ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ...

of 67 /67
Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες EL 1 2 3 4 5 6 VN-733PC VN-732PC VN-731PC ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλή θέση για μελλοντική αναφορά. Για να διασφαλιστεί η επιτυχημένη εγγραφή, σας συνιστούμε να ελέγχετε τη λειτουργία εγγραφής και την ένταση πριν από τη χρήση.

Embed Size (px)

Transcript of ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ...

Page 1: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

Πρώτα βήματα

Εγγραφή

Αναπαραγωγή

Μενού

Χρήση με υπολογιστή

Άλλες πληροφορίες

EL

1

2

3

4

5

6

VN-733PCVN-732PCVN-731PC

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣΦΩΝΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus.Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλή θέση για μελλοντική αναφορά.

Για να διασφαλιστεί η επιτυχημένη εγγραφή, σας συνιστούμε να ελέγχετε τη λειτουργία εγγραφής και την ένταση πριν από τη χρήση.

Page 2: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

2

EL

Ονόματα των εξαρτημάτων ........................................................4Καταγραφέας ...................................................................................... 4

Οθόνη.................................................................................................. 5

1 Πρώτα βήματα

Ρυθμίσεις ...................................................................................7Τοποθέτηση της μπαταρίας................................................................. 8

Ενεργοποιήστε τον καταγραφέα ......................................................... 9

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας .......................................................... 9

Επιλογή λειτουργίας .......................................................................... 10

Φορητό καλώδιο USB ........................................................................ 10

Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας microSD ..................................11Τοποθέτηση κάρτας microSD ............................................................ 11

Αφαίρεση κάρτας microSD ................................................................ 12

Αποτροπή λάθος χειρισμού .......................................................13Ρύθμιση λειτουργίας HOLD ............................................................... 13

Έξοδος από τη λειτουργία HOLD ....................................................... 13

Απενεργοποίηση της συσκευής .................................................14Απενεργοποίηση της συσκευής ......................................................... 14

Επιλογή φακέλων και αρχείων ..................................................15Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης στο ημερολόγιο για

αναζήτηση αρχείων .......................................................................... 15

2 Εγγραφή

Εγγραφή ..................................................................................16Τυπική διαδικασία εγγραφής ............................................................ 16

Παύση ή συνέχιση εγγραφής ............................................................ 18

Γρήγορος έλεγχος εγγραφής ............................................................. 18

Παρακολούθηση κατά την εγγραφή ................................................. 18

Εγγραφή με ένα εξωτερικό μικρόφωνο .....................................20Εγγραφή με ένα εξωτερικό μικρόφωνο ............................................ 20

Εγγραφή από άλλη συνδεδεμένη συσκευή ................................21Εγγραφή ήχου από άλλη συσκευή με αυτόν τον καταγραφέα ........... 21

Αλλαγή της σκηνής εγγραφής [Rec Scene] .................................23Αλλαγή της σκηνής εγγραφής ........................................................... 23

3 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή ..........................................................................24Τυπική διαδικασία αναπαραγωγής ................................................... 24

Αναπαραγωγή μέσω των ακουστικών ............................................... 25

Γρήγορη προώθηση .......................................................................... 25

Επαναφορά ....................................................................................... 26

Μετάβαση στην αρχή ενός αρχείου .................................................. 26

Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής ............................................. 29

Επανάληψη αναπαραγωγής A-B ....................................................... 30

Δείκτες ευρετηρίου και προσωρινοί δείκτες ..............................31Εισαγωγή δείκτη ευρετηρίου ή προσωρινού δείκτη ......................... 31

Διαγραφή δείκτη ευρετηρίου ή προσωρινού δείκτη ......................... 31

Διαγραφή αρχείων ...................................................................32Διαγραφή αρχείων ............................................................................ 32

4 Μενού

Ρύθμιση στοιχείων μενού .........................................................34Τυπική λειτουργία ............................................................................. 34

Μενού αρχείων [File Menu] .......................................................37Αποτροπή ακούσιας διαγραφής αρχείου [File Lock] ......................... 37

Διαχωρισμός αρχείου [File Divide] .................................................... 37

Εμφάνιση πληροφοριών αρχείου ή φακέλου [Property] .................. 37

Μενού εγγραφής [Rec Menu] ....................................................38Επιλογή της ευαισθησίας εγγραφής [Rec Level]................................ 38

Ρύθμιση της λειτουργίας εγγραφής [Rec Mode] ............................... 38

Μείωση θορύβου κατά την εγγραφή [Low Cut Filter] ....................... 39

Λειτουργία εγγραφής με φωνητική ενεργοποίηση [VCVA] ............... 39

Λειτουργία εγγραφής με συγχρονισμό φωνής [V-Sync. Rec] ............ 40

Μενού αναπαραγωγής [Play Menu] ...........................................42Μείωση θορύβου κατά την αναπαραγωγή [Noise Cancel] ................ 42

Ρύθμιση τμημάτων με χαμηλή ένταση κατά την αναπαραγωγή

[Voice Balancer] ............................................................................... 42

Έμφαση φωνής για μεγαλύτερη καθαρότητα [Voice Filter] .............. 42

Επιλογή λειτουργιών αναπαραγωγής [Play Mode] ........................... 42

Ρύθμιση διαστήματος παράλειψης [Skip Space] ............................... 43

Μενού LCD/Ήχος [LCD/Sound Menu] ..........................................45Ρύθμιση της αντίθεσης [Contrast] ..................................................... 45

Ρύθμιση της ενδεικτικής λυχνίας LED [LED] ...................................... 45

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ηχητικού σήματος [Beep] ......... 45

Αλλαγή της γλώσσας της οθόνης [Language] .................................. 45

Πίνακας περιεχομένων

Page 3: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

EL

Πίνακας περιεχομένων

Μενού συσκευής [Device Menu] ...............................................46Επιλογή του μέσου εγγραφής [Memory Select] ................................ 46

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας [Time & Date] ................................ 46

Επιλογή λειτουργίας [Mode Select] .................................................. 47

Ρύθμιση της σύνδεσης USB [USB Settings] ....................................... 47

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων [Reset Settings] ............... 47

Διαμόρφωση μέσου εγγραφής [Format] .......................................... 48

Έλεγχος πληροφοριών μέσου εγγραφής [Memory Info.].................. 49

Έλεγχος πληροφοριών καταγραφέα φωνής [System Info.] .............. 49

5 Χρήση με υπολογιστή

Περιβάλλον λειτουργίας υπολογιστή.........................................50Σύνδεση και αποσύνδεση υπολογιστή .......................................51

Σύνδεση του καταγραφέα φωνής σε υπολογιστή ............................. 51

Αποσύνδεση του καταγραφέα φωνής από υπολογιστή ..................... 52

Φόρτωση αρχείου σε υπολογιστή..............................................53

6 Άλλες πληροφορίες

Λίστα μηνυμάτων ειδοποίησης .................................................54Αντιμετώπιση προβλημάτων ...................................................55Αξεσουάρ (προαιρετικά) ...........................................................56Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων ..................................................................................57Προληπτικά μέτρα ασφαλείας ..................................................58Προδιαγραφές .........................................................................62

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε

αυτό το εγχειρίδιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περιγράφει προφυλάξεις, καθώς και χειρισμούς που θα πρέπει να αποφεύγονται οπωσδήποτε κατά τη χρήση του καταγραφέα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να εκμεταλλευτείτε τον καταγραφέα σας στο έπακρο.

☞Δηλώνει σελίδες αναφοράς, στις οποίες περιγράφονται λεπτομέρειες ή σχετικές πληροφορίες.

Page 4: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

EL

Ονό

μα

τα τω

ν εξαρ

τημ

άτω

ν

Καταγραφέας

1

3

2

5

6

4

7

8

(

)

q

-=

9

^0

@

#

!

$

%

*

&

1 Υποδοχή EAR (Ακουστικού)

2 Υποδοχή MIC (Μικρόφωνο)

3 Οθόνη

4 Υποδοχή κάρτας*1

5 Κουμπί CALENDAR/SCENE*1

Κουμπί SCENE*2

6 Ενσωματωμένο ηχείο

7 Ενσωματωμένο μικρόφωνο

8 Κουμπί MENU

9 Ενδεικτική λυχνία εγγραφής (LED)

0 Κουμπί REC (s) (Ηχογράφηση)

! Κουμπί 9

@ Κουμπί FOLDER/INDEX

# Κουμπί –

$ Κουμπί `OK

% Κουμπί ERASE

^ Κουμπί 0

& Κουμπί +

* Κουμπί STOP ( 4)

( Κάλυμμα μπαταρίας

) Κάλυμμα υποδοχής κάρτας/USB

(χρησιμοποιείται και ως βάση)

- Διακόπτης POWER/HOLD

= Υποδοχή USB

q Οπή λουριού

* 1 Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

* 2 Μόνο για το μοντέλο VN-731PC

Ονόματα των εξαρτημάτων

Page 5: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

5

EL

Ονό

μα

τα τω

ν εξαρ

τημ

άτω

ν

Ονόματα των εξαρτημάτων

Οθόνη

Κανονική λειτουργία Απλή λειτουργία

4

5

6 7

2

!

3

345

8

906

7

1 2

1 Όνομα αρχείου

2 Ένδειξη μπαταρίας

3 Ένδειξη φακέλου, Αριθμός

τρέχοντος αρχείου στο φάκελο/

Συνολικός αριθμός αρχείων

εγγραφής στο φάκελο και ένδειξη

κλειδώματος αρχείου

4 Ένδειξη κατάστασης καταγραφέα

[ ]: Ένδειξη εγγραφής [ ]: Ένδειξη παύσης εγγραφής [ ]: Ένδειξη διακοπής[ ]: Ένδειξη αναπαραγωγής [ ]: Ένδειξη γρήγορης αναπαραγωγής[ ]: Ένδειξη αργής αναπαραγωγής[ ]: Ένδειξη γρήγορης προώθησης[ ]: Ένδειξη γρήγορης επαναφοράς

5 Χρόνος εγγραφής που παρήλθε

ή χρόνος αναπαραγωγής

6 Ένδειξη μέσου εγγραφής

[l]: Εσωτερική μνήμη[m]: Κάρτα microSD*1

Πιθανός υπολειπόμενος χρόνος

εγγραφής

7 Σημασίες των ενδείξεων που

εμφανίζονται στην περιοχή

εμφάνισης ενδείξεων

[ ]: Rec Level[ ]: VCVA [ ]: V-Sync. Rec*1

[ ]: Low Cut Filter[ ]: Noise Cancel*2

[ ]: Voice Balancer*2

Voice Filter*3

[ ] [ ] [ ]: Play Mode8 Ένδειξη μορφής εγγραφής

9 Διάρκεια αρχείου

0 Ένδειξη ράβδου θέσης

αναπαραγωγής

! Μετρητής επιπέδου ή διάρκεια

αρχείου

* 1 Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

* 2 Μόνο για το μοντέλο VN-733PC* 3 Μόνο για το μοντέλο VN-732PC

Page 6: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

EL

Ονό

μα

τα τω

ν εξαρ

τημ

άτω

ν

Ονόματα των εξαρτημάτων

Οθόνη

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί STOP ( 4), όταν ο καταγραφέας βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής, εμφανίζονται οι ρυθμίσεις [Time & date] και [Remain] (πιθανός χρόνος εγγραφής που απομένει). Εάν η τρέχουσα ημερομηνία ή ώρα είναι ρυθμισμένη λάθος, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας [Time & Date]» (☞ Σελ. 46).

Page 7: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

1

7

EL

Ρυ

θμ

ίσεις

Ρυθμίσεις

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία , ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ετοιμάσετε τον καταγραφέα για χρήση.

Πρώτα βήματα 13

Τοποθετήστε την μπαταρία

Πρώτα βήματα 23

Ενεργοποιήστε τον καταγραφέα

Πρώτα βήματα 33

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώραςΡυθμίστε το ρολόι του καταγραφέα για χρήση με τη διαχείριση αρχείων.

Πρώτα βήματα 4 Επιλογή λειτουργίας

Επιλέξτε κανονική ή απλή λειτουργία.

Αφαιρέστε το προστατευτικό της οθόνης.

Πρώτα βήματα

Page 8: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

1

Ρυ

θμ

ίσεις

8

EL

Ρυθμίσεις

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τον καταγραφέα, τοποθετήστε την μπαταρία στο διαμέρισμα μπαταρίας του καταγραφέα.

1 Σύρετε το κάλυμμα της

μπαταρίας για να το ανοίξετε,

πιέζοντάς το ελαφρά προς

τα κάτω.

2 Τοποθετήστε μια μπαταρία AAA,

φροντίζοντας να μπει στη σωστή

θέση ο θετικός και ο αρνητικός

πόλος. Σύρετε το κάλυμμα της

μπαταρίας για να το κλείσετε

τελείως.

Τοποθετήστε πρώτα τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας

Για τους χρήστες στη ΓερμανίαΗ Olympus έχει σύμβαση με την GRS (Joint Battery Disposal Association) στη Γερμανία, με την οποία διασφαλίζεται απόρριψη φιλική προς το περιβάλλον.

Ένδειξη μπαταρίας

Καθώς η μπαταρία αδειάζει, η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη αλλάζει ως εξής:

• Η ένδειξη [ ] δηλώνει ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούργια. Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, εμφανίζονται οι ενδείξεις [ ] και [Battery low] και η λειτουργία διακόπτεται.

Προφυλάξεις μπαταρίας

• Ο καταγραφέας δεν υποστηρίζει μπαταρίες μαγγανίου.

• Απενεργοποιείτε πάντοτε τον καταγραφέα προτού αντικαταστήσετε την μπαταρία. Εάν αφαιρεθεί η μπαταρία ενώ ο καταγραφέας πραγματοποιεί εγγραφή ή κάποια λειτουργία, όπως διαγραφή αρχείου, ενδέχεται να καταστραφούν αρχεία.

• Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον καταγραφέα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φυλάξτε την.

• Ο χρόνος συνεχούς χρήσης της μπαταρίας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την απόδοση της μπαταρίας που χρησιμοποιείται (☞ Σελ. 63).

Page 9: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

1

9

EL

Ρυ

θμ

ίσεις

Ρυθμίσεις

Ενεργοποιήστε τον καταγραφέα

1 Ενώ ο καταγραφέας είναι

απενεργοποιημένος, σύρετε το

διακόπτη POWER/HOLD προς την

κατεύθυνση του βέλους.

Διακόπτης POWER/HOLD

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη [Language] στην οθόνη μετά την ενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί +/– για να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης και κατόπιν πατήστε το κουμπί `OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

1 Πατήστε το κουμπί 9 ή 0

για να επιλέξετε το στοιχείο που

θέλετε να ρυθμίσετε.

2 Πατήστε το κουμπί +/– για να

αλλάξετε τον αριθμό.

• Για να αλλάξετε τη ρύθμιση ενός άλλου στοιχείου, πατήστε το κουμπί 9 ή 0, για να μετακινήσετε το δείκτη που αναβοσβήνει, και κατόπιν πατήστε το κουμπί + ή – για να αλλάξετε τον αριθμό.

3 Πατήστε το κουμπί `OK για να

επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί `OK κατά τη διαδικασία ρύθμισης, για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει μέχρι στιγμής και να ξεκινήσετε το ρολόι.

Page 10: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

1

Ρυ

θμ

ίσεις

10

EL

Ρυθμίσεις

Επιλογή λειτουργίας

1 Πατήστε το κουμπί +/– για να

αλλάξετε τη λειτουργία.

[Normal Mode]:Αυτή είναι η τυπική λειτουργία στην οποία διατίθενται όλες οι δυνατότητες.

[Simple Mode]:Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει τις δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Το κείμενο στην οθόνη γίνεται μεγαλύτερο για ευκολότερη ανάγνωση.

2 Πατήστε το κουμπί `OK για να

επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία ακόμη και μετά την «Επιλογή

λειτουργίας [Mode Select]» (☞ Σελ. 47).

Φορητό καλώδιο USB

Μπορείτε να προσαρμόσετε το παρεχόμενο φορητό καλώδιο USB στην οπή του λουριού, για να το έχετε μαζί σας.

Μόνο για τα μοντέλα

VN-733PC και VN-732PC

1 Αφαιρέστε το λουρί από το

φορητό καλώδιο USB.

• Τραβήξτε προς τα έξω το λουρί καθώς πιέζετε την άκρη.

2 Προσαρμόστε το λουρί στον

καταγραφέα.

3 Προσαρμόστε το λουρί στο

φορητό καλώδιο USB.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Το φορητό καλώδιο USB πρέπει να αφαιρείται από το λουρί κάθε φορά που γίνεται χρήση σύνδεσης USB (☞ Σελ. 51).

1

2

1

Page 11: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

1

11

EL

Τοπ

οθ

έτησ

η ή

αφ

αίρ

εση

κάρ

τας m

icroSD

Ο καταγραφέας διαθέτει δική του εσωτερική μνήμη και υποστηρίζει επίσης τυπικές κάρτες microSD (microSD, microSDHC), οι οποίες πωλούνται ξεχωριστά.

Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

Τοποθέτηση κάρτας microSD

1 Ενώ ο καταγραφέας βρίσκεται στη λειτουργία διακοπής, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας/USB.

2 Τοποθετήστε μια κάρτα microSD, φροντίζοντας να μπει σωστά όπως δείχνει η εικόνα.

• Τοποθετήστε την κάρτα microSD ευθεία, αποφεύγοντας την εισαγωγή της υπό γωνία.

• Εάν τοποθετήσετε την κάρτα microSD με εσφαλμένο τρόπο ή υπό γωνία, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην περιοχή των επαφών ή να προκληθεί εμπλοκή της κάρτας microSD.

• Εάν η κάρτα microSD δεν τοποθετηθεί μέχρι τέρμα (μέχρι να κλειδώσει στη θέση της), ενδέχεται να μην εγγραφούν δεδομένα.

3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας/USB.

• Μόλις τοποθετηθεί η κάρτα microSD, θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής μέσου εγγραφής.

4 Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε μια κάρτα microSD, πατήστε το κουμπί +/– και επιλέξτε [Yes].

5 Πατήστε το κουμπί `OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την εσωτερική μνήμη ως μέσο εγγραφής (☞ Σελ. 46).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Ο καταγραφέας ενδέχεται να μην μπορεί να αναγνωρίσει μια κάρτα microSD που έχει διαμορφωθεί (προετοιμαστεί) για υπολογιστή ή για άλλη συσκευή. Προτού χρησιμοποιήσετε κάρτα microSD, προετοιμάζετέ την πάντοτε στον καταγραφέα (☞ Σελ. 48).

Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας microSD

Page 12: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

1

Τοπ

οθ

έτησ

η ή

αφ

αίρ

εση

κάρ

τας m

icroSD

12

EL

Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας microSD

Αφαίρεση κάρτας microSD

1 Ενώ ο καταγραφέας βρίσκεται

στη λειτουργία διακοπής, ανοίξτε

το κάλυμμα της υποδοχής

κάρτας/USB.

2 Για να απασφαλίσετε την κάρτα

microSD, πιέστε την προς τα μέσα

και ύστερα αφήστε την να βγει

λίγο προς τα έξω.

• Η κάρτα microSD έρχεται προς τα έξω και σταματά. Τραβήξτε την κάρτα microSD προς τα έξω με τις άκρες των δαχτύλων σας, για να την αφαιρέσετε.

• Μετά την αφαίρεση μιας κάρτας microSD, εάν η ρύθμιση [Memory

Select] έχει οριστεί στην επιλογή [microSD card], εμφανίζεται η ένδειξη [Internal memory selected].

3 Κλείστε το κάλυμμα της

υποδοχής κάρτας/USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Εάν αποσύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας αφού σπρώξετε προς τα μέσα την κάρτα microSD, μπορεί να προκληθεί απότομη εξαγωγή της κάρτας από την υποδοχή της.

• Ανάλογα με τον κατασκευαστή ή τον τύπο της κάρτας, ορισμένες κάρτες microSD και microSDHC ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τον καταγραφέα και να μην αναγνωρίζονται σωστά.

• Για τη συμβατότητα της κάρτας microSD σύμφωνα με τα πρότυπα της Olympus, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στη διεύθυνση: http://www.olympus-europa.com

Έχετε υπόψη ότι η υποστήριξη πελατών παρέχει πληροφορίες σχετικά με κατασκευαστές και τύπους καρτών microSD με πιστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με τα πρότυπα της Olympus, ωστόσο δεν παρέχει εγγύηση για τις επιδόσεις των καρτών.Επίσης, έχετε υπόψη ότι ορισμένες κάρτες ενδέχεται πλέον να μην αναγνωρίζονται σωστά από τον καταγραφέα, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής της κάρτας αλλάξει τις προδιαγραφές της.

• Όταν χρησιμοποιείτε κάρτες microSD, διαβάζετε τις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν την κάρτα.

• Εάν η κάρτα microSD δεν αναγνωρίζεται από τον καταγραφέα, δοκιμάστε να αφαιρέσετε την κάρτα και κατόπιν τοποθετήστε την ξανά, για να δείτε εάν ο καταγραφέας αναγνωρίζει την κάρτα.

• Η ταχύτητα επεξεργασίας ενδέχεται να είναι χαμηλή σε ορισμένους τύπους καρτών microSD. Η απόδοση επεξεργασίας ενδέχεται, επίσης, να μειωθεί λόγω της επαναλαμβανόμενης εγγραφής και διαγραφής από την κάρτα microSD. Σε αυτήν την περίπτωση, διαμορφώστε ξανά την κάρτα (☞ Σελ. 48).

Page 13: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

1

13

EL

Απ

οτρ

οπ

ή λά

θο

ς χειρισ

μο

ύ

Αν ρυθμίσετε τον καταγραφέα στη λειτουργία HOLD, η τρέχουσα λειτουργία θα διατηρηθεί και όλα τα κουμπιά θα απενεργοποιηθούν. Η λειτουργία HOLD είναι μια χρήσιμη δυνατότητα για την αποτροπή ακούσιων χειρισμών από το τυχαίο πάτημα κουμπιών, όταν μεταφέρετε τον καταγραφέα στην τσάντα ή στην τσέπη σας. Είναι επίσης χρήσιμη για να αποφεύγετε την ακούσια διακοπή της εγγραφής.

Ρύθμιση λειτουργίας HOLD

1 Σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD

στη θέση [HOLD].

• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [Hold] και ο καταγραφέας τίθεται σε λειτουργία HOLD.

Έξοδος από τη λειτουργία HOLD

1 Σύρετε το διακόπτη POWER/

HOLD στη θέση A που βλέπετε

παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο κατά τη λειτουργία HOLD, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [Hold] για 2 δευτερόλεπτα. Δεν πραγματοποιείται καμιά άλλη λειτουργία.

• Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HOLD στον καταγραφέα κατά την αναπαραγωγή (ή την εγγραφή), η αναπαραγωγή (ή η εγγραφή) θα συνεχίζεται, ενώ δεν θα είναι δυνατή καμιά άλλη λειτουργία (ο καταγραφέας θα σταματήσει μόλις τελειώσει η αναπαραγωγή ή μόλις σταματήσει η εγγραφή λόγω ανεπαρκούς μνήμης).

Αποτροπή λάθος χειρισμού

Page 14: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

1

Απ

ενεργο

πο

ίησ

η τη

ς συ

σκευ

ής

14

EL

Απενεργοποίηση της συσκευής

Τα υπάρχοντα δεδομένα, οι ρυθμίσεις μενού και η ρύθμιση ρολογιού αποθηκεύονται όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή.

1 Σύρετε το διακόπτη POWER/HOLD

στην κατεύθυνση του βέλους για

τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο.

• Η θέση διακοπής της αναπαραγωγής κατά την απενεργοποίηση αποθηκεύεται στη μνήμη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Η απενεργοποίηση της συσκευής, κάθε φορά που ο καταγραφέας δεν χρησιμοποιείται, ελαχιστοποιεί την κατανάλωση μπαταρίας.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν η λειτουργία του καταγραφέα διακοπεί για τουλάχιστον 5 λεπτά μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη σβήνει και ο καταγραφέας εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. • Για έξοδο από τη λειτουργία

εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Page 15: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

1

15

EL

Επιλο

γή φ

ακέλω

ν και α

ρχείων

Ο καταγραφέας διαθέτει πέντε φακέλους, [ ], [ ],[ ], [ ] και [ ]. Σε κάθε φάκελο μπορούν να αποθηκευτούν έως και 200 αρχεία.

1 Καθώς ο καταγραφέας φωνής βρίσκεται στη λειτουργία διακοπής, πατήστε το κουμπί FOLDER/INDEX.

ba

a Αριθμός αρχείουb Ένδειξη φακέλου• Ο φάκελος αλλάζει κάθε φορά που

πατάτε το κουμπί FOLDER/INDEX.

2 Πατήστε το κουμπί 9 ή 0 για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε.• Αμέσως μετά την επιλογή ενός αρχείου,

εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής.

Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης στο

ημερολόγιο για αναζήτηση αρχείων

Μπορείτε να αναζητήσετε αρχεία εγγραφής καθορίζοντας την ημερομηνία εγγραφής. Εάν έχετε ξεχάσει σε ποιο φάκελο έχετε αποθηκεύσει ένα αρχείο, αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να το εντοπίσετε εύκολα, εισάγοντας την ημερομηνία εγγραφής.

Μόνο για τα μοντέλα

VN-733PC και VN-732PC

1 Καθώς ο καταγραφέας φωνής βρίσκεται στη λειτουργία διακοπής, πατήστε το κουμπί SCENE/CALENDAR.

2 Πατήστε τα κουμπιά +/–, 9 ή 0 για να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε.

b

a

d

c

a Αριθμός των αρχείων που αποθηκεύτηκαν (ηχογραφήθηκαν) την επιλεγμένη ημερομηνία

b Ημερομηνία εγγραφής του αρχείουc Επιλεγμένη ημερομηνίαd Σημερινή ημερομηνία• Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες

αποθηκεύτηκαν αρχεία εμφανίζονται με υπογράμμιση.

Κουμπί 9 ή 0: Μετακίνηση στην επόμενη/προηγούμενη ημερομηνία. Πατήστε παρατεταμένα για να μεταβείτε στην επόμενη ημερομηνία κατά την οποία ηχογραφήθηκαν αρχεία.

Κουμπί +/–: Μετακίνηση στην προηγούμενη/επόμενη εβδομάδα.

3 Πατήστε το κουμπί `OK.

4 Πατήστε το κουμπί +/– για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε.

Επιλογή φακέλων και αρχείων

Page 16: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

2

Εγγρα

φή

16

EL

Εγγραφή

Ο καταγραφέας διαθέτει πέντε φακέλους ([ ] έως [ ]) στους οποίους μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία εγγραφής. Αυτοί οι φάκελοι παρέχουν έναν εύκολο τρόπο να οργανώνετε τις εγγραφές σε ξεχωριστές κατηγορίες (όπως επαγγελματικές ή προσωπικές εγγραφές).

Τυπική διαδικασία εγγραφής

1 Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο

θα αποθηκεύσετε την εγγραφή

(☞ Σελ. 15).

• Κάθε νέα εγγραφή αποθηκεύεται στον επιλεγμένο φάκελο.

2 Στρέψτε το ενσωματωμένο

μικρόφωνο προς την κατεύθυνση

του ήχου που θέλετε να

εγγράψετε.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα υποδοχής κάρτας/USB και ως βάση, εάν χρειάζεται.

3 Πατήστε το κουμπί REC ( s) για να

ξεκινήσετε την εγγραφή.

a

cd

e

b

a Λειτουργία εγγραφήςb Χρόνος εγγραφής που παρήλθεc Μέτρηση επιπέδου (αλλάζει ανάλογα

με την ένταση εγγραφής και τη ρύθμιση της λειτουργίας εγγραφής)

d Πιθανός υπολοιπόμενος χρόνος εγγραφής

e Επίπεδο εγγραφής• Ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED.

4 Πατήστε το κουμπί STOP ( 4)

όταν θέλετε να σταματήσετε

την εγγραφή.

f

f Διάρκεια αρχείου

Εγγραφή

Page 17: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

2

Εγγρα

φή

17

EL

Εγγραφή

Στα αρχεία ήχου που εγγράφονται με τον καταγραφέα δίνεται αυτόματα ένα όνομα με την παρακάτω μορφή.

141001_0001.WMA1 2 3

1 Ημερομηνία εγγραφής

Δηλώνει το έτος, το μήνα και την ημέρα της εγγραφής.

2 Αριθμός αρχείου

Οι αριθμοί αρχείου που προστίθενται είναι διαδοχικοί, ανεξάρτητα από το εάν έχει αλλάξει το μέσο εγγραφής.

3 Επέκταση

Επέκταση αρχείου που δηλώνει τη μορφή εγγραφής στην οποία ηχογραφήθηκε το αρχείο από τον καταγραφέα.

• Μορφή MP3: «.MP3»*• Μορφή WMA: «.WMA»

* Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Η ρύθμιση [Rec Mode] πρέπει να καθορίζεται με τον καταγραφέα σταματημένο (☞ Σελ. 38).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για να αποτρέψετε την αποκοπή της έναρξης της εγγραφής, ξεκινήστε την εγγραφή αφού ανάψει η ενδεικτική λυχνία LED ή αφού εμφανιστεί η ένδειξη εγγραφής στην οθόνη.

• Όταν ο υπόλοιπος χρόνος εγγραφής είναι λιγότερος από 60 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει. Αναβοσβήνει πιο γρήγορα όσο μειώνεται ο υπόλοιπος χρόνος (στα 30 και στα 10 δευτερόλεπτα).

• Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Folder full], δεν είναι δυνατή περαιτέρω εγγραφή. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, θα πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό φάκελο ή να διαγράψετε αρχεία που δεν χρειάζεστε (☞ Σελ. 32).

• Εάν εμφανιστεί η ένδειξη [Memory

full], ο καταγραφέας δεν έχει πλέον διαθέσιμο χώρο στη μνήμη. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, θα πρέπει να διαγράψετε αρχεία που δεν χρειάζεστε (☞ Σελ. 32).

• Προτού πραγματοποιήσετε μια σημαντική εγγραφή, συνιστούμε να διαμορφώσετε το μέσο εγγραφής.

• Η απόδοση επεξεργασίας ενδέχεται να μειωθεί λόγω της επαναλαμβανόμενης εγγραφής και διαγραφής δεδομένων από το μέσο εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση, διαμορφώστε το μέσο εγγραφής (☞ Σελ. 48).

Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και

VN-732PC:

• Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα microSD στον καταγραφέα, φροντίστε να επιλέξετε την αντίστοιχη ρύθμιση μέσου εγγραφής ([Internal memory] ή [microSD card]) (☞ Σελ. 46).

Page 18: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

2

Εγγρα

φή

18

EL

Εγγραφή

Παύση ή συνέχιση εγγραφής

1 Πατήστε το κουμπί REC ( s) κατά

την εγγραφή.

• Θα γίνει παύση της εγγραφής και θα αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη [PAUSE].

• Η εγγραφή διακόπτεται αυτόματα εάν βρίσκεται σε παύση για τουλάχιστον 60 λεπτά.

2 Πατήστε ξανά το κουμπί REC ( s)

όσο η εγγραφή βρίσκεται σε

παύση.

• Η εγγραφή συνεχίζεται από το σημείο της παύσης.

Γρήγορος έλεγχος εγγραφής

1 Πατήστε το κουμπί `OK κατά την

εγγραφή.

Παρακολούθηση κατά την εγγραφή

Εάν συνδέσετε τα ακουστικά στην υποδοχή EAR του καταγραφέα, μπορείτε να ακούσετε το περιεχόμενο καθώς εγγράφεται. Χρησιμοποιήστε το κουμπί +/– για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου που ακούτε.• Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στην

υποδοχή EAR του καταγραφέα.

Στην υποδοχή

EAR

• Η αλλαγή της έντασης δεν επηρεάζει το επίπεδο της εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για να αποφύγετε ανεπιθύμητη υψηλή ένταση ήχου, ρυθμίστε την ένταση στο [00] προτού συνδέσετε τα ακουστικά.

• Για να αποφύγετε παρεμβολές, μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά στο μικρόφωνο κατά την εγγραφή.

Page 19: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

2

Εγγρα

φή

19

EL

Εγγραφή

Ρυθμίσεις εγγραφής

Διατίθενται ποικίλες ρυθμίσεις εγγραφής οι οποίες σας επιτρέπουν να προσαρμόζετε την εγγραφή σε διάφορες συνθήκες.

[Rec Level]

(☞ Σελ. 38)

Ρυθμίζει την ευαισθησία εγγραφής.

[Rec Mode]

(☞ Σελ. 38)

Ρυθμίζει την ποιότητα ήχου της εγγραφής.

[Low Cut Filter]

(☞ Σελ. 39)

Μειώνει τους θορύβους που προέρχονται από εξοπλισμό όπως κλιματιστικά ή συσκευές προβολής.

[VCVA]

(☞ Σελ. 39)

Ρυθμίζει το επίπεδο ενεργοποίησης για την εγγραφή με φωνητική ενεργοποίηση (VCVA).

[V-Sync. Rec]*

(☞ Σελ. 40)

Ρυθμίζει το επίπεδο ενεργοποίησης για την εγγραφή με συγχρονισμό φωνής.

[Rec Scene]

(☞ Σελ. 23)

Χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός από τα προκαθορισμένα πρότυπα ρυθμίσεων εγγραφής. Όταν επιλέγετε αυτήν τη ρύθμιση, κάθε πρότυπο εισάγει διάφορες ρυθμίσεις προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένους χώρους ή συνθήκες εγγραφής.

* Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

Page 20: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

2

Εγγρα

φή

με ένα

εξωτερ

ικό μ

ικρό

φω

νο

20

EL

Εγγραφή με ένα εξωτερικό μικρόφωνο

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο χρησιμοποιώντας εξωτερικό μικρόφωνο ή άλλη συσκευή συνδεδεμένη στην υποδοχή MIC του καταγραφέα. Μην συνδέετε και μην αποσυνδέετε συσκευές από την υποδοχή του καταγραφέα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

1 Συνδέστε ένα εξωτερικό

μικρόφωνο στην υποδοχή

MIC του καταγραφέα.

