Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 8 . 2 . 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 6 ... ·...

62
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.2.2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 13621 ΤΙΜΗ: 1,50 ΕΥΡΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ SPORTDAΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Π. ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ Γ. ΜΙΤΙΔΗ }64 ΒΙΒΛΙΟ ΧΑΡ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ Το περιβάλλον Χριστόφια, η Ελση και η σύγκρουση με τον Αθ. Ορφανίδη Ενα Εθνικό Συμβούλιο Πολλές στρατηγικές Live oι ειδήσεις και τα Πρώτα Θέματα Live oι ειδήσεις και τα Πρώτα Θέματα Live oι ειδήσεις και τα Πρώτα Θέματα Live oι ειδήσεις και τα Πρώτα Θέματα Live oι ειδήσεις και τα Πρώτα Θέματα Live oι ειδήσεις και τα Πρώτα Θέματα Live oι ειδήσεις και τα Πρώτα Θέματα Live oι ειδήσεις και τα Πρώτα Θέματα Live oι ειδήσεις και τα Πρώτα Θέματα www.alithia.com.cy ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Ευθύμιος Φλουρέντζος δήλωσε στην «Α» ότι η έκθεση του ερευνώντος λειτουργού βρίσκεται στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος θα αποφασίσει κατά πόσο πέραν των πειθαρχικών ευθυνών δια- πράχθηκαν και ποινικά αδικήματα, αφού πληροφορίες κάνουν λόγο για χρηματισμό δημοσίων λειτουργών. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Συν- δέσμου Αδειούχων Εργολάβων - Ηλε- κτρολόγων Επαρχίας Λευκωσίας - Κερύνειας Γιώργος Κυριάκου και Γιάν- νος Χριστοφίδης μιλώντας στην «Αλή- θεια» έθεσαν θέμα ασφάλειας στα έργα, στις συντηρήσεις ηλεκτρικών εγ- καταστάσεων και συσκευών που έγιναν από τα πρόσωπα από τα οποία αναστά- ληκε η άδεια με αναδρομική μάλιστα ισχύ για κάποιους από το 2005 ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ύποπτες άδειες ηλεκτρολόγων 150 Μετά από έξι χρόνια άσκησης του επαγγέλματος ανακλήθηκαν τα πιστο- ποιητικά ικανότητας 