Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήναsafety,security... · Η Υγιεινή &...

4
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Θα ενημερωθείτε για το πώς πρέπει να προστατεύονται οι εργαζόμενοί σας καθώς και το τι ενέργειες πρέπει να κάνετε σε χωροταξικό και λειτουργικό επίπεδο για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων σας. Θα μάθετε τι περιλαμβάνουν τα πρότυπα φυσικής ασφάλειας TAPA FSR, TAPA TSR, OHSAS και θα λάβετε πρακτικές συμβουλές για το πώς πρέπει να ασφαλίζετε τους αποθηκευτικούς σας χώρους και τα φορτηγά σας οχήματα. Θα λάβετε πρακτικές συμβουλές για μέγιστη οδηγική ασφάλεια και συστήματα οδηγικής συμπεριφοράς. Θα ενημερωθείτε για τον κανονισμό GDPR και θα σας δωθούν απλές και χρήσιμες συμβουλές για το πώς να διαχειρίζεστε με ασφάλεια τα έγγραφά σας. Θα λύσετε απορίες σχετικά με το τι και πώς μπορεί να ασφαλιστεί καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε έξυπνα και ορθά τους καθημερινούς κινδύνους. Θα μάθετε πώς να υπολογίζετε το ανθρακικό αποτύπωμα που προκύπτει από τις εμπορευματικές σας μεταφορές καθώς και το τι αναφέρει η ΚΥΑ Πράσινης εφοδιαστικής. Θα δείτε μελέτες περίπτωσης και οπτικοακουστικό υλικό με πραγματικά παραδείγματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των αποθηκευτικών χώρων και των εμπορευματικών μεταφορών. Σεµινάριο επιδοτούµενο από το ΛΑΕΚ 0,24 Υποβολή προγράµµατος έως και Δευτέρα 3 Δεκεµβρίου Xώρος διεξαγωγής Ξενοδοχείο CIVITEL ATTIK (Ολυµπίας 11, Μαρούσι) Συνδιοργάνωση: Enhancing your Competitiveness SEM NARS Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήνα HEALTH, SAFETY, SECURITY, INSURANCE & ENVIRONMENT IN LOGISTICS OPERATIONS

Transcript of Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήναsafety,security... · Η Υγιεινή &...

Page 1: Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήναsafety,security... · Η Υγιεινή & Ασφάλεια στα Logistics αποτελούν πρώτο µέληµα για κάθε

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

≥ Θα ενηµερωθείτε για το πώς πρέπει να προστατεύονται οι εργαζόµενοί σας καθώς και το τι ενέργειες πρέπει να κάνετε σε χωροταξικό και λειτουργικό επίπεδο για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων σας.≥ Θα µάθετε τι περιλαµβάνουν τα πρότυπα φυσικής ασφάλειας TAPA FSR, TAPA TSR, OHSAS και θα λάβετε πρακτικές συµβουλές για το πώς πρέπει να ασφαλίζετε τους αποθηκευτικούς σας χώρους και τα φορτηγά σας οχήµατα.≥ Θα λάβετε πρακτικές συµβουλές για µέγιστη οδηγική ασφάλεια και συστήµατα οδηγικής συµπεριφοράς.≥ Θα ενηµερωθείτε για τον κανονισµό GDPR και θα σας δωθούν απλές και χρήσιµες συµβουλές για το πώς να διαχειρίζεστε µε ασφάλεια τα έγγραφά σας.≥ Θα λύσετε απορίες σχετικά µε το τι και πώς µπορεί να ασφαλιστεί καθώς και το πώς µπορείτε να διαχειριστείτε έξυπνα και ορθά τους καθηµερινούς κινδύνους. ≥ Θα µάθετε πώς να υπολογίζετε το ανθρακικό αποτύπωµα που προκύπτει από τις εµπορευµατικές σας µεταφορές καθώς και το τι αναφέρει η ΚΥΑ Πράσινης εφοδιαστικής.≥ Θα δείτε µελέτες περίπτωσης και οπτικοακουστικό υλικό µε πραγµατικά παραδείγµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια των αποθηκευτικών χώρων και των εµπορευµατικών µεταφορών.