Στην

υποδοχή MIC

Παράδειγμα: Μικρόφωνο τύπου ακουστικού τηλεφώνου TP8 (προαιρετικό)

2 Πατήστε το κουμπί REC ( s) για να

ξεκινήσει η εγγραφή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Κατά τη χρήση του μικροφώνου τύπου ακουστικού τηλεφώνου (TP8), επιλέξτε [Telephone Rec] για τη ρύθμιση [Rec Scene]. Αυτό σάς επιτρέπει να εγγράφετε συνομιλίες στο κινητό και στο σταθερό σας τηλέφωνο με καθαρότητα (☞ Σελ. 23).

• Για τα συμβατά εξωτερικά μικρόφωνα, ανατρέξτε στην ενότητα «Αξεσουάρ

(προαιρετικά)» (☞ Σελ. 56).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Με τη σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου στην υποδοχή MIC του καταγραφέα απενεργοποιείται το ενσωματωμένο μικρόφωνο.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρόφωνα με δυνατότητα άμεσης τροφοδοσίας.

• Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μονοφωνικό μικρόφωνο και η λειτουργία [Rec Mode] έχει ρυθμιστεί σε στερεοφωνική εγγραφή, ο ήχος εγγράφεται μόνο στο αριστερό κανάλι (☞ Σελ. 38).

• Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο και η λειτουργία [Rec Mode] έχει ρυθμιστεί σε μονοφωνική εγγραφή, ο ήχος εγγράφεται μόνο από το αριστερό κανάλι (☞ Σελ. 38).

Εγγραφή με ένα εξωτερικό μικρόφωνο

Page 21: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

2

Εγγραφή από άλλη συνδεδεμένη συσκευή

21

EL

Εγγραφή ήχου από άλλη συσκευή με αυτόν τον καταγραφέα

Η εγγραφή του ήχου μπορεί να γίνει με σύνδεση στον ακροδέκτη εξόδου ήχου (υποδοχή ακουστικών) της άλλης συσκευής και στην υποδοχή MIC του καταγραφέα χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης KA333 (προαιρετικό) για αντιγραφή.

1 Ενώ ο καταγραφέας είναι στη λειτουργία διακοπής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SCENE/CALENDAR.

Μόνο για το μοντέλο VN-731PC:Πατήστε το κουμπί SCENE όταν ο καταγραφέας είναι σε λειτουργία διακοπής.

2 Πατήστε το κουμπί +/– για να επιλέξετε [Duplication (Auto Divide)] ή [Duplication (Timer)].

[Duplication (Auto Divide)]:Τα αρχεία χωρίζονται αυτόματα σε κάθε τραγούδι ξεχωριστά κατά την εγγραφή.

[Duplication (Timer)]:Η εγγραφή αποθηκεύεται σε ένα ενιαίο αρχείο και διακόπτεται όταν συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος.

3 Πατήστε το κουμπί `OK.

4 Πατήστε το κουμπί +/– για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Εάν επιλέξατε την ρύθμιση [Duplication (Auto Divide)]:[Cassette]:

Κατάλληλο για πηγές ήχου με πολύ θόρυβο, όπως κασέτες με ηχογραφήσεις από CD ή δίσκο βινυλίου.

[CD]:Κατάλληλο για πηγές ήχου με μικρό θόρυβο, όπως CD.

Εάν επιλέξατε την ρύθμιση [Duplication (Timer)]:

Ο χρόνος που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή μπορεί να επιλεγεί μεταξύ των [Off], [30 min.], [60 min.], [90 min.] και [120 min.].

5 Πατήστε το κουμπί `OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

6 Πατήστε το κουμπί STOP ( 4) για έξοδο από την οθόνη μενού.

Εγγραφή από άλλη συνδεδεμένη συσκευή

Page 22: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

2

Εγγρα

φή

απ

ό ά

λλη σ

υνδ

εδεμ

ένη σ

υσ

κευή

22

EL

Εγγραφή από άλλη συνδεδεμένη συσκευή

Εγγραφή ήχου από άλλη συσκευή με αυτόν τον καταγραφέα

7 Συνδέστε τον καταγραφέα

φωνής με άλλη συσκευή

χρησιμοποιώντας το

καλώδιο σύνδεσης KA333.

Στην υποδοχή

MIC

Προς τον ακροδέκτη εξόδου ήχου άλλης

συσκευής

8 Πατήστε το κουμπί REC ( s) για να

ξεκινήσει η εγγραφή.

9 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή

στην άλλη συσκευή.

10 Μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή,

πατήστε το κουμπί STOP (4) για

να διακόψετε την εγγραφή.

• Εάν επιλέξατε τη ρύθμιση [Duplication (Timer)], η εγγραφή διακόπτεται αυτόματα όταν συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μην συνδέετε και μην αποσυνδέετε συσκευές από την υποδοχή του καταγραφέα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

• Ρυθμίστε το επίπεδο εγγραφής στην άλλη συσκευή.

• Για να διασφαλιστεί η επιτυχημένη εγγραφή, σας συνιστούμε να ελέγχετε τη λειτουργία εγγραφής και την ένταση πριν από τη χρήση.

• Στη ρύθμιση [Duplication (Auto

Divide)], η αρχική εγγραφή θα αντιγραφεί σε ξεχωριστά αρχεία με κάθε τραγούδι χωριστά, σύμφωνα με το επίπεδο σήματος ή το επίπεδο θορύβου ενός σιωπηλού μέρους. Όταν το επίπεδο σήματος είναι πολύ χαμηλό ή η ποσότητα θορύβου είναι σημαντική, η εγγραφή και ο διαχωρισμός ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [Duplication

(Timer)] και κατόπιν ξεκινήστε και τερματίστε την εγγραφή χειροκίνητα.

• Εάν το καλώδιο σύνδεσης δεν είναι συνδεδεμένο όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση [Duplication], εμφανίζεται το μήνυμα [Connect an audio cable

to the mic jack].

Page 23: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

2

Αλλα

γή τη

ς σκ

ηνή

ς εγγρα

φή

ς [Rec Scen

e]

23

EL

Αλλαγή της σκηνής εγγραφής

Ο καταγραφέας διαθέτει προκαθορισμένα πρότυπα με τις βέλτιστες ρυθμίσεις για διάφορες συνθήκες εγγραφής, όπως συνέδρια και υπαγόρευση. Όταν επιλέγετε κάποιο από τα πρότυπα αυτά, μπορείτε να εισαγάγετε διάφορες ρυθμίσεις που προτείνονται για τις συγκεκριμένες συνθήκες εγγραφής.

1 Ενώ ο καταγραφέας είναι στη

λειτουργία διακοπής, πατήστε

παρατεταμένα το κουμπί SCENE/

CALENDAR.

Μόνο για το μοντέλο VN-731PC:

Πατήστε το κουμπί SCENE όταν ο καταγραφέας είναι σε λειτουργία διακοπής.

2 Πατήστε το κουμπί +/– για

να επιλέξετε τη λειτουργία

εγγραφής που θέλετε.

• Μπορείτε να επιλέξετε [Dictation], [Meeting], [Conference], [Duplication

(Auto Divide)] (☞ Σελ. 21), [Duplication (Timer)] (☞ Σελ. 21), [Telephone Rec] (☞ Σελ. 20), [DNS] ή [Off].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Η ρύθμιση [Rec Scene] μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το μενού (☞ Σελ. 34).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Εάν έχετε πραγματοποιήσει κάποια επιλογή για τη ρύθμιση [Rec Scene], δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του μενού εγγραφής. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να επιλέξετε [Off] για τη ρύθμιση [Rec Scene].

• Κατά την απλή λειτουργία, δεν είναι δυνατό να επιλέξετε [Off] για τη ρύθμιση [Rec Scene].

Αλλαγή της σκηνής εγγραφής [Rec Scene]

Page 24: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

Ανα

πα

ρα

γωγή

24

EL

Αναπαραγωγή

Πέρα από τα αρχεία που εγγράφετε με τον καταγραφέα, μπορείτε επίσης να αναπαράγετε αρχεία που μεταφέρετε από υπολογιστή σε μορφή MP3* και WMA.* Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

Τυπική διαδικασία αναπαραγωγής

1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε

να αναπαραγάγετε από το

φάκελο που περιέχει το αρχείο

(☞ Σελ. 15).

2 Πατήστε το κουμπί `OK για να

ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

bc

a

a Ένδειξη ονόματος αρχείου και φακέλου

b Χρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε/Διάρκεια αρχείου

c Ένδειξη ράβδου θέσης αναπαραγωγής

3 Πατήστε το κουμπί +/– για

να ρυθμίσετε την ένταση στο

επίπεδο που θέλετε.

• Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από [00] έως [30]. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ένταση.

4 Πατήστε το κουμπί STOP ( 4) για

να διακόψετε τη αναπαραγωγή.

• Διακόπτεται αμέσως η αναπαραγωγή του αρχείου. Η λειτουργία συνέχισης αποθηκεύει αυτόματα στη μνήμη το σημείο διακοπής της αναπαραγωγής. Το σημείο διατηρείται ακόμη κι αν απενεργοποιηθεί ο καταγραφέας. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τον καταγραφέα, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το σημείο διακοπής που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.

Αναπαραγωγή

Page 25: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

Ανα

πα

ρα

γωγή

25

EL

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή μέσω των

ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά στην υποδοχή EAR του καταγραφέα και να ακούσετε τον ήχο που αναπαράγεται.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στην

υποδοχή EAR του καταγραφέα.

Στην υποδοχή EAR

2 Πατήστε το κουμπί `OK για να

ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Δεν ακούγεται ήχος από το μεγάφωνο όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για να αποφύγετε ανεπιθύμητη υψηλή ένταση ήχου, ρυθμίστε την ένταση στο [00] προτού συνδέσετε τα ακουστικά.

• Αποφεύγετε την υπερβολικά υψηλή ένταση όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή απώλεια ακοής.

Γρήγορη προώθηση

Γρήγορη προώθηση όταν ο καταγραφέας

βρίσκεται στη λειτουργία διακοπής

1 Με τον καταγραφέα στη

λειτουργία διακοπής, πατήστε

παρατεταμένα το κουμπί 9.

• Η γρήγορη προώθηση σταματά όταν αφήσετε το κουμπί 9. Πατήστε το κουμπί `OK για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την τρέχουσα θέση.

Γρήγορη προώθηση κατά την

αναπαραγωγή

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί

9 κατά την αναπαραγωγή.

• Η αναπαραγωγή ξεκινά από την τρέχουσα θέση στην οποία αφήσατε το κουμπί 9.

• Αν υπάρχει δείκτης ευρετηρίου ή προσωρινός δείκτης σε ένα αρχείο, η προώθηση σταματά σε αυτό το σημείο (☞ Σελ. 31).

• Η προώθηση σταματάει όταν φτάσει στο τέλος του αρχείου. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 9 ξανά, για να συνεχίσετε την προώθηση από την αρχή του επόμενου αρχείου.

Page 26: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

Ανα

πα

ρα

γωγή

26

EL

Αναπαραγωγή

Επαναφορά

Επαναφορά όταν ο καταγραφέας

βρίσκεται στη λειτουργία διακοπής

1 Με τον καταγραφέα στη

λειτουργία διακοπής, πατήστε

παρατεταμένα το κουμπί 0.

• Η επαναφορά σταματά μόλις αφήσετε το κουμπί 0. Πατήστε το κουμπί `OK για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την τρέχουσα θέση.

Επαναφορά κατά την αναπαραγωγή

1 Πατήστε παρατεταμένα

το κουμπί 0 κατά την

αναπαραγωγή.

• Η αναπαραγωγή ξεκινά από την τρέχουσα θέση στην οποία αφήσατε το κουμπί 0.

• Εάν υπάρχει δείκτης ευρετηρίου ή προσωρινός δείκτης στο αρχείο, η επαναφορά σταματά στο δείκτη (☞ Σελ. 31).

• Η επαναφορά σταματάει όταν φτάσει στην αρχή του αρχείου. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 0 ξανά, για να συνεχίσετε την επαναφορά από το τέλος του προηγούμενου αρχείου.

Μετάβαση στην αρχή ενός αρχείου

Μετάβαση στην αρχή του

επόμενου αρχείου

1 Πατήστε το κουμπί 9 ενώ

ο καταγραφέας βρίσκεται σε

λειτουργία διακοπής ή κατά την

αναπαραγωγή.

Μετάβαση στην αρχή του

τρέχοντος αρχείου

1 Πατήστε το κουμπί 0 ενώ

ο καταγραφέας βρίσκεται σε

λειτουργία διακοπής ή κατά την

αναπαραγωγή.

Μετάβαση στην αρχή του

προηγούμενου αρχείου

1 Πατήστε το κουμπί 0 όταν

η θέση αναπαραγωγής βρίσκεται

στην αρχή του αρχείου.• Για να μεταβείτε στη αρχή του

προηγούμενου αρχείου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 0 δύο φορές διαδοχικά.

Page 27: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

Ανα

πα

ρα

γωγή

27

EL

Αναπαραγωγή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αν υπάρχει δείκτης ευρετηρίου ή προσωρινός δείκτης κατά τη μετάβαση στην αρχή ενός αρχείου κατά την αναπαραγωγή, η αναπαραγωγή ξεκινά από τη θέση του δείκτη. Κατά τη μετάβαση στην αρχή ενός αρχείου ενώ ο καταγραφέας βρίσκεται στη λειτουργία διακοπής, ο δείκτης παραβλέπεται (☞ Σελ. 31).

• Όταν η ρύθμιση [Skip Space] έχει οριστεί σε άλλη ρύθμιση εκτός από [File Skip], η αναπαραγωγή ξεκινά αφού ο καταγραφέας μεταβεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά το χρόνο που έχει οριστεί. Η αναπαραγωγή δεν μεταβαίνει στην αρχή του αρχείου.

Αρχεία μουσικής

Εάν ο καταγραφέας δεν είναι σε θέση να αναπαραγάγει αρχεία μουσικής που έχουν μεταφερθεί σε αυτόν, βεβαιωθείτε ότι οι τιμές ρυθμού δειγματοληψίας και ρυθμού bit είναι εντός του εύρους που υποστηρίζεται. Παρακάτω εμφανίζονται οι συνδυασμοί ρυθμού δειγματοληψίας και ρυθμού bit που υποστηρίζονται για αρχεία μουσικής τα οποία μπορεί να αναπαραγάγει ο καταγραφέας.

Μορφή

αρχείου

Ρυθμός

δειγματοληψίας

Ρυθμός

bit

Μορφή MP3*

MPEG 1 Επίπεδο 3:

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHzMPEG 2 Επίπεδο 3:

16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

8 έως 320 kbps

Μορφή WMA

8 kHz,11 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

5 έως 320 kbps

* Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

• Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σωστή αναπαραγωγή αρχείων MP3 με μεταβλητό ρυθμό bit (ρυθμό bit ο οποίος μεταβάλλεται σε ένα μεμονωμένο αρχείο).

• Ακόμα κι αν οι μορφές αρχείων είναι συμβατές για αναπαραγωγή με αυτόν τον καταγραφέα, ο καταγραφέας δεν υποστηρίζει όλους τους κωδικοποιητές.

Page 28: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

Ανα

πα

ρα

γωγή

28

EL

Αναπαραγωγή

Ρυθμίσεις αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες μεθόδους αναπαραγωγής αρχείων, προσαρμοσμένες ανάλογα με τις συνθήκες και τις προτιμήσεις σας.

[Noise Cancel]*1

(☞ Σελ. 42)

Ρύθμιση που κάνει τις ηχογραφημένες φωνές πιο ευδιάκριτες, εάν καλύπτονται από το θόρυβο συσκευής προβολής ή παρόμοιους ήχους.

[Voice Balancer]*1

(☞ Σελ. 42)

Αντισταθμίζει τα τμήματα με χαμηλή ένταση ήχου σε αρχεία ηχογράφησης κατά την αναπαραγωγή.

[Voice Filter]*2

(☞ Σελ. 42)

Αποκόπτει τα στοιχεία χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων, δίνοντας έμφαση στις φωνές για μεγαλύτερη καθαρότητα.

[Play Mode]

(☞ Σελ. 42)

Επιλέξτε μία από τις τρεις λειτουργίες αναπαραγωγής.

[Skip Space]

(☞ Σελ. 43)

Μια χρήσιμη λειτουργία για γρήγορη μετακίνηση της θέσης αναπαραγωγής και επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή σύντομων αποσπασμάτων.

* 1 Μόνο για το μοντέλο VN-733PC* 2 Μόνο για το μοντέλο VN-732PC

Page 29: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

Ανα

πα

ρα

γωγή

29

EL

Αναπαραγωγή

Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής

Η αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής είναι χρήσιμη για να επιταχύνετε παρουσιάσεις συσκέψεων ή για να επιβραδύνετε δυσδιάκριτα σημεία κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας.

1 Πατήστε το κουμπί `OK κατά την

αναπαραγωγή.

2 Πατήστε το κουμπί +/–.

• Ρυθμίστε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

3 Πατήστε το κουμπί `OK.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Κατά την αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής, οι λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως διακοπή, μετάβαση στην αρχή ενός αρχείου και εισαγωγή δεικτών ευρετηρίου και προσωρινών δεικτών, είναι οι ίδιες όπως και κατά την τυπική αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Οι τροποποιημένες ρυθμίσεις ταχύτητας αναπαραγωγής διατηρούνται ακόμη και μετά την απενεργοποίηση του καταγραφέα.

• Η αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής θα καταστήσει γρηγορότερη την εξάντληση της μπαταρίας.

• Δεν είναι δυνατή η χρήση της παρακάτω λειτουργίας όταν αλλάζετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

• [Noise Cancel] (☞ Σελ. 42)

Περιορισμοί γρήγορης αναπαραγωγής

Ανάλογα με τη συχνότητα δειγματοληψίας και το ρυθμό bit, ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Page 30: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

Ανα

πα

ρα

γωγή

30

EL

Αναπαραγωγή

Επανάληψη αναπαραγωγής A-B

Ο καταγραφέας διαθέτει μια λειτουργία η οποία σας επιτρέπει να επαναλαμβάνετε την αναπαραγωγή ενός τμήματος (αποσπάσματος) του αρχείου που αναπαράγεται.

1 Επιλέξτε ένα αρχείο για

επανάληψη αναπαραγωγής A-B

και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

2 Πατήστε το κουμπί REC ( s)

όταν η αναπαραγωγή φτάσει

στο επιθυμητό σημείο

έναρξης για την επανάληψη

αναπαραγωγής A-B.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής (☞ Σελ. 29), και τη γρήγορη προώθηση ή επαναφορά (☞ Σελ. 25, Σελ. 26) όταν αναβοσβήνει η ένδειξη [ ].

• Εάν η αναπαραγωγή φτάσει στο τέλος του αρχείου όταν αναβοσβήνει η ένδειξη [ ], το τέλος του αρχείου θεωρείται ως σημείο λήξης του αποσπάσματος και ξεκινά η επανάληψη αναπαραγωγής.

3 Πατήστε ξανά το κουμπί REC ( s)

όταν η αναπαραγωγή φτάσει στο

επιθυμητό σημείο λήξης για την

επανάληψη αναπαραγωγής A-B.

• Καθορίζεται το απόσπασμα A-B και ξεκινά η επανάληψη αναπαραγωγής A-B.

4 Πατήστε το κουμπί STOP ( 4).

• Η αναπαραγωγή διακόπτεται. Το επαναλαμβανόμενο απόσπασμα που καθορίζεται για αυτήν τη λειτουργία διατηρείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όταν εγγράφεται ή διαγράφεται ένας δείκτης ευρετηρίου ή ένας προσωρινός δείκτης κατά την επανάληψη αναπαραγωγής A-B, η επανάληψη αναπαραγωγής A-B ακυρώνεται και ο καταγραφέας επιστρέφει στην κανονική αναπαραγωγή.

Ακύρωση επανάληψης αναπαραγωγής A-B

1 Ενώ ο καταγραφέας βρίσκεται

στη λειτουργία διακοπής,

πατήστε το κουμπί STOP ( 4).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Εάν πατήσετε το κουμπί REC (s) κατά την επανάληψη αναπαραγωγής A-B, η ρύθμιση ακυρώνεται χωρίς να διακόπτεται η αναπαραγωγή.

Page 31: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

Δείκ

τες ευρ

ετηρ

ίου

και π

ρο

σω

ρινο

ί δείκ

τες

31

EL

Η εισαγωγή δείκτη ευρετηρίου ή προσωρινού δείκτη σε ένα αρχείο σάς επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε ένα επιθυμητό σημείο στο αρχείο με τις ίδιες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη προώθηση, επαναφορά ή μετάβαση στην αρχή ενός αρχείου. Η εισαγωγή δεικτών ευρετηρίου είναι δυνατή μόνο σε αρχεία που δημιουργήθηκαν με καταγραφείς Olympus. Για αρχεία που δημιουργήθηκαν με άλλες συσκευές, μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά στη μνήμη τα σημεία που θέλετε χρησιμοποιώντας προσωρινούς δείκτες.

Εισαγωγή δείκτη ευρετηρίου

ή προσωρινού δείκτη

1 Όταν φτάσετε στο επιθυμητό σημείο κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί FOLDER/INDEX για να εισαγάγετε δείκτη ευρετηρίου ή προσωρινό δείκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Οι προσωρινοί δείκτες είναι προσωρινές σημάνσεις. Διαγράφονται αυτόματα όταν επιλέγετε διαφορετικό αρχείο, όταν μεταφέρετε το αρχείο σε υπολογιστή ή όταν το μετακινείτε σε υπολογιστή.

• Μπορείτε να εισαγάγετε μέχρι και 99 δείκτες ευρετηρίου ή προσωρινούς δείκτες σε ένα αρχείο. Εάν προσπαθήσετε να εισαγάγετε περισσότερους από 99 δείκτες, εμφανίζεται το μήνυμα [No more can be set].

• Δεν μπορείτε να εισαγάγετε ή να διαγράψετε δείκτες ευρετηρίου ή προσωρινούς δείκτες σε αρχεία κλειδωμένα με τη λειτουργία κλειδώματος αρχείου (☞ Σελ. 37).

Διαγραφή δείκτη ευρετηρίου

ή προσωρινού δείκτη

1 Επιλέξτε ένα αρχείο που περιέχει

δείκτη ευρετηρίου ή προσωρινό

δείκτη τον οποίο θέλετε να

διαγράψετε και ξεκινήστε

την αναπαραγωγή.

2 Πατήστε το κουμπί 9

ή 0 για να επιλέξετε το

δείκτη ευρετηρίου ή τον

προσωρινό δείκτη που θέλετε

να διαγράψετε.

3 Όταν εμφανιστεί στην οθόνη

ο αριθμός του δείκτη ευρετηρίου

ή του προσωρινού δείκτη που

θέλετε να διαγράψετε (για

περίπου 2 δευτερόλεπτα),

πατήστε το κουμπί ERASE.

• Εάν υπάρχουν άλλοι δείκτες ευρετηρίου ή προσωρινοί δείκτες στο αρχείο, η αρίθμησή τους ανανεώνεται αυτόματα.

Δείκτες ευρετηρίου και προσωρινοί δείκτες

Page 32: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

Δια

γρα

φή

αρχείω

ν

32

EL

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα ή όλα τα αρχεία από το φάκελο.

Διαγραφή αρχείων

1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να

διαγράψετε (☞ Σελ. 15).

2 Ενώ ο καταγραφέας βρίσκεται

στη λειτουργία διακοπής,

πατήστε το κουμπί ERASE.

• Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμιά ενέργεια για 8 δευτερόλεπτα, ο καταγραφέας επιστρέφει στη λειτουργία διακοπής.

3 Πατήστε το κουμπί +/– για να

επιλέξετε [All in folder] ή [One file].

[All in folder]:Διαγράφει όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον ίδιο φάκελο όπως το επιλεγμένο αρχείο.

[One file]:Διαγράφει μόνο το επιλεγμένο αρχείο.

4 Πατήστε το κουμπί `OK.

5 Πατήστε το κουμπί + για να

επιλέξετε [Start].

6 Πατήστε το κουμπί `OK.

• Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [Erasing!] και ξεκινά η διαδικασία διαγραφής. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [Erased].

Διαγραφή αρχείων

Page 33: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

3

Δια

γρα

φή

αρχείω

ν

33

EL

Διαγραφή αρχείων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Δεν είναι δυνατή η επαναφορά των αρχείων μετά τη διαγραφή τους, συνεπώς ελέγχετε προσεκτικά προτού διαγράψετε κάποιο αρχείο.

• Δεν μπορείτε να διαγράψετε φακέλους μέσω του καταγραφέα.

• Προτού διαγράψετε ένα αρχείο, αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούργια, για να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία δεν θα εξαντληθεί προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η διαδικασία διαγραφής μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 δευτερόλεπτα. Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων, ποτέ μην επιχειρείτε κάποιον από τους παρακάτω χειρισμούς προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής: 1 Αφαίρεση της μπαταρίας2 Αφαίρεση της κάρτας microSD

(εάν η ρύθμιση μέσου εγγραφής έχει οριστεί σε [microSD card]) (μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC).

Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και

VN-732PC:

• Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα microSD στον καταγραφέα, φροντίστε να ελέγχετε εάν το μέσο που διαγράφετε είναι [Internal memory] ή [microSD

card] (☞ Σελ. 46).

Page 34: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Ρύ

θμ

ιση

στο

ιχείων μ

ενού

34

EL

Ρύθμιση στοιχείων μενού

Τυπική λειτουργία

Στην κανονική λειτουργία, τα στοιχεία μενού οργανώνονται σε καρτέλες, οπότε μπορείτε γρήγορα να ρυθμίσετε τα στοιχεία που θέλετε επιλέγοντας μια καρτέλα και μεταβαίνοντας στο στοιχείο που σας ενδιαφέρει. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε ένα στοιχείο μενού.

1 Κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή, ή όταν ο καταγραφέας βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής, πατήστε το κουμπί MENU.

• Μεταβείτε στο Βήμα 2, όταν βρίσκεστε στην κανονική λειτουργία, και στο Βήμα 4, όταν βρίσκεστε στην απλή λειτουργία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Ορισμένα μενού περιέχουν στοιχεία τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή (☞ Σελ. 36).

2 Πατήστε το κουμπί +/– για να επιλέξετε την καρτέλα στην οποία βρίσκεται το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

• Μετακινήστε το δείκτη από τη μια καρτέλα στην άλλη για να αλλάξετε την οθόνη προβολής μενού.

3 Πατήστε το κουμπί `OK για να

μετακινήσετε το δείκτη στο

επιθυμητό στοιχείο ρύθμισης.

• Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί 9.

4 Πατήστε το κουμπί +/– για να

επιλέξετε το στοιχείο ρύθμισης

που θέλετε.

Μενού

Page 35: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Ρύ

θμ

ιση

στο

ιχείων μ

ενού

35

EL

Ρύθμιση στοιχείων μενού

Τυπική λειτουργία

5 Πατήστε το κουμπί `OK.

• Εμφανίζεται η ρύθμιση του επιλεγμένου στοιχείου.

• Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί 9.

6 Πατήστε το κουμπί +/– για να

αλλάξετε τη ρύθμιση.

7 Πατήστε το κουμπί `OK για να

επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

• Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η ρύθμιση πραγματοποιήθηκε.

• Μπορείτε να ακυρώσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατώντας το κουμπί 0 αντί του κουμπιού `OK.

8 Πατήστε το κουμπί STOP ( 4) για

έξοδο από την οθόνη μενού.

• Όταν εμφανιστεί η οθόνη μενού κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί MENU για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να διακόψετε την εγγραφή ή την αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για τις ρυθμίσεις μενού που πραγματοποιούνται όταν ο καταγραφέας βρίσκεται στη λειτουργία διακοπής, το μενού κλείνει και ο καταγραφέας επιστρέφει στη λειτουργία διακοπής εάν δεν πραγματοποιηθεί καμιά ενέργεια για 3 λεπτά. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πραγματοποιείται καμιά αλλαγή στο επιλεγμένο στοιχείο ρύθμισης.

• Για τις ρυθμίσεις μενού που πραγματοποιούνται κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή, το μενού κλείνει εάν δεν πραγματοποιηθεί καμιά ενέργεια για 8 δευτερόλεπτα.

Page 36: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Ρύ

θμ

ιση

στο

ιχείων μ

ενού

36

EL

Ρύθμιση στοιχείων μενού

Τυπική λειτουργία

Στοιχεία μενού που μπορείτε να ρυθμίσετε κατά την εγγραφή

Στοιχεία μενού που μπορείτε να ρυθμίσετε κατά την αναπαραγωγή

Μόνο κανονική λειτουργία Κανονική λειτουργία Απλή λειτουργία

[Rec Level][Low Cut Filter]

[VCVA][LED]

[Property][Noise Cancel]*1

[Voice Balancer]*1

[Voice Filter]*2

[Play Mode][Skip Space][LED]

[Skip Space]

* 1 Μόνο για το μοντέλο VN-733PC* 2 Μόνο για το μοντέλο VN-732PC

Στοιχεία μενού που μπορείτε να ρυθμίσετε κατά την απλή λειτουργία

[Rec Scene] [Skip Space] [Memory Select]*1 [Time & Date] [Beep] [USB Settings]*2 [Mode Select] [Language]

* 1 Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

* 2 Μόνο για το μοντέλο VN-733PC

Page 37: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ α

ρχείων [File M

enu

]

37

EL

Μενού αρχείων [File Menu]

Αποτροπή ακούσιας διαγραφής

αρχείου [File Lock]

Η λειτουργία κλειδώματος αρχείου σάς επιτρέπει να κλειδώνετε σημαντικά αρχεία για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο διαγραφής τους από λάθος. Εφόσον κλειδωθεί, ένα αρχείο δεν διαγράφεται ακόμη κι αν πραγματοποιηθεί διαγραφή όλων των αρχείων στο φάκελο (☞ Σελ. 32).

1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε

να κλειδώσετε (☞ Σελ. 15).

[Lock]:Το αρχείο κλειδώνεται.

[Unlock]:Το κλείδωμα του αρχείου αναιρείται.

3 Πατήστε το κουμπί + για να

επιλέξετε [Start].

4 Πατήστε το κουμπί `OK.

• Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [Dividing!] και ξεκινά η διαδικασία διαχωρισμού του αρχείου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [File divide completed].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Μετά το διαχωρισμό ενός αρχείου, το πρώτο μισό του αρχείου ονομάζεται «File name_1» και το δεύτερο μισό ονομάζεται «File name_2».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός αρχείων εάν υπάρχουν περισσότερα από 199 αρχεία στο φάκελο.

• Τα κλειδωμένα αρχεία δεν μπορούν να διαχωριστούν.

• Ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο διαχωρισμός κάποιου αρχείου MP3 με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια εγγραφής.

• Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο καταστροφής δεδομένων, μην αφαιρείτε ποτέ την μπαταρία κατά το διαχωρισμό αρχείων.

Εμφάνιση πληροφοριών αρχείου

ή φακέλου [Property]

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες ενός αρχείου από μια οθόνη μενού.

1 Πατήστε το κουμπί +/– για να

ανοίξετε την οθόνη.

• Εμφανίζονται πληροφορίες για τα στοιχεία [Name], [Date], [Size] και [Bit Rate].

Διαχωρισμός αρχείου [File Divide]

Για ευκολότερη διαχείριση και επεξεργασία, μπορείτε να χωρίσετε μεγάλα αρχεία ή αρχεία με μεγάλη διάρκεια εγγραφής.

Μόνο για τα μοντέλα

VN-733PC και VN-732PC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Είναι δυνατός ο διαχωρισμός μόνο αρχείου με μορφή MP3 που έχει εγγραφεί με τον καταγραφέα φωνής.

1 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του αρχείου που θέλετε να χωρίσετε και σταματήστε την αναπαραγωγή στο σημείο που θέλετε να γίνει ο διαχωρισμός.

2 Επιλέξτε τη ρύθμιση [File Divide] από το μενού [File Menu].

Page 38: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ εγγρ

αφ

ής [R

ec Men

u]

38

EL

Μενού εγγραφής [Rec Menu]

Επιλογή της ευαισθησίας εγγραφής

[Rec Level]

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο εγγραφής (ευαισθησία) ανάλογα με τις συνθήκες της εγγραφής.

[High]:Κατάλληλο για την ηχογράφηση διαλέξεων, συνεδρίων και άλλων εφαρμογών με απομακρυσμένες ή σιωπηλές πηγές ήχου.

[Low]:Κατάλληλο για ηχογράφηση υπαγορεύσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Για να εγγράψετε τη φωνή του ομιλητή καθαρά, ορίστε τη ρύθμιση [Rec Level] στην επιλογή [Low] και τοποθετήστε το ενσωματωμένο μικρόφωνο του καταγραφέα κοντά στο στόμα του ομιλητή (5 με 10 εκατοστά).

Ρύθμιση της λειτουργίας εγγραφής

[Rec Mode]

Μπορείτε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου ή στο χρόνο εγγραφής. Επιλέξτε τη λειτουργία εγγραφής που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες συνθήκες εγγραφής.

[MP3 192 kbps]*1

[MP3 128 kbps]*1

[WMA 64 kbps]*2

[WMA 32 kbps mono]*3

[WMA 5 kbps mono]*3

*1 Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

*2 Μόνο για το μοντέλο VN-731PC *3 Μονοφωνική εγγραφή

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Η ποιότητα ήχου αυξάνεται καθώς αυξάνεται η τιμή του ρυθμού εγγραφής.

