Χριστούγεννα β1 christmas B1

39
1

Transcript of Χριστούγεννα β1 christmas B1

Page 1: Χριστούγεννα β1 christmas B1

1

Page 2: Χριστούγεννα β1 christmas B1

2

Page 3: Χριστούγεννα β1 christmas B1

3

Page 4: Χριστούγεννα β1 christmas B1

4

Page 5: Χριστούγεννα β1 christmas B1

5

Page 6: Χριστούγεννα β1 christmas B1

6

Page 7: Χριστούγεννα β1 christmas B1

7

Page 8: Χριστούγεννα β1 christmas B1

8

Page 9: Χριστούγεννα β1 christmas B1

9

Page 10: Χριστούγεννα β1 christmas B1

10

Page 11: Χριστούγεννα β1 christmas B1

11

Page 12: Χριστούγεννα β1 christmas B1

12

Page 13: Χριστούγεννα β1 christmas B1

13

Page 14: Χριστούγεννα β1 christmas B1

14

Page 15: Χριστούγεννα β1 christmas B1

15

Page 16: Χριστούγεννα β1 christmas B1

16

Page 17: Χριστούγεννα β1 christmas B1

17

Page 18: Χριστούγεννα β1 christmas B1

18

Page 19: Χριστούγεννα β1 christmas B1

19

Page 20: Χριστούγεννα β1 christmas B1

20

Page 21: Χριστούγεννα β1 christmas B1

21

Page 22: Χριστούγεννα β1 christmas B1

22

Page 23: Χριστούγεννα β1 christmas B1

23

Page 24: Χριστούγεννα β1 christmas B1

24

Page 25: Χριστούγεννα β1 christmas B1

25

Page 26: Χριστούγεννα β1 christmas B1

26

Page 27: Χριστούγεννα β1 christmas B1

27

Page 28: Χριστούγεννα β1 christmas B1

28

Page 29: Χριστούγεννα β1 christmas B1

29

Page 30: Χριστούγεννα β1 christmas B1

30

Page 31: Χριστούγεννα β1 christmas B1

31

Page 32: Χριστούγεννα β1 christmas B1

32

Page 33: Χριστούγεννα β1 christmas B1

33

Page 34: Χριστούγεννα β1 christmas B1

34

Page 35: Χριστούγεννα β1 christmas B1

35

Page 36: Χριστούγεννα β1 christmas B1

36

Page 37: Χριστούγεννα β1 christmas B1

Τα παιδιά του Β1 είπαν ποιήματα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στη συνέχεια έπαιξαν ένα ωραίο θεατρικό στο οποίο όλοι οι κακοί ήρωες των παραμυθιών έγιναν καλοί για να μπορέσουν να πάνε στη δεξίωση του βασιλιά των παραμυθιών. Έτσι συμφιλιώνονται η Χιονάτη με τη μητριά της, η κοκκινοσκουφίτσα με τον λύκο, η Σταχτοπούτα με την μητριά της και όλοι μαζί διασκεδάζουν, χορεύουν και τραγουδάνε στην δεξίωση!

37

Page 38: Χριστούγεννα β1 christmas B1

The B1 said poems Christmas songs. Then they played a nice theater in which all the evil heroes of fairy tales became good for them to go to the party of the king of fairy tales. So reconciled Snow White with her stepmother, the Little Red Riding Hood with the wolf, Cinderella with her stepmother and together having fun, dancing and singing at the party!

38