Σεµινάριο επιδοτούµενο από το ΛΑΕΚ 0,24Υποβολή προγράµµατος έως και Δευτέρα 3 Δεκεµβρίου

XώροςδιεξαγωγήςΞενοδοχείο

CIVITEL ATTIK (Ολυµπίας 11, Μαρούσι)

Συνδιοργάνωση:

Enhancing your Competitiveness

SEM NARS

Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήνα

HEALTH, SAFETY, SECURITY,INSURANCE & ENVIRONMENTIN LOGISTICS OPERATIONS

Page 2: Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήναsafety,security... · Η Υγιεινή & Ασφάλεια στα Logistics αποτελούν πρώτο µέληµα για κάθε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

≥ Ενηµέρωση για τη χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και για τις απαιτούµενες ενέργειες που αφορούν στην ασφάλεια και στην υγιεινή στους αποθηκευτικούς χώρους και στις εµπορευµατικές µεταφορές≥ Παρουσίαση κανόνων και πρακτικών οδηγιών για τη φυσική ασφάλεια των αποθηκευτικών χώρων (TAPA FSR) και του µεταφορικού έργου (ΤΑPA TSR)≥ Πρακτικές συµβουλές για µέγιστη οδηγική ασφάλεια και συστήµατα οδηγικής συµπεριφοράς≥ Οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση εγγράφων καθώς και για τις προκλήσεις του κανονισµού GDPR≥ Συµβουλές για την ορθή διαχείριση κινδύνων καθώς και για την ασφάλιση εµπορευµάτων και παγίων≥ Υπολογισµός ανθρακικού αποτυπώµατος και αειφορία στις διαδικασίες logistics (µε βάση και την πρόσφατη ΚΥΑ Πράσινης Εφοδιαστικής)

Σε ποιους απευθύνεται:Σε υπευθύνους Health, Safety & Environment, logistics/operations managers, στελέχη logistics, εργοδηγούς, υπεύθυνους µεταφορών και διανοµών, DPO κ.ά. που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω εταιρίες:i) Παραγωγικές/ Εµπορικές εταιρίεςii) Εταιρίες λιανεµπορίουiii) Εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics (3PL)iv) Μεταφορικές εταιρίες v) Εταιρίες ταχυµεταφορών

Το σεµινάριο που διοργανώνουν το Operations Center και η Optilog Advisory Services αποσκοπεί στην παρουσίαση πρακτικών οδηγιών ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, µε στόχο τον εφοδιασµό του προσωπικού αποθήκης και των επαγγελµατιών οδηγών µε τα κατάλληλα γνωστικά εργαλεία καθηµερινής εργασίας.

Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήνα

HEALTH, SAFETY, SECURITY,INSURANCE & ENVIRONMENTIN LOGISTICS OPERATIONS

Operations Center, T: 210 9610093, E: [email protected],www.operationscenter.eu

Enhancing your Competitiveness

SEM NARS

Αιτίες ατυχηµάτων και απουσίαςάνω των 3 ηµερών από την αποθήκη

Oλισθηρό δάπεδο

Χειρωνακτική διαχείριση

Πτώση από ύψος

Χτύπηµα από αντικείµενο σε πτώση

Χτύπηµα από κινούµενο όχηµα

Χτύπηµα σε σταθερό αντικείµενο

Άλλο Πηγή: HSE Books

Η Υγιεινή & Ασφάλεια στα Logistics αποτελούν πρώτο µέληµα για κάθε επαγγελµατία κάθε ιεραρχίας όχι µόνο λόγω της νοµικής συµµόρφωσηςπου αυτή συνεπάγεται, αλλά και εξαιτίας του ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου που δηµιουργείται από τη φύση του αντικειµένου εργασίας. Συγκριτικά µε άλλα επαγγέλµατα, οι εργαζόµενοι στην αποθήκη και τη µεταφορά εκτίθενται καθηµερινά σε περισσότερες και πολλαπλές µορφές κινδύνων, µε αποτέλεσµαη εκπαίδευση και η πρακτική γνώση να λειτουργεί ως αναγκαία πρόληψη.

08.30 – 09.00 Εγγραφές

09.00 – 09.45 Ενότητα 1: H σηµασία των HSSIE στις διαδικασίες logistics Β. Ζεϊµπέκης, Executive Advisor, OPTILOG

09.45 – 11.00 Ενότητα 2: Μέσα ατοµικής προστασίας, Υγιεινή & Ασφάλεια στους αποθηκευτικούς χώρους και στις εµπορευµατικές µεταφορές, OHSAS Α. Γιαλός, Supply Chain & Logistics consultant, OPTILOG

11.00 – 11.15 Coffee Break

11.15 – 12.15 Ενότητα 3: Φυσική ασφάλεια αποθηκευτικών χώρων (TAPA FSR) & µεταφορικού έργου Π. Λαιµός, Cash Security Director, G4S

12.15 – 12.45 Ενότητα 4: Οδηγική ασφάλεια & Συστήµατα Οδηγικής Συµπεριφοράς M. Χρονόπουλος, Head of Technology, G4S Telematix

12.45 – 13.15 Ενότητα 5: Case Study (εκπρόσωπος επιχείρησης)

13.15 – 13.45 Lunch Break

13.45 – 14.45 Ενότητα 6: Συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου για την ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων και τη συµµόρφωση µε τον ΓΚΠ∆ (GDPR) Γ. Μελετλίδης, Business Development Manager, EIM, MANTIS

14.45 – 15.45 Ενότητα 7: ∆ιαχείριση κινδύνων και ασφάλιση εµπορευµάτων και παγίων: Μύθοι, µυστικά και παγίδες Γ. Σαµολαδάς, CEO, TRUCK INSURANCE

15.45 – 16.45 Ενότητα 8: Υπολογισµός ανθρακικού αποτυπώµατος & αειφορία στις διαδικασίες logistics Β. Ζεϊµπέκης, Executive Advisor, OPTILOG

16.45 – 17.00 Ερωτήσεις – συζήτηση

Page 3: Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήναsafety,security... · Η Υγιεινή & Ασφάλεια στα Logistics αποτελούν πρώτο µέληµα για κάθε

Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήνα

HEALTH, SAFETY, SECURITY,INSURANCE & ENVIRONMENTIN LOGISTICS OPERATIONS

Operations Center, T: 210 9610093, E: [email protected],www.operationscenter.eu

Enhancing your Competitiveness

SEM NARS

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ):

Τ.Κ.: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX:

E-MAIL ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: Α.Φ.Μ.: ∆.Ο.Υ.:

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥMMΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ:

E-MAIL: ΤΗΛ.:

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ:

E-MAIL: ΤΗΛ.:

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ:

E-MAIL: ΤΗΛ.:

4. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ:

E-MAIL: ΤΗΛ.:

5. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ:

E-MAIL: ΤΗΛ.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Κόστος συµµετοχής

190€ + φπα* τιµή για µία συµµετοχή

180€ + φπα* τιµή κατά άτοµο για δύο συµµετοχές

170€ + φπα* τιµή κατά άτοµο για τρείς συµµετοχές και άνω *φπα 24%

Page 4: Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήναsafety,security... · Η Υγιεινή & Ασφάλεια στα Logistics αποτελούν πρώτο µέληµα για κάθε

Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, Αθήνα

HEALTH, SAFETY, SECURITY,INSURANCE & ENVIRONMENTIN LOGISTICS OPERATIONS

Operations Center, T: 210 9610093, E: [email protected],www.operationscenter.eu

Enhancing your Competitiveness

SEM NARS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ• Η συμμετοχή στο σεμινάριο “Health, Safety, Security, Insurance & Environment in logistics operations” θεωρείται έγκυρη με την καταβολή του κόστους συμμετοχής έως την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.• Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχο το Κέντρο Λειτουργιών & Ανταγωνιστικότητας Μ.Ι.Κ.Ε: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ: GR81 0172 0190 0050 1908 7955 126 Εθνική Τράπεζα, IBAΝ: GR10 0110 1210 0000 1210 0421 457 Alpha Bank, IBAN: GR69 0140 3010 3010 0200 2012 250 Αιτιολογία: Επωνυμία της εταιρείας του συμμετέχοντος μαζί με τη φράση «Σεμινάριο Health & Safety».• Τυχόν ακυρώσεις θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση έως τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα πραγματοποιείται τιμολόγηση του 50% του κόστους συμμετοχής.• Σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς ενημέρωση της διοργανώτριας εταιρείας, θα τιμολογείται το 100% του κόστους συμμετοχής.• Η αποστολή της παρούσας δήλωσης συμμετοχής φέρει την έγκριση της εταιρείας, η οποία συμφωνεί στην τιμολόγησή της, εκτός εάν ειδοποιήσει εμπρόθεσμα και γραπτώς με e - mail τη διοργανώτρια εταιρεία ([email protected]).

Eνημέρωση- Λήψη Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σαςH εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «OPERATIONS CENTER» με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, οδός Βασίλη Τσιτσάνη αριθμ. 28 (εφεξής «η Εταιρεία») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρίσατε στο παρόν έντυπο προς τον σκοπό:α) της τήρησης του σχετικού αρχείου της Εταιρείας και της διοργάνωσης της εκδήλωσης στην οποία θα συμμετέχετε. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η εκπλήρωση της σύμβασής μας μαζί σας.

β) της έκδοσης των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας για την έκδοση νόμιμων παραστατικών και την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

γ) της ενημέρωσής σας για μελλοντικές εκδηλώσεις και δράσεις της Εταιρείας. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι οπτικοακουστικό υλικό από την εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχετε, δηλαδή φωτογραφίες και videos, θα χρησιμοποιηθούν στα social media της Εταιρείας, στο κανάλι της στο youtube, στο site της καθώς και στα έντυπα με τις δράσεις της Εταιρείας. Το κείμενο της εισήγησής σας σε μορφή pdf θα αναρτηθεί, επίσης, στο site της Εταιρείας και στα έντυπά της. Στις τελευταίες περιπτώσεις (newsletter και χρήση οπτικοακουστικού υλικού), η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη ρητή και ειδική συγκατάθεση που επιλέγετε να μας χορηγήσετε επιλέγοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε χωριστό σημείο του παρόντος εντύπου (κατωτέρω). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την Εταιρεία στα στοιχεία που αναφέρονται στο τέλος του εντύπου.

Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους. Επίσης είναι προσβάσιμα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς στους οποίους η Εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας. Ακόμη θα είναι προσβάσιμα από τρίτους στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την τήρηση δικαστικής απόφασης, την ανταπόκριση σε αίτημα Κανονιστικής ή άλλης Αρχής.Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.Αναφορικά με τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, η γενική μας πολιτική είναι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών.

Τα δικαιώματά σαςΣε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:• ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας.• πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,• δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας• υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο http://www.dpa.gr. Για την άσκηση των ανωτέρων δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την κ. Μαριλένα Αργυρού στο email : [email protected].

Συναινώ στη χρήση οπτικοακουστικού υλικού από την εκδήλωση, στη χρήση φωτογραφιών στα social media της Εταιρείας, στο site της, καθώς και στα έντυπα που εκδίδονται με τις δράσεις της, στη χρήση videos στο κανάλι της εταιρείας στο youtube και στο site της. Συναινώ να λαμβάνω ενημέρωση για έτερες εκδηλώσεις/σεμινάρια/συνέδρια και εν γένει δράσεις της Εταιρείας, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω δηλώσει με την παρούσα. ΝΑΙ ΌΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ: