Παρουσίαση 1:Γενική εισαγωγή στην Html και Html5

14
Παρουσίαση 1 Ομάδα:Ομάδα 29 Μάθημα:Θεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας στην Πληροφορική Αφήγηση:Μπεσίρης Θεόδωρος

Transcript of Παρουσίαση 1:Γενική εισαγωγή στην Html και Html5

PowerPoint Presentation

1: 29: :

1

HTML .

.

Hyper Text Markup Language. CSS .

HTML; HTML . ( ).

web :(title).(heading).(paragraph).(list).(table).

, (tags).

; HTML.

... ...

Internet HTML.

HTML5; HTML.

.

:

( .. header, section, nav) (audio video )

HTML5; -. CSS , (responsive web design).

; 1990 Tim Berners-Lee HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Tim Berners-Lee HTML

.

HTML, 1994 HTML2.

HTML W3C( ).