. 10 0 , . 1, 10 ,10 1(10 ),10 2(10x10 = 100. ) ,10 3(10x10x10 = 1.000. ),10 4(10x10x10x10 = 10.000. )... , .. . , , , 10 , . ... ! 3. 10 0 1 4. ...10 1 10 5. , 10 2 100. 6. .. . , .. . 10 3 1. 7. , 10 4 10. 8. , .. . 10 5 100. 9. 10 6 1.000. 10. 10 7 10.000. 11. 10 8 100.000. 12. .. . 10 9 1. . 13. 10 1010. . 14. 10 11 100. . 15. , , , 10 12 1. . 16. , 10 13 10. . 17. 10 14 100. . 18. 10 15 1. . 19. , 10 16 1 20. 10 17 10 21. 10 18 100 22. 10 19 1.000 , 23. 10 20 10.000 24. 10 21 100.000 25. , 10 22 1. 26. , . . , . 10 23-10. 27. 10 22 28. 10 21 29. 10 20 30. 10 19 31. 10 18 32. 10 17 33. 10 16 34. 10 15 35. 10 14 36. 10 13 37. 10 12 38. 10 11 39. 10 10 40. 10 9 41. 10 8 42. 10 7 43. 10 6 44. 10 5 45. 10 4 () ... ; ; ; 46. 10 3 ; 47. 10 2 48. 10 1 49. . . 10 0 50. 10 -1 10cm 51. 10 -2 1 cm 52. 10 -3 1 mm 53. - . . 10 -4 100 microns 54. . .. 10 -5 10 microns 55. 10 -6 1 micron 56. 10 -7 1.000 Amgstrons 57. DNA 10 -8 100 Amgstrons 58. 10 -9 10 Amgstrons 59. 10 -11 10P icometers 60. ... 10 -12 1 Picometer 61. 10 -13 100 Fentometers 62. O 10 -14 10 Fentometers 63. 10 -15 1 Fentmeter 64. quark ... , ...10 -16 100 Atometers 65.

  • - ;
  • - ;
  • - ;
  • ;
  • ...
  • - ;