• Η επιλογή υψηλότερου ρυθμού εγγραφής αυξάνει το μέγεθος του αρχείου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετή διαθέσιμη μνήμη προτού ξεκινήσετε την εγγραφή.

• Για να ηχογραφήσετε συνέδρια και παρουσιάσεις με καθαρό ήχο, συνιστούμε να ορίζετε τη ρύθμιση [Rec Mode] στην επιλογή [MP3 128 kbps]* ή μεγαλύτερη.* Για το μοντέλο VN-731PC,

επιλέξτε [WMA 64 kbps].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μονοφωνικό μικρόφωνο και η λειτουργία [Rec Mode] έχει ρυθμιστεί σε στερεοφωνική εγγραφή, ο ήχος εγγράφεται μόνο στο αριστερό κανάλι.

Page 39: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ εγγρ

αφ

ής [R

ec Men

u]

39

EL

Μενού εγγραφής [Rec Menu]

Μείωση θορύβου κατά την εγγραφή

[Low Cut Filter]

Ο καταγραφέας διαθέτει λειτουργία αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων που σάς επιτρέπει να μειώνετε κατά την εγγραφή το θόρυβο των κλιματιστικών ή τους ήχους χαμηλής συχνότητας που παράγονται από συσκευές προβολής.

[On]:Ενεργοποιεί το φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων.

[Off]:Απενεργοποιεί το φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων.

Λειτουργία εγγραφής με φωνητική

ενεργοποίηση [VCVA]

Με τη λειτουργία εγγραφής με φωνητική ενεργοποίηση (VCVA), η εγγραφή ξεκινά αυτόματα, μόλις ανιχνευτεί ένας ήχος δυνατότερος από ένα προκαθορισμένο επίπεδο ενεργοποίησης, και γίνεται παύση αυτόματα, μόλις πέσει το επίπεδο έντασης ήχου. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για να παραλείπετε αυτόματα κατά την εγγραφή τυχόν τμήματα σιωπής που δεν χρειάζεστε (όπως μεγάλες παύσεις κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων), εξοικονομώντας μνήμη.

[On]:Ενεργοποιεί τη λειτουργία VCVA. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φωνητικής ενεργοποίησης που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία VCVA.

[Off]:Απενεργοποιεί τη λειτουργία VCVA. Επαναφέρει την τυπική λειτουργία εγγραφής.

Προσαρμογή του επιπέδου φωνής για

εγγραφή με φωνητική ενεργοποίηση

1 Πατήστε το κουμπί REC ( s) για να

ξεκινήσει η εγγραφή.

• Γίνεται αυτόματα παύση της εγγραφής περίπου 1 δευτερόλεπτο αφού ο ήχος εισόδου γίνει χαμηλότερος από την καθορισμένη ευαισθησία ενεργοποίησης.

Στην οθόνη αναβοσβήνει το μήνυμα [Standby]. Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά όταν η εγγραφή είναι ενεργοποιημένη και αναβοσβήνει όταν γίνεται παύση της εγγραφής.

2 Πατήστε το κουμπί 9 ή 0

για να προσαρμόσετε το επίπεδο

φωνητικής ενεργοποίησης.

b

a

a Επίπεδο φωνητικής ενεργοποίησης (μετακινείται αριστερά ή δεξιά για να προσαρμοστεί με το καθορισμένο επίπεδο)

b Μετρητής επιπέδου (αλλάζει ανάλογα με την ένταση του ήχου που εγγράφεται)

• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση στις τιμές από [01] έως [15].

Page 40: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ εγγρ

αφ

ής [R

ec Men

u]

40

EL

Μενού εγγραφής [Rec Menu]

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Η αύξηση της τιμής της ρύθμισης αυξάνει την ευαισθησία ενεργοποίησης VCVA, επιτρέποντας σε πιο χαμηλούς ήχους να ενεργοποιούν την εγγραφή.

• Προσαρμόστε το επίπεδο φωνητικής ενεργοποίησης VCVA ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής (π.χ. εάν υπάρχουν θόρυβοι υψηλής έντασης στο περιβάλλον).

• Για να αποφύγετε λάθη κατά την εγγραφή, σάς συνιστούμε να πραγματοποιήσετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή για να προσαρμόσετε το επίπεδο φωνητικής ενεργοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η παρακάτω λειτουργία απενεργοποιείται όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση [VCVA]:

• [Rec Scene] (☞ Σελ. 23)• [V-Sync. Rec]

Λειτουργία εγγραφής με

συγχρονισμό φωνής [V-Sync. Rec]

Κατά τη λειτουργία εγγραφής με συγχρονισμό φωνής, η εγγραφή ξεκινάει αυτόματα, όταν ανιχνευτεί ήχος με ένταση μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο επίπεδο συγχρονισμού φωνής (επίπεδο ανίχνευσης), και διακόπτεται αυτόματα όταν η ένταση του ήχου μειώνεται. Όταν αντιγράφετε μουσική από άλλη συσκευή συνδεδεμένη στον καταγραφέα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εγγραφής με συγχρονισμό φωνής για να ανιχνεύετε τα διαστήματα σιωπής ανάμεσα σε μουσικά κομμάτια και να αποθηκεύετε κάθε κομμάτι ως ξεχωριστό αρχείο.

Μόνο για τα μοντέλα

VN-733PC και VN-732PC

[1 sec.], [2 sec.], [3 sec.], [5 sec.]:Καθορίστε το χρόνο ανίχνευσης. Ο καταγραφέας εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής όταν ο ήχος εισόδου (επίπεδο εγγραφής) είναι κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο τουλάχιστον για τον καθορισμένο χρόνο ανίχνευσης.

[Off]:Η εγγραφή πραγματοποιείται κανονικά.

Page 41: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ εγγρ

αφ

ής [R

ec Men

u]

41

EL

Μενού εγγραφής [Rec Menu]

Προσαρμογή του επιπέδου φωνής για

εγγραφή με συγχρονισμό φωνής

1 Πατήστε το κουμπί REC ( s) για να

προετοιμάσετε την εγγραφή.

2 Πατήστε το κουμπί 9 ή 0

για να ρυθμίσετε το επίπεδο

συγχρονισμού φωνής.

a

a Επίπεδο συγχρονισμού φωνής (μετακινείται αριστερά ή δεξιά για να προσαρμοστεί με το καθορισμένο επίπεδο)

• Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο συγχρονισμού φωνής σε τιμές από [01] έως [15].

• Η αύξηση της τιμής της ρύθμισης αυξάνει την ευαισθησία ενεργοποίησης, επιτρέποντας σε πιο χαμηλούς ήχους να ενεργοποιούν την εγγραφή.

3 Πατήστε ξανά το κουμπί REC ( s).

• Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα [Standby] και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.

• Εάν η ένταση του ήχου εισόδου υπερβαίνει το επίπεδο συγχρονισμού φωνής, η εγγραφή ξεκινά αυτόματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Ο καταγραφέας διακόπτει αυτόματα την εγγραφή και επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής όταν ο ήχος εισόδου είναι κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο συγχρονισμού φωνής τουλάχιστον για τον καθορισμένο χρόνο ανίχνευσης. Κάθε φορά που ο καταγραφέας εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής, το τρέχον αρχείο κλείνει. Η εγγραφή συνεχίζει σε νέο αρχείο την επόμενη φορά που θα ανιχνευτεί ήχος.

• Πατήστε το κουμπί STOP ( 4) για να τερματίσετε μια εγγραφή συγχρονισμού φωνής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η παρακάτω λειτουργία απενεργοποιείται όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση [V-Sync. Rec]:

• [Rec Scene] (☞ Σελ. 23)• [VCVA] (☞ Σελ. 39)

Page 42: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ α

ναπ

αρ

αγω

γής [P

lay Men

u]

42

EL

Μενού αναπαραγωγής [Play Menu]

Μείωση θορύβου κατά την

αναπαραγωγή [Noise Cancel]

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Noise Cancel] για να μειώσετε το θόρυβο όταν μια ηχογραφημένη φωνή είναι δυσδιάκριτη.

Μόνο για το μοντέλο VN-733PC

[High][Low]:Μειώνει το θόρυβο του περιβάλλοντος, παρέχοντας αναπαραγωγή με υψηλότερη ποιότητα ήχου.

[Off]:Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου απενεργοποιείται.

Ρύθμιση τμημάτων με χαμηλή

ένταση κατά την αναπαραγωγή

[Voice Balancer]

Η λειτουργία [Voice Balancer] προσαρμόζει τα τμήματα χαμηλής έντασης σε αρχεία εγγραφής ήχου για να δυναμώσει την ένταση.Χρησιμοποιήστε τη για να κάνετε τα χαμηλόφωνα μέρη μιας συνομιλίας ή άλλης ηχογράφησης πιο δυνατά και καθαρά.

Μόνο για το μοντέλο VN-733PC

[On]:Προσαρμόζει τα τμήματα χαμηλής έντασης σε αρχεία ηχογραφήσεων κατά την αναπαραγωγή, για να δυναμώσει την ένταση.

[Off]:Η λειτουργία εξισορρόπησης φωνής απενεργοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η χρήση της λειτουργίας [Voice Balancer] θα καταστήσει γρηγορότερη την εξάντληση της μπαταρίας.

Έμφαση φωνής για μεγαλύτερη

καθαρότητα [Voice Filter]

Κατά την κανονική αναπαραγωγή ή τη γρήγορη/αργή αναπαραγωγή, η λειτουργία φίλτρου φωνής αποκόπτει τους ήχους χαμηλής και υψηλής συχνότητας και δίνει έμφαση στη φωνή, κάνοντάς την πιο ευδιάκριτη.

Μόνο για το μοντέλο VN-732PC

[On]:Ενεργοποιεί το φίλτρο φωνής.

[Off]:Απενεργοποιεί τη λειτουργία του φίλτρου φωνής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η χρήση της λειτουργίας [Voice Filter] θα καταστήσει γρηγορότερη την εξάντληση της μπαταρίας.

Επιλογή λειτουργιών

αναπαραγωγής [Play Mode]

Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής για διάφορα στυλ ακρόασης.

1 Πατήστε το κουμπί +/– για

να επιλέξετε [Playback range]

ή [Repeat].

[Playback range]:Σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα εύρος αρχείων για αναπαραγωγή.

Page 43: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ α

ναπ

αρ

αγω

γής [P

lay Men

u]

43

EL

Μενού αναπαραγωγής [Play Menu]

Ρύθμιση διαστήματος παράλειψης

[Skip Space]

Η λειτουργία [Skip Space] σάς επιτρέπει να παραλείψετε ένα προκαθορισμένο διάστημα προς τα εμπρός (παράλειψη προς τα εμπρός) ή προς τα πίσω (παράλειψη προς τα πίσω) σε ένα αρχείο κατά την αναπαραγωγή. Είναι χρήσιμη για τη γρήγορη μετάβαση σε μια άλλη θέση αναπαραγωγής ή για την επανάληψη της αναπαραγωγής σύντομων αποσπασμάτων.

Όταν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση [Normal Mode]

1 Πατήστε το κουμπί +/– για να επιλέξετε [Forward Skip] ή [Reverse Skip].

[Forward Skip]:Ξεκινά την αναπαραγωγή μετά τη μετακίνηση της θέσης αναπαραγωγής προς τα εμπρός κατά το καθορισμένο διάστημα.

[Reverse Skip]:Ξεκινά την αναπαραγωγή μετά τη μετακίνηση της θέσης αναπαραγωγής προς τα πίσω κατά το καθορισμένο διάστημα.

2 Πατήστε το κουμπί +/– για να επιλέξετε μια ρύθμιση.

Όταν έχετε επιλέξει [Forward Skip]: [File Skip], [10 sec. Skip], [30 sec. Skip],

[1 min. Skip], [5 min. Skip], [10 min. Skip]

Όταν έχετε επιλέξει [Reverse Skip]: [File Skip], [1 sec. Skip] έως [3 sec. Skip],

[5 sec. Skip], [10 sec. Skip], [30 sec. Skip], [1 min. Skip], [5 min. Skip]

[Repeat]:Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή των αρχείων του καθορισμένου εύρους.

2 Πατήστε το κουμπί +/– για να

επιλέξετε μια ρύθμιση.

Όταν έχετε επιλέξει [Playback range]:[File]:

Διακόπτει την αναπαραγωγή αμέσως μετά την αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου.

[Folder]:Αναπαράγει διαδοχικά όλα τα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο και σταματά μετά την αναπαραγωγή του τελευταίου αρχείου στο φάκελο.

Όταν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση [Repeat]:[On]:

Τα αρχεία του καθορισμένου εύρους αναπαράγονται επανειλημμένα.

[Off]: Ακυρώνει την επανάληψη αναπαραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όταν η ρύθμιση [Playback range] ορίζεται σε [File], η ένδειξη [End] αναβοσβήνει στην οθόνη για 2 δευτερόλεπτα μετά την αναπαραγωγή του τελευταίου αρχείου στο φάκελο και, στη συνέχεια, η αναπαραγωγή σταματά στο σημείο έναρξης του τελευταίου αρχείου.

• Όταν η ρύθμιση [Playback range] ορίζεται σε [Folder], η ένδειξη [End] αναβοσβήνει στην οθόνη για 2 δευτερόλεπτα μετά την αναπαραγωγή του τελευταίου αρχείου στο φάκελο και, στη συνέχεια, η αναπαραγωγή σταματά στο σημείο έναρξης του πρώτου αρχείου του φακέλου.

Page 44: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ α

ναπ

αρ

αγω

γής [P

lay Men

u]

44

EL

Μενού αναπαραγωγής [Play Menu]

Όταν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση

[Simple Mode]

1 Πατήστε το κουμπί +/– για

να επιλέξετε [File Skip],

[05sec 10sec 9]

ή [05min 10min 9].

[File Skip]:Εκτελεί παράλειψη σε μονάδες αρχείων.

[05sec 10sec 9]:Πατώντας το κουμπί 0 εκτελείται επαναφορά 5 δευτερολέπτων. Πατώντας το κουμπί 9 εκτελείται προώθηση 10 δευτερολέπτων και κατόπιν ξεκινά η αναπαραγωγή.

[05min 10min 9]:Πατώντας το κουμπί 0 εκτελείται επαναφορά 5 λεπτών. Πατώντας το κουμπί 9 εκτελείται προώθηση 10 λεπτών και κατόπιν ξεκινά η αναπαραγωγή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Οι λειτουργίες παράλειψης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε ένα τμήμα που περιέχει δείκτη ευρετηρίου ή προσωρινό δείκτη ή τη θέση έναρξης ενός αρχείου σταματούν στο δείκτη ή στη θέση έναρξης.

Αναπαραγωγή με παράλειψη προς τα

εμπρός ή προς τα πίσω

1 Πατήστε το κουμπί `OK για να

ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

2 Πατήστε το κουμπί 9 ή 0

κατά την αναπαραγωγή.

• Η αναπαραγωγή ξεκινά μετά την παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά το καθορισμένο διάστημα.

Page 45: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ LCD

/Ήχο

ς [LCD/So

un

d M

enu

]

45

EL

Μενού LCD/Ήχος [LCD/Sound Menu]

Ρύθμιση της αντίθεσης [Contrast]

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης σε 12 διαφορετικά επίπεδα.

• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση στις τιμές από [01] έως [12].

Ρύθμιση της ενδεικτικής λυχνίας

LED [LED]

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενδεικτική λυχνία LED ώστε να μην ανάβει.

[On]:Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει.

[Off]:Η ενδεικτική λυχνία LED παραμένει σβηστή.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

ηχητικού σήματος [Beep]

Ο καταγραφέας εκπέμπει ήχο κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί ή για να σας προειδοποιήσει σε περίπτωση εσφαλμένης ενέργειας. Μπορείτε να επιλέξετε εάν ο καταγραφέας θα παράγει αυτούς τους ήχους ή όχι.

[On]:Ενεργοποιεί τα ηχητικά σήματα.

[Off]:Απενεργοποιεί τα ηχητικά σήματα.

Αλλαγή της γλώσσας της οθόνης

[Language]

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις οθόνες του καταγραφέα.

• [Čeština], [Dansk], [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Italiano], [Nederlands], [Polski], [Русский], [Svenska], [簡体中⽂], [繁體中⽂].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Οι επιλογές γλώσσας ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία αγοράσατε τον καταγραφέα.

Page 46: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ σ

υσ

κευή

ς [Device M

enu

]

46

EL

Μενού συσκευής [Device Menu]

Επιλογή του μέσου εγγραφής

[Memory Select]

Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα microSD στον καταγραφέα, μπορείτε να επιλέξετε εάν η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα microSD (☞ Σελ. 11).

Μόνο για τα μοντέλα

VN-733PC και VN-732PC

[Internal memory]:Εκτελεί εγγραφή στην εσωτερική μνήμη του καταγραφέα.

[microSD card]:Εκτελεί εγγραφή στην κάρτα microSD.

2 Πατήστε το κουμπί +/– για να

αλλάξετε τον αριθμό.

• Για να αλλάξετε τη ρύθμιση ενός άλλου στοιχείου, πατήστε το κουμπί 9 ή 0, για να μετακινήσετε το δείκτη που αναβοσβήνει, και κατόπιν πατήστε το κουμπί + ή – για να αλλάξετε τον αριθμό.

3 Πατήστε το κουμπί `OK για να

επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Όταν ρυθμίζετε την ώρα ή τα λεπτά, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί FOLDER/INDEX, η οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ της μορφής 12 ωρών και της μορφής 24 ωρών.

Παράδειγμα: 10:38 μμ PM

10:38 μμ PM

(προεπιλεγμένη μορφή)

22:38

• Όταν ρυθμίζετε το έτος, το μήνα ή την ημερομηνία, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί FOLDER/INDEX, αλλάζει η σειρά εμφάνισης της ημερομηνίας.

Παράδειγμα: 24 Μαρτίου 2014

3M 24D 2014Y

(προεπιλεγμένη μορφή)

24D 3M 2014Y

2014Y 3M 24D

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

[Time & Date]

Ρυθμίστε από την αρχή την ημερομηνία και την ώρα για να διαχειρίζεστε ευκολότερα τα αρχεία εγγραφής.

1 Πατήστε το κουμπί 9 ή 0

για να επιλέξετε το στοιχείο

ρύθμισης που θέλετε.

Page 47: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ σ

υσ

κευή

ς [Device M

enu

]

47

EL

Μενού συσκευής [Device Menu]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Ακόμη κι αν ο καταγραφέας δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν η μπαταρία εξαντληθεί, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα.

• Η ώρα αναβοσβήνει αυτόματα όταν αντικαθιστάτε την μπαταρία.

Επιλογή λειτουργίας [Mode Select]

Με αυτόν τον καταγραφέα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κανονική και απλή λειτουργία, η οποία περιλαμβάνει τις δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Στην απλή λειτουργία, το κείμενο στην οθόνη γίνεται μεγαλύτερο για ευκολότερη ανάγνωση.

[Normal Mode]:Αυτή είναι η τυπική λειτουργία στην οποία διατίθενται όλες οι δυνατότητες.

[Simple Mode]:Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει τις δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Το κείμενο στην οθόνη γίνεται μεγαλύτερο για ευκολότερη ανάγνωση.

[PC]:Επιλέξτε για σύνδεση του καταγραφέα σε υπολογιστή. Ο καταγραφέας θα συνδεθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

[AC Adapter]:Επιλέξτε για τροφοδοσία από υπολογιστή ή μετασχηματιστή.

[Optional]:Επιλέξτε για επιβεβαίωση της μεθόδου σύνδεσης κάθε φορά που πραγματοποιείτε σύνδεση USB.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Εάν ο καταγραφέας δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή ως εξωτερική συσκευή μνήμης, επιλέξτε [PC] για τη ρύθμιση [USB Settings].

• Εάν έχετε επιλέξει [AC Adapter] για τη ρύθμιση [USB Settings], ο καταγραφέας δεν θα αναγνωρίζεται εάν συνδεθεί σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αφαιρέστε το καλώδιο USB όταν διακοπεί η λειτουργία του καταγραφέα.

Ρύθμιση της σύνδεσης USB

[USB Settings]

Η ρύθμιση [PC] σάς επιτρέπει να συνδέετε τον καταγραφέα σε υπολογιστή για τη μεταφορά αρχείων. Η ρύθμιση [AC Adapter] σάς επιτρέπει να τροφοδοτείτε τον καταγραφέα από μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με σύνδεση USB (μοντέλο A514, προαιρετικό).

Μόνο για το μοντέλο VN-733PC

Επαναφορά προεπιλεγμένων

ρυθμίσεων [Reset Settings]

Η ρύθμιση [Reset Settings] επαναφέρει όλες τις λειτουργίες του καταγραφέα στις αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις. Η ρύθμιση ώρας και ο αριθμός αρχείων δεν αλλάζουν.

1 Πατήστε το κουμπί + για να

επιλέξετε [Start].

Page 48: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενού συσκευής [Device M

enu]

48

EL

Μενού συσκευής [Device Menu]

Μενού εγγραφής: Rec Level: Υψηλό Rec Mode: MP3 128 kbps*1

WMA 64 kbps*4

Low Cut Filter: Κλειστό VCVA: Κλειστό V-Sync Rec*1: Κλειστό Rec Scene: ΚλειστόΜενού αναπαραγωγής: Noise Cancel*2: Κλειστό Voice Balancer*2: Κλειστό Voice Filter*3: Κλειστό Play Mode: Playback Range: Αρχείο Repeat: Κλειστό Skip Space: Forward Skip: Παράλειψη αρχείου Reverse Skip: Παράλειψη αρχείουΜενού LCD/Ήχος: Contrast: Επίπεδο 06 LED: Ανοικτό Beep: Ανοικτό Language: EnglishΜενού συσκευής: Memory Select*1: Εσωτερική μνήμη Mode Select: Κανονική λειτουργία USB Settings*2: PC

*1 Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

*2 Μόνο για το μοντέλο VN-733PC*3 Μόνο για το μοντέλο VN-732PC*4 Μόνο για το μοντέλο VN-731PC

Διαμόρφωση μέσου εγγραφής [Format]

Η διαμόρφωση του μέσου εγγραφής διαγράφει όλα τα αρχεία που υπάρχουν σε αυτό. Πριν από τη διαμόρφωση, φροντίστε να μεταφέρετε όλα τα σημαντικά αρχεία σε έναν υπολογιστή. Για το VN-731PC, μεταβείτε στο Βήμα 3.

1 Πατήστε το κουμπί +/– για να επιλέξετε το μέσο εγγραφής που θα διαμορφώσετε.[Internal memory]:

Διαμορφώνει την εσωτερική μνήμη.[microSD card]*:

Διαμορφώνει την κάρτα microSD.* Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και

VN-732PC

2 Πατήστε το κουμπί `OK.

3 Πατήστε το κουμπί + για να επιλέξετε τη ρύθμιση [Start] και μετά πατήστε το κουμπί `OK.

4 Πατήστε ξανά το κουμπί + για να επιλέξετε τη ρύθμιση [Start] και μετά πατήστε το κουμπί `OK.• Εμφανίζεται η ένδειξη [Formatting!]

και ξεκινά η διαμόρφωση.• Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία,

εμφανίζεται η ένδειξη [Format done].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του καταγραφέα στις προεπιλεγμένες τιμές τους, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Reset Settings] (☞ Σελ. 47).

Page 49: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

4

Μενο

ύ σ

υσ

κευή

ς [Device M

enu

]

49

EL

Μενού συσκευής [Device Menu]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Ποτέ μην διαμορφώνετε τον καταγραφέα από υπολογιστή.

• Η διαμόρφωση διαγράφει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των κλειδωμένων αρχείων και των αρχείων μόνο για ανάγνωση.

• Πριν από τη διαμόρφωση, αντικαταστήστε την μπαταρία, για να διασφαλίσετε ότι δεν θα εξαντληθεί προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων, ποτέ μην επιχειρείτε κάποιον από τους παρακάτω χειρισμούς προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης: 1 Αφαίρεση της μπαταρίας2 Αφαίρεση της κάρτας microSD (εάν

το μέσο εγγραφής που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι [microSD card]) (μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC).

Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC:• Εάν υπάρχει κάρτα microSD στον

καταγραφέα, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει σωστά τη ρύθμιση [Internal memory] ή [microSD card] για το μέσο εγγραφής που θέλετε να διαμορφώσετε (☞ Σελ. 46).

• Ακόμη κι όταν πραγματοποιείται διαμόρφωση ή διαγραφή (☞ Σελ. 32), ενημερώνονται μόνο οι πληροφορίες διαχείρισης αρχείων της εσωτερικής μνήμης ή/και της κάρτας microSD και τα δεδομένα δεν διαγράφονται πλήρως.Κατά την απόρριψη μιας κάρτας microSD, φροντίστε είτε να καταστρέψετε την κάρτα, είτε να διαμορφώσετε την κάρτα και να εγγράψετε σιωπή μέχρι να εξαντληθεί ο χρόνος εγγραφής, ώστε να αποφύγετε τη διαρροή προσωπικών πληροφοριών.

Έλεγχος πληροφοριών μέσου

εγγραφής [Memory Info.]

Μπορείτε να δείτε τη χωρητικότητα και την υπόλοιπη διαθέσιμη μνήμη του μέσου εγγραφής σε μια οθόνη μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Ένα μέρος της μνήμης του μέσου εγγραφής χρησιμοποιείται ως περιοχή διαχείρισης, συνεπώς η πραγματική ωφέλιμη χωρητικότητα θα είναι λίγο μικρότερη από τη χωρητικότητα που εμφανίζεται.

Έλεγχος πληροφοριών καταγραφέα

φωνής [System Info.]

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες του καταγραφέα από μια οθόνη μενού.

• Εμφανίζονται οι πληροφορίες του καταγραφέα [Model], [Version] (έκδοση συστήματος) και [Serial No.].

Page 50: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

5

50

EL

Περ

ιβά

λλον λειτο

υρ

γίας υ

πο

λογισ

τή

Η σύνδεση του καταγραφέα με υπολογιστή σάς επιτρέπει:

• Αναπαράγετε περιεχόμενο εκμάθησης γλωσσών και αρχεία μουσικής σε μορφή WMA και MP3* που υπάρχουν στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το Windows Media Player ή το iTunes.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καταγραφέα (ο οποίος λειτουργεί και ως συσκευή αναπαραγωγής μουσικής) ως συσκευή εξωτερικής μνήμης του υπολογιστή, για να αποθηκεύετε ή να αναπαράγετε αρχεία από τον υπολογιστή.

* Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

Περιβάλλον λειτουργίας υπολογιστή

Windows

Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP/Vista/7/8 τυπική εγκατάσταση

PC Υπολογιστής Windows με τουλάχιστον μία

διαθέσιμη θύρα USB

Macintosh

Λειτουργικό σύστημα Mac OS X 10.5 έως 10.9 τυπική εγκατάσταση

PC Υπολογιστής Apple Macintosh με

τουλάχιστον μία διαθέσιμη θύρα USB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Οι απαιτήσεις που εμφανίζονται είναι τα λειτουργικά περιβάλλοντα που απαιτούνται για τη χρήση σύνδεσης USB, προκειμένου να αποθηκεύετε στον υπολογιστή αρχεία τα οποία ηχογραφήθηκαν με τον καταγραφέα.

• Ακόμη κι αν οι απαιτήσεις λειτουργικού περιβάλλοντος ικανοποιούνται, ενημερωμένες εκδόσεις λειτουργικού συστήματος, περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης και τροποποιημένοι υπολογιστές δεν καλύπτονται από την εγγύηση λειτουργίας.

• Κατά τη μεταφόρτωση ή τη λήψη ενός αρχείου από και προς τον καταγραφέα, η μεταφορά δεδομένων θα συνεχίζεται όσο αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED του καταγραφέα, ακόμη κι αν εξαφανιστεί η οθόνη επικοινωνίας δεδομένων του υπολογιστή. Ποτέ μην αποσυνδέετε το βύσμα USB προτού ολοκληρωθεί η επικοινωνία δεδομένων. Ακολουθείτε πάντοτε τη διαδικασία που περιγράφεται στη ☞ Σελ. 52 για να αποσυνδέσετε το βύσμα USB. Εάν αποσυνδέσετε το βύσμα προτού σταματήσει ο δίσκος, η μεταφορά δεδομένων ενδέχεται να μην είναι επιτυχής.

• Μην διαμορφώνετε (αρχικοποιήσετε) το δίσκο του καταγραφέα από υπολογιστή. Η διαμόρφωση μέσω υπολογιστή δεν πραγματοποιείται σωστά. Για τη διαμόρφωση, χρησιμοποιήστε το μενού [Format] του καταγραφέα (☞ Σελ. 48).

Χρήση με υπολογιστή

Page 51: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

5

Σύνδ

εση

και α

πο

σύ

νδεσ

η υ

πο

λογισ

τή

51

EL

Σύνδεση του καταγραφέα φωνής σε υπολογιστή

Σύνδεση και αποσύνδεση υπολογιστή

1 Ξεκινήστε τον υπολογιστή.

2 Συνδέστε τον καταγραφέα στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το φορητό

καλώδιο USB.

1

2

Φορητό καλώδιο USB: (μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC)Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εφεδρική κάρτα microSD στο φορητό καλώδιο USB. Ακόμη κι αν έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μνήμη USB.

1 Συνδέστε το φορητό καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή.2 Βεβαιωθείτε ότι ο καταγραφέας είναι σε λειτουργία διακοπής και κατόπιν συνδέστε το

φορητό καλώδιο USB.• Μόλις συνδεθεί το βύσμα USB, στην οθόνη του καταγραφέα, εμφανίζεται η ένδειξη

[Remote].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

• Windows: Ο καταγραφέας αναγνωρίζεται και εμφανίζεται στο φάκελο [My Computer] με το όνομα του μοντέλου ως όνομα μονάδας δίσκου. Εάν υπάρχει κάρτα microSD στον καταγραφέα, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως αφαιρούμενο δίσκο [Removable Disk].

• Macintosh: Ο καταγραφέας αναγνωρίζεται και εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα του μοντέλου ως όνομα μονάδας δίσκου. Εάν υπάρχει κάρτα microSD στον καταγραφέα, εμφανίζεται η ένδειξη [Untitled].

• Για πληροφορίες σχετικά με τη θύρα USB του υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Ο καταγραφέας δεν πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία HOLD.

• Τοποθετήστε το βύσμα USB καλά μέσα στην υποδοχή. Θα υπάρχει δυσλειτουργία δεν θα εάν η σύνδεση δεν πραγματοποιηθεί σωστά.

• Η σύνδεση του καταγραφέα μέσω διανομέα USB ενδέχεται να προκαλέσει αστάθεια στη λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε διανομέα USB εάν η λειτουργία δεν είναι σταθερή.

• Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατό καλώδιο USB της Olympus. Δεν υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί καλώδιο άλλου κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο επέκτασης USB της Olympus με τον καταγραφέα και ποτέ μην το χρησιμοποιείτε με προϊόντα άλλου κατασκευαστή.

Για το μοντέλο VN-731PC, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB.

Page 52: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

5

52

EL

Σύνδ

εση

και α

πο

σύ

νδεσ

η υ

πο

λογισ

τή

Σύνδεση και αποσύνδεση υπολογιστή

Αποσύνδεση του καταγραφέα φωνής από υπολογιστή

Windows

1 Στη γραμμή εργασιών κάτω δεξιά

στην οθόνη του υπολογιστή,

κάντε κλικ στο στοιχείο [ ] και

επιλέξτε [Safely remove USB Mass

Storage Device].

• Το γράμμα που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της μονάδας δίσκου ποικίλλει ανάλογα με τον υπολογιστή σας.

• Όταν εμφανιστεί το παράθυρο που υποδεικνύει ότι μπορείτε να αφαιρέσετε το υλικό με ασφάλεια, κλείστε το παράθυρο.

2 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική

λυχνία LED του καταγραφέα έχει

σβήσει προτού αποσυνδέσετε

τον καταγραφέα από τον

υπολογιστή.

Macintosh

1 Μεταφέρετε και αποθέστε

στο εικονίδιο του Κάδου

ανακύκλωσης το εικονίδιο

αφαιρούμενου δίσκου για

τον καταγραφέα, το οποίο

εμφανίζεται στην επιφάνεια

εργασίας.

2 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική

λυχνία LED του καταγραφέα έχει

σβήσει προτού αποσυνδέσετε

τον καταγραφέα από τον

υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο καταστροφής δεδομένων, ποτέ μην αποσυνδέετε τον καταγραφέα από τη θύρα USB όταν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED.

• Στο περιβάλλον λειτουργίας Mac OS, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων της μορφής WMA.

Page 53: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

5

Φό

ρτω

ση

αρχείο

υ σ

ε υπ

ολο

γιστή

53

EL

Οι πέντε φάκελοι του καταγραφέα εμφανίζονται στον υπολογιστή ως [FOLDER_A], [FOLDER_B], [FOLDER_C], [FOLDER_D] και [FOLDER_E]. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία ηχογραφήσεων σε οποιονδήποτε φάκελο του υπολογιστή.

Windows

1 Συνδέστε τον καταγραφέα στον υπολογιστή (☞ Σελ. 51).

2 Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows.• Όταν ανοίγετε το φάκελο

[My Computer], ο καταγραφέας αναγνωρίζεται και εμφανίζεται με το όνομα του μοντέλου ως όνομα μονάδας δίσκου.

3 Κάντε κλικ στο φάκελο με το όνομα μοντέλου του καταγραφέα σας.

4 Αντιγράψτε στον υπολογιστή τα δεδομένα που θέλετε.

5 Αποσυνδέστε τον καταγραφέα από τον υπολογιστή (☞ Σελ. 52).

Macintosh

1 Συνδέστε τον καταγραφέα στον υπολογιστή (☞ Σελ. 51).• Όταν ο καταγραφέας συνδεθεί στο

λειτουργικό σύστημα Macintosh, αναγνωρίζεται και εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα του μοντέλου ως όνομα μονάδας δίσκου.

2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου με το όνομα μοντέλου του καταγραφέα σας.

3 Αντιγράψτε στον υπολογιστή τα δεδομένα που θέλετε.

4 Αποσυνδέστε τον καταγραφέα από τον υπολογιστή (☞ Σελ. 52).

4 Όνομα μονάδας δίσκου καταγραφέα και ονόματα φακέλων στον υπολογιστή

FOLDER_D

RECORDER

FOLDER_C

FOLDER_B

FOLDER_A

Όνομα μονάδας

VN-733PC*

Ονόματα φακέλων

Internal memory

FOLDER_E

FOLDER_D

FOLDER_C

FOLDER_B

FOLDER_ARECORDER

Όνομα μονάδας

Windows

Removable disk

Macintosh

Untitled

Ονόματα φακέλων

Κάρτα microSD

FOLDER_E

* Αναγνωρίζεται και εμφανίζεται με το όνομα μονάδας δίσκου του καταγραφέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο καταστροφής δεδομένων, ποτέ μην αποσυνδέετε τον καταγραφέα από τη θύρα USB όταν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED.

• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων WMA στο τυπικό λειτουργικό σύστημα Macintosh.

Φόρτωση αρχείου σε υπολογιστή

Page 54: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Λίσ

τα μ

ηνυ

μά

των ειδ

οπ

οίη

ση

ς

54

EL

Λίστα μηνυμάτων ειδοποίησης

Μήνυμα Σημασία Απαιτούμενη ενέργεια

Battery low Η ισχύς που απομένει στην μπαταρία είναι χαμηλή.

Αντικαταστήστε την μπαταρία (☞ Σελ. 8).

File locked Έγινε προσπάθεια διαγραφής ενός κλειδωμένου αρχείου.

Πρέπει να ξεκλειδώσετε το αρχείο για να μπορέσετε να το διαγράψετε (☞ Σελ. 37).

No more can be set

Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός δεικτών ευρετηρίου (99) που μπορούν να εισαχθούν στο αρχείο.

Διαγράψτε δείκτες ευρετηρίου που δεν χρειάζεστε (☞ Σελ. 31).

Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός προσωρινών δεικτών (99) που μπορούν να εισαχθούν στο αρχείο.

Διαγράψτε προσωρινούς δείκτες που δεν χρειάζεστε (☞ Σελ. 31).

Folder full

Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός αρχείων (200) που μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο.

Διαγράψτε αρχεία που δεν χρειάζεστε (☞ Σελ. 32).

Memory error Παρουσιάστηκε σφάλμα εσωτερικής μνήμης.

Επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης πελατών της Olympus (☞ οπισθόφυλλο).

Card error

Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

Η κάρτα microSD δεν αναγνωρίζεται σωστά.

Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την κάρτα microSD (☞ Σελ. 11, Σελ. 12).

Memory full Δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη μνήμη.

Διαγράψτε αρχεία που δεν χρειάζεστε (☞ Σελ. 32).

No file Δεν υπάρχουν αρχεία στο φάκελο. Επιλέξτε άλλο φάκελο (☞ Σελ. 15).

Format error Παρουσιάστηκε σφάλμα διαμόρφωσης.

Διαμορφώστε ξανά τη μνήμη (☞ Σελ. 48).

Άλλες πληροφορίες

Page 55: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Αντιμ

ετώπ

ιση

πρ

οβ

λημ

άτω

ν

55

EL

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Η οθόνη είναι κενή.

Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση ο θετικός και ο αρνητικός πόλος (☞ Σελ. 8).

Η ισχύς που απομένει στην μπαταρία είναι χαμηλή.

Αντικαταστήστε την μπαταρία (☞ Σελ. 8).

Ο καταγραφέας είναι απενεργοποιημένος.

Ενεργοποιήστε τον καταγραφέα (☞ Σελ. 9).

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του καταγραφέα.

Η ισχύς που απομένει στην μπαταρία είναι χαμηλή.

Αντικαταστήστε την μπαταρία (☞ Σελ. 8).

Ο καταγραφέας είναι απενεργοποιημένος.

Ενεργοποιήστε τον καταγραφέα (☞ Σελ. 9).

Ο καταγραφέας είναι στη λειτουργία HOLD.

Τερματίστε τη λειτουργία HOLD (☞ Σελ. 13).

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή.

Δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη μνήμη.

Διαγράψτε αρχεία που δεν χρειάζεστε (☞ Σελ. 32).

Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός αρχείων που είναι δυνατό να εγγραφούν.

Επιλέξτε άλλο φάκελο (☞ Σελ. 15).

Δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή.

Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στην υποδοχή EAR.

Για έξοδο του αναπαραγόμενου ήχου από το ενσωματωμένο μεγάφωνο, αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Η ένταση έχει ρυθμιστεί στην τιμή [00]. Ρυθμίστε την ένταση (☞ Σελ. 24).

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή αρχείου.

Το αρχείο είναι κλειδωμένο.Πρέπει να ξεκλειδώσετε το αρχείο για να μπορέσετε να το διαγράψετε (☞ Σελ. 37).

Το αρχείο είναι μόνο για ανάγνωση.

Ξεκλειδώστε το αρχείο ή αναιρέστε τη ρύθμιση μόνο για ανάγνωση σε έναν υπολογιστή.

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή δεικτών ευρετηρίου ή προσωρινών δεικτών.

Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός δεικτών (99).

Διαγράψτε δείκτες που δεν χρειάζεστε (☞ Σελ. 31).

Το αρχείο είναι κλειδωμένο. Ξεκλειδώστε το αρχείο (☞ Σελ. 37).

Το αρχείο είναι μόνο για ανάγνωση.

Ξεκλειδώστε το αρχείο ή αναιρέστε τη ρύθμιση μόνο για ανάγνωση σε έναν υπολογιστή.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον καταγραφέα.

Μόνο για το μοντέλο VN-733PC

Έχετε επιλέξει [AC Adapter] για τη ρύθμιση [USB Settings].

Επιλέξτε [PC] για τη ρύθμιση [USB Settings] (☞ Σελ. 47).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Page 56: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Αξεσ

ου

άρ

(πρ

οα

ιρετικά

)

56

EL

Μπορείτε να αγοράσετε αξεσουάρ για καταγραφείς φωνής της Olympus απευθείας από το ηλεκτρονικό κατάστημα στον ιστότοπο της Olympus. Η διαθεσιμότητα των αξεσουάρ διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Στερεοφωνικό μικρόφωνο ME51SWΔιαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο μεγάλης διαμέτρου για στερεοφωνική εγγραφή με ευαισθησία.

Μικρόφωνο Compact Zoom ME34

(μονοκατευθυντικό)Διατίθενται με ενσωματωμένο τρίποδο, ιδανικό για τοποθέτηση σε τραπέζι κατά την εγγραφή από απόσταση, όπως σε συνέδρια ή διαλέξεις.

Μικρόφωνο boundary ME33Μικρόφωνο για ηχογράφηση διαλέξεων το οποίο επιτρέπει σύνδεση έως και τριών αριστερών και τριών δεξιών καναλιών.Η επικαλυπτόμενη σύνδεση επιτρέπει στις συνδέσεις αριστερού/δεξιού καναλιού να επεκτείνονται έως και περίπου 12 μέτρα, για καταγραφή ήχου από μεγάλο εύρος.

Μονοφωνικό μικρόφωνο ME52W

(μονοκατευθυντικό)Σχεδιασμένο για εγγραφή ήχου από απόσταση, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τον περιβάλλοντα ήχο.

Μονοφωνικό μικρόφωνο με κλιπ

γραβάτας ME15 (παγκατευθυντικό)Μικρό, διακριτικό μικρόφωνο που διαθέτει κλιπ για τη γραβάτα.

Μικρόφωνο τύπου ακουστικού

τηλεφώνου TP8Ακουστικό μικρόφωνο που μπορεί να φορεθεί στο αυτί κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων. Καταγράφει ευδιάκριτα φωνές και συνομιλίες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων.

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου

ρεύματος για σύνδεση USB A514Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος με δυνατότητα σύνδεσης USB ο οποίος παρέχει έξοδο 5-volt συνεχούς ρεύματος. (100-240 VAC, 50/60 Hz)

Καλώδιο σύνδεσης KA333Ανθεκτικό καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικά μίνι βύσματα (διαμέτρου 3,5 mm) στα δύο άκρα. Χρησιμοποιήστε το για σύνδεση από την έξοδο της υποδοχής ακουστικών στην υποδοχή μικροφώνου κατά την εγγραφή. Συμπεριλαμβάνει προσαρμογείς μετατροπής βυσμάτων (PA331/PA231), οι προσαρμόζονται σε μονοφωνικά μίνι βύσματα διαμέτρου 3,5 mm ή 2,5 mm.

Αξεσουάρ (προαιρετικά)

Page 57: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

57

EL

Πληροφ

ορίες πνευματικών δικαιω

μάτων και εμπορικώ

ν σημάτων

• Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε μελλοντικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών της Olympus για τις πιο πρόσφατα ονόματα προϊόντων, αριθμούς μοντέλων και άλλες πληροφορίες.

• Τα στιγμιότυπα της οθόνης και οι εικόνες του καταγραφέα που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Παρόλο που έχει ληφθεί κάθε προσπάθεια να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών στο παρόν εγχειρίδιο, ενδέχεται να υπάρχουν λάθη. Για τυχόν ερωτήσεις ή ζητήματα σχετικά με αμφισβητούμενες πληροφορίες, ή ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις, σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Κέντρο υποστήρξης πελατών της Olympus.

• Η Olympus Corporation και η Olympus Imaging Corp. είναι οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων του παρόντος εγχειριδίου. Ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή του παρόντος εγχειριδίου ή τη μη εξουσιοδοτημένη αναδιανομή τέτοιων αναπαραγωγών.

• Έχετε υπόψη ότι η Olympus δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη σε περίπτωση βλάβης, απώλειας κερδών ή άλλων διεκδικήσεων από τρίτους οι οποίες προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

Εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα

• Τα IBM και PC/AT είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation.

• Τα Microsoft, Windows και Windows Media είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

• Οι ονομασίες microSD και microSDHC είναι εμπορικά σήματα της SD Card Association. • Τα Macintosh και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. • Το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MP3 η οποία παρέχεται με άδεια

από την Fraunhofer IIS και την Thomson.• Το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία ακύρωσης θορύβου η οποία παρέχεται με άδεια από την

NEC Corporation.

Όλες οι άλλες επωνυμίες εταιριών και ονόματα προϊόντων στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Page 58: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Πρ

ολη

πτικά

μέτρ

α α

σφ

αλεία

ς

58

EL

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

Προτού χρησιμοποιήσετε τον

καταγραφέα, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο

για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του

καταγραφέα. Αφού διαβάσετε αυτό το

εγχειρίδιο, φροντίστε να το έχετε πρόχειρο

για να ανατρέχετε σε αυτό όποτε το

χρειάζεστε.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

• Οι σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο συνοδεύονται από τα παρακάτω σύμβολα και ετικέτες. Ακολουθείτε πάντοτε αυτές τις προφυλάξεις για να αποφύγετε προσωπική βλάβη δική σας ή άλλων ή φθορά περιουσίας.

• Η σημασία κάθε τύπου προφύλαξης παρέχεται παρακάτω.

f ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προφύλαξη σχετικά με κίνδυνο ο οποίος

αναμένεται να προκαλέσει θάνατο

ή σοβαρό τραυματισμό, σε περίπτωση

εσφαλμένου χειρισμού του εξοπλισμού.

f ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προφύλαξη σχετικά με κατάσταση

η οποία ενδέχεται να προκαλέσει

θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, σε

περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού του

εξοπλισμού.

f ΠΡΟΣΟΧΗ

Προφύλαξη σχετικά με κατάσταση

η οποία ενδέχεται να προκαλέσει

τραυματισμό, ή αναμένεται να

προκαλέσει μόνο φθορά περιουσίας,

σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού

του εξοπλισμού.

Προφυλάξεις ασφαλείας καταγραφέα

f ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

s Μην χρησιμοποιείτε τον καταγραφέα σε ατμόσφαιρα η οποία ενδέχεται να περιέχει εύφλεκτα αέρια. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. s Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τον καταγραφέα.Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός. s Μην χρησιμοποιείτε τον καταγραφέα ενώ οδηγείτε όχημα (όπως ποδήλατο, μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο).Ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα. s Μην αφήνετε τον καταγραφέα σε μέρος στο οποίο έχουν πρόσβαση βρέφη ή νήπια.Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τον καταγραφέα κοντά σε βρέφη ή νήπια και να μην τον αφήνετε χωρίς εποπτεία. Τα βρέφη και τα νήπια δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τις προφυλάξεις ασφαλείας του καταγραφέα και κινδυνεύουν από ατυχήματα όπως: – Πνιγμό, σε περίπτωση που το καλώδιο των

ακουστικών τυλιχτεί γύρω από το λαιμό. – Τραυματισμό ή ηλεκτροπληξία λόγων

εσφαλμένων χειρισμών. s Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες μνήμης microSD/microSDHC. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άλλους τύπους καρτών στον καταγραφέα.Εάν τοποθετηθεί κατά λάθος άλλος τύπος κάρτας στον καταγραφέα, μην προσπαθήσετε να την αφαιρέσετε ασκώντας δύναμη. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών ή με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Olympus.

Page 59: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Πρ

ολη

πτικά

μέτρ

α α

σφ

αλεία

ς

59

EL

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

s Εάν ο καταγραφέας πέσει σε

νερό ή εάν μπει νερό, μέταλλο

ή εύφλεκτο ξένο σώμα μέσα στον

καταγραφέα: 1 Αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία. 2 Επικοινωνήστε με το κατάστημα από

όπου αγοράσατε τον καταγραφέα ή με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Olympus για επισκευή. Εάν συνεχίσετε τη χρήση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

s Μην χρησιμοποιείτε τον καταγραφέα, ή χρησιμοποιήστε τον μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες, σε αεροπλάνα, νοσοκομεία ή άλλους χώρους στους οποίους ισχύουν περιορισμοί στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.

s Διακόψτε τη χρήση του καταγραφέα εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστη οσμή, θόρυβο ή καπνό να βγαίνει από αυτόν.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έγκαυμα. Α φ α ιρ έ σ τ ε α μ έ σ ω ς τ ην μ π α ταρ ί α , προσέχοντας να μην καείτε. Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε τον καταγραφέα ή με ένα κέντρο επισκευών ή εξυπηρέτησης της Olympus. (Μην αγγίζετε και μην κρατάτε την μπαταρία με βρεγμένα χέρια καθώς την αφαιρείτε. Αφαιρέστε την μπαταρία σε ανοιχτό χώρο και μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.) s Όταν κρατάτε τον καταγραφέα

από το λουράκι του, φροντίστε να

μην πιαστεί σε άλλα αντικείμενα.

f ΠΡΟΣΟΧΗ

s Μην ανεβάζετε την ένταση προτού

πραγματοποιήσετε κάποιο χειρισμό.Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή απώλεια ακοής.

Μπαταρίες

f ΚΙΝΔΥΝΟΣ

s Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε εστίες φωτιάς. s Μην καίτε, θερμαίνετε ή αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία ενώνοντας το θετικό και τον αρνητικό πόλο. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, έκρηξη ή υπερθέρμανση. s Μην συγκολλάτε συνδέσεις απευθείας επάνω στην μπαταρία. Μην παραμορφώνετε, τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. s Μην φέρνετε σε επαφή τον θετικό και τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. s Όταν μεταφέρετε ή αποθηκεύετε την μπαταρία, να την τοποθετείτε πάντοτε στη θήκη για να προστατεύονται οι ακροδέκτες της. Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα, όπως κλειδιά.Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. s Μην συνδέετε την μπαταρία απευθείας σε πρίζα ή στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. s Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε την μπαταρία σε θερμό μέρος όπως σε άμεσο ηλιακό φως, μέσα σε όχημα κατά τη διάρκεια ζεστής μέρας, ή κοντά σε θερμάστρα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, έγκαυμα ή  τραυματισμός από διαρροή, υπερθέρμανση ή έκρηξη.

Page 60: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Πρ

ολη

πτικά

μέτρ

α α

σφ

αλεία

ς

60

EL

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

f ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

s Μην ακουμπάτε και μην κρατάτε τη μπαταρία με βρεγμένα χέρια.Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του προϊόντος. s Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με φθαρμένη ή κατεστραμμένη συσκευασία.Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή υπερθέρμανση. s Μην τοποθετείτε την μπαταρία με αντεστραμμένο τον αρνητικό και τον θετικό πόλο. Ενδέχεται να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.• Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με

κατεστραμμένο περίβλημα (μονωτική επίστρωση).

• Να αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία όταν δεν πρόκειται ν χρησιμοποιήσετε τον καταγραφέα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών, μονώστε τις επαφές τους με ταινία και απορρίψτε τις ως γενικά απορρίμματα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

• Αφαιρέστε την μπαταρία από τον καταγραφέα αμέσως μόλις η μπαταρία δεν είναι δυνατό πλέον να χρησιμοποιηθεί. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή.

s Το υγρό μπαταρίας στα μάτια ενδέχεται να προκαλέσει τύφλωση. Εάν πέσει υγρό μπαταρίας στα μάτια σας, μην τα τρίψετε. Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό βρύσης ή άλλο καθαρό νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. s Μην προσπαθείτε να επαναφορτίσετε αλκαλικές μπαταρίες, μπαταρίες λιθίου ή οποιαδήποτε άλλη μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. s Κρατήστε την μπαταρία μακριά από βρέφη και νήπια.Τα βρέφη ή τα νήπια ενδέχεται να καταπιούν την μπαταρία. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

s Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστη οσμή, θόρυβο ή καπνό να βγαίνει από τον καταγραφέα κατά τη χρήση: 1 Αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία,

προσέχοντας να μην τραυματιστείτε. 2 Παραδώστε τον καταγραφέα για επισκευή

στο κατάστημα από όπου τον αγοράσατε ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Olympus. Εάν συνεχίσετε τη χρήση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή έγκαυμα.

s Μην βυθίζετε την μπαταρία σε γλυκό ή αλμυρό νερό και μην αφήνετε τις επαφές της να βραχούν. s Διακόψτε τη χρήση της μπαταρίας εάν παρουσιάζει διαρροή, αποχρωματισμό ή παραμόρφωση. s Εάν πέσουν υγρά μπαταρίας στο ρούχα ή στο δέρμα, ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό ή ζημιά στο δέρμα, συνεπώς ξεπλύνετε τα υγρά μπαταρίας αμέσως από το δέρμα σας με νερό βρύσης ή άλλο καθαρό νερό.

f ΠΡΟΣΟΧΗ

s Μην πετάτε την μπαταρία και μην την υποβάλλετε σε ισχυρούς κραδασμούς.

s Η ανακύκλωση μπαταριών

βοηθά στην εξοικονόμηση

πόρων. Κατά την απόρριψη μιας

χρησιμοποιημένης μπαταρίας,

να καλύπτετε πάντοτε τους

ακροδέκτες της και να τηρείτε τους

τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Προφυλάξεις λειτουργίας• Μην αφήνετε τον καταγραφέα σε θερμούς

ή υγρούς χώρους, όπως σε άμεσο ηλιακό φως μέσα σε όχημα ή στην παραλία το καλοκαίρι.

Page 61: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Πρ

ολη

πτικά

μέτρ

α α

σφ

αλεία

ς

61

EL

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

• Μην αποθηκεύετε τον καταγραφέα σε χώρους με υγρασία ή σκόνη.

• Εάν ο καταγραφέας βραχεί, σκουπίστε τον αμέσως με ένα στεγνό πανί. Ιδιαίτερα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με θαλασσινό νερό.

• Μην τοποθετείτε τον καταγραφέα επάνω ή κοντά σε τηλεόραση, ψυγείο ή άλλη ηλεκτρική συσκευή.

• Μην αφήνετε άμμο ή λάσπη να έρχεται σε επαφή με τον καταγραφέα. Ενδέχεται να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη του προϊόντος.

• Μην υποβάλλετε τον καταγραφέα σε έντονες δονήσεις ή κραδασμούς.

• Μην χρησιμοποιείτε τον καταγραφέα σε χώρους με υγρασία.

• Η τοποθέτηση μαγνητικής κάρτας (όπως πιστωτικής κάρτας) κοντά στο μεγάφωνο ή στα ακουστικά ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μαγνητική κάρτα.

<Προφυλάξεις απώλειας δεδομένων>• Το ηχογραφημένο περιεχόμενο στην

εσωτερική μνήμη και στην κάρτα microSD ενδέχεται να καταστραφεί ή να χαθεί λόγω εσφαλμένου χειρισμού, βλάβης ή επισκευής του καταγραφέα.

• Επίσης, όταν το περιεχόμενο παραμένει αποθηκευμένο στη μνήμη για μεγάλο χρονικό διάστημα ή χρησιμοποιείται επανειλημμένα, λειτουργίες όπως η εγγραφή, η αναπαραγωγή ή η διαγραφή δεδομένων ενδέχεται να μην είναι δυνατές.

• Συνιστάται η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των σημαντικών ηχογραφημένων πληροφοριών και η αποθήκευσή τους στο σκληρό δίσκο υπολογιστή ή σε άλλο μέσο εγγραφής.

• Έχετε υπόψη ότι η Olympus δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για βλάβες ή απώλεια κερδών που προκύπτει από καταστροφή ή απώλεια δεδομένων, ανεξάρτητα από τη φύση ή την αιτία τους.

<Προφυλάξεις αρχείων ηχογραφήσεων>• Έχετε υπόψη ότι η Olympus δεν

αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για τη διαγραφή ή την αδυναμία αναπαραγωγής αρχείων ηχογραφήσεων λόγω βλάβης του καταγραφέα ή του υπολογιστή.

• Η εγγραφή υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα επιτρέπεται όταν η εγγραφή προορίζεται μόνο για προσωπική σας χρήση. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος χρήσης χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

<Προφυλάξεις απόρριψης του

καταγραφέα και των καρτών microSD>

• Ακόμη κι όταν πραγματοποιείται διαμόρφωση (☞ Σελ. 48) ή διαγραφή (☞ Σελ. 32), ενημερώνονται μόνο οι πληροφορίες διαχείρισης αρχείων της εσωτερικής μνήμης ή/και της κάρτας microSD και τα δεδομένα δεν διαγράφονται πλήρως.Κατά την απόρριψη του καταγραφέα ή μιας κάρτας microSD, φροντίστε είτε να τα καταστρέψετε, είτε να διαμορφώσετε την κάρτα και να εγγράψετε σιωπή μέχρι να εξαντληθεί ο χρόνος εγγραφής, ώστε να αποφύγετε τη διαρροή προσωπικών πληροφοριών.

Φροντίδα του καταγραφέα

s Εξωτερικά μέρη

Σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί. Εάν ο καταγραφέας είναι πολύ βρώμικος, βουτήξτε το πανί σε ήπιο σαπουνόνερο και στίψτε το καλά. Σκουπίστε τον καταγραφέα με το υγρό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε τον με ένα στεγνό πανί.

s Οθόνη

Σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, οινόπνευμα ή άλλα ισχυρά διαλυτικά ή υλικά χημικού καθαρισμού.

Page 62: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Πρ

οδ

ιαγρ

αφ

ές

62

EL

Προδιαγραφές

Γενικά

4 Μορφές εγγραφής

Μορφή MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)Μορφή WMA (Windows Media Audio) 4 Συχνότητα δειγματοληψίας

Μορφή MP3*1

192 kbps 44,1 kHz

128 kbps 44,1 kHz

Μορφή WMA

64 kbps*2 44,1 kHz

32 kbps 44,1 kHz

5 kbps 8 kHz

4 Μέγιστη έξοδος λειτουργίας

320 mW (μεγάφωνο 8 Ω) 4 Μέγιστη έξοδος ακουστικών

â 150 mV (τηρεί το πρότυπο EN 50332-2) 4 Μέσο εγγραφής*

Εσωτερική μνήμη flash NAND Μοντέλο VN-733PC: 4 GB

Μοντέλο VN-732PC: 4 GB Μοντέλο VN-731PC: 2 GB

Κάρτα microSD*1

(Υποστηρίζει κάρτες με χωρητικότητα από 2 έως 32 GB.)

* Ένα μέρος της μνήμης του μέσου εγγραφής χρησιμοποιείται ως περιοχή διαχείρισης, συνεπώς η πραγματική ωφέλιμη χωρητικότητα θα είναι λίγο μικρότερη από τη χωρητικότητα που εμφανίζεται.

4 Ηχείο

Ενσωματωμένο κυκλικό δυναμικό μεγάφωνο διαμέτρου 28 mm 4 Υποδοχή MIC

Διάμετρος 3,5 mm. Αντίσταση: 2 kΩ 4 Υποδοχή EAR

Διάμετρος 3,5 mm. Αντίσταση: 8 Ω τουλάχιστον 4 Τροφοδοσία

Μπαταρία: Μπαταρία ξηρού στοιχείου AAA (μοντέλο LR03) x2Εξωτερική τροφοδοσία: Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος με σύνδεση USB (μοντέλο A514, 5 Volt συνεχούς ρεύματος) 4 Εξωτερικές διαστάσεις

108 × 39 × 16,8 mm (χωρίς τις μέγιστες προεξοχές) 4 Βάρος

71 g (με την μπαταρία) 4 Θερμοκρασία λειτουργίας

0 έως 42°C (32 έως 107,6°F)

*1 Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

*2 Μόνο για το μοντέλο VN-731PC

Page 63: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Πρ

οδ

ιαγρ

αφ

ές

63

EL

Προδιαγραφές

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Οι τιμές παρακάτω είναι ενδεικτικές.

4 Αλκαλική μπαταρία ξηρού στοιχείου

Λειτουργία εγγραφήςΚατά την εγγραφή

με το ενσωματωμένο μικρόφωνο

Κατά την αναπαραγωγή από

το μεγάφωνο

Κατά την αναπαραγωγή από

τα ακουστικά

Μορφή MP3*1192 kbps 68 ώρες (περίπου) 16 ώρες (περίπου) 70 ώρες (περίπου)128 kbps 70 ώρες (περίπου) 16 ώρες (περίπου) 70 ώρες (περίπου)

Μορφή WMA64 kbps*2 74 ώρες (περίπου) 17 ώρες (περίπου) 75 ώρες (περίπου)

5 kbps 100 ώρες (περίπου) 17 ώρες (περίπου) 75 ώρες (περίπου)

*1 Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC *2 Μόνο για το μοντέλο VN-731PC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Οι τιμές διάρκειας ζωής της μπαταρίας που εμφανίζονται εδώ προδιορίστηκαν με βάση μια μέθοδο δοκιμών της Olympus. Οι πραγματικές τιμές διάρκειας ζωής της μπαταρίας θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με την μπαταρία που θα χρησιμοποιηθεί και τις συνθήκες χρήσης (Η αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής ή η χρήση των λειτουργιών [Voice Balancer] και [Voice Filter] μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας).

Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί κατά τη χρήση κάρτας microSD.

4 Κατά την εγγραφή από την

υποδοχή MIC

Μορφή MP3*1

192 kbps 70 Hz έως 19 kHz128 kbps 70 Hz έως 17 kHz

Μορφή WMA

64 kbps*2 70 Hz έως 15 kHz32 kbps 70 Hz έως 13 kHz5 kbps 70 Hz έως 3 kHz

*1 Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

*2 Μόνο για το μοντέλο VN-731PC

Απόκριση συχνότητας

4 Κατά την εγγραφή με το

ενσωματωμένο μικρόφωνο

70 Hz έως 16 kHz (το ανώτατο όριο απόκρισης συχνότητας καθορίζεται από τη λειτουργία εγγραφής κατά την εγγραφή μορφής MP3/WMA) 4 Κατά την αναπαραγωγή

20 Hz έως 20 kHz (ωστόσο, τα ανώτατα και κατώτατα όρια συχνότητας εξαρτώνται από κάθε μορφή εγγραφής)

Page 64: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Προδιαγραφές

64

EL

Προδιαγραφές

Χρόνος εγγραφής

Οι τιμές παρακάτω είναι ενδεικτικές.

4 Μορφή MP3*1

Μέσο εγγραφήςΛειτουργία εγγραφής

192 kbps 128 kbps

Internal memoryVN-733PC/VN-732PC

(4 GB) 43 ώρες, 30 λεπτά (περίπου) 65 ώρες (περίπου)

Κάρτα microSD *1

32 GB 353 ώρες (περίπου) 530 ώρες (περίπου)16 GB 176 ώρες (περίπου) 264 ώρες (περίπου)8 GB 87 ώρες (περίπου) 131 ώρες (περίπου)

4 Μορφή WMA

Μέσο εγγραφήςΛειτουργία εγγραφής

64 kbps 32 kbps 5 kbps DNS*2

Internal memory

VN-733PC/VN-732PC

(4 GB) - 256 ώρες

(περίπου)1.600 ώρες (περίπου)

64 ώρες (περίπου)

VN-731PC (2 GB)

63 ώρες (περίπου)

126 ώρες (περίπου)

790 ώρες (περίπου) -

Κάρτα microSD *1

32 GB - 2.070 ώρες (περίπου)

12.960 ώρες (περίπου)

515 ώρες (περίπου)

16 GB - 1.030 ώρες (περίπου)

6.460 ώρες (περίπου)

258 ώρες (περίπου)

8 GB - 510 ώρες (περίπου)

3.210 ώρες (περίπου)

128 ώρες (περίπου)

*1 Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC *2 Rec Scene

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Οι πραγματικοί διαθέσιμοι χρόνοι εγγραφής ενδέχεται να είναι μικρότεροι από τις τιμές που εμφανίζονται εδώ όταν πραγματοποιείτε επανειλημμένες σύντομες ηχογραφήσεις (Οι εικόνες με τους διαθέσιμους και τους υπόλοιπος χρόνους εγγραφής θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές).

Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC • Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής θα ποικίλλει επίσης λόγων ανάλογα με τη χωρητικότητα

διαθέσιμης μνήμης των διάφορων καρτών microSD.

Page 65: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

6

Πρ

οδ

ιαγρ

αφ

ές

65

EL

Προδιαγραφές

Μέγιστος χρόνος εγγραφής ανά αρχείο

• Το μέγιστο μέγεθος αρχείου περιορίζεται περίπου στα 4 GB για τις μορφές WMA και MP3. • Ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα της μνήμης που απομένει, ο μέγιστος χρόνος εγγραφής

ανά αρχείο περιορίζεται τις παρακάτω τιμές:

Έχετε υπόψη ότι οι προδιαγραφές και η εμφάνιση του καταγραφέα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης των επιδόσεων ή άλλων αναβαθμίσεων.

4 Μορφή MP3 *1

Λειτουργία εγγραφής Χρόνος εγγραφής

192 kbps 49 ώρες, 40 λεπτά (περίπου)

128 kbps 74 ώρες, 30 λεπτά (περίπου)

*1 Μόνο για τα μοντέλα VN-733PC και VN-732PC

4 Μορφή WMA

Λειτουργία εγγραφής Χρόνος εγγραφής

64 kbps*2 26 ώρες, 40 λεπτά (περίπου)

32 kbps 26 ώρες, 40 λεπτά (περίπου)

5 kbps 148 ώρες, 40 λεπτά (περίπου)

*2 Μόνο για το μοντέλο VN-731PC

Page 66: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

Για τους καταναλωτές της Ευρώπης:

Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον και την προστασία του καταναλωτή.

Το σύμβολο αυτό [διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων WEEE παράρτημα IV] υποδεικνύει ότι απαιτείται ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων στις χώρες της Ε.Ε. Μην απορρίπτετε τον εξοπλισμό στα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής της χώρας σας για την απόρριψη του παρόντος προϊόντος.Προϊόν για το οποίο ισχύει η οδηγία: VN-733PC/VN-732PC/VN-731PC

Το σύμβολο αυτό [διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων Οδηγία 2006/66/ΕΚ Παράρτημα II] υποδεικνύει ότι απαιτείται ξεχωριστή συλλογή των μπαταριών στις χώρες της Ε.Ε. Παρακαλούμε μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής που διατίθενται στη χώρα σας για την απόρριψη των μπαταριών.

Page 67: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΦΩΝΗΣ VN-733PC …...ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού

EL-BD3954-01 AP1310

OLYMPUS IMAGING CORP.2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG´Eδρα: Consumer Product Division

Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Αμβούργο, Γερμανία Τηλ.: +49 40 – 23 77 3-0/Φαξ: +49 40 – 23 07 61

Παράδoση εμπoρευμάτων: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, ΓερμανίαΑλληλογραφία: Postfach 10 49 08, 20034 Αμβούργο, Γερμανία

Τεχνική υποστήριξη πελατών στην Ευρώπη:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://www.olympus-europa.com

ή καλέστε ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ στον αριθμό*: 00800 – 67 10 83 00

για Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.* Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών (κινητής) τηλεφωνίας δεν

παρέχουν πρόσβαση ή ζητούν επιπρόσθετο κωδικό για τους αριθμούς +800.

Για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πoυ δεν αναφέρoνται και για την περίπτωαη που δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον προαναφερόμενο αριθμό κλήσης, χρησιμοποιήστε τους εξής αριθμούς κλήσηςΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ: + 49 40 – 237 73 899.

OLYMPUS IMAGING AUSTRALIA PTY LTD.Ground Floor, 82 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113, AustraliaPO Box 1991 Macquarie Centre NSW 2113Τηλ.: +61 2 9886 3992

http://www.olympus.com.au

Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών:

Αυστραλία Olympus Imaging Australia Pty Ltd. Τηλ.: 1300 659 678

Φαξ: +61 2 9889 7988

http://www.olympus.com.au

Νέα Ζηλανδία Dictation Distributors Ltd.Τηλ.: 0800 659 678

Φαξ: +64 9 303 3189

http://www.dictation.co.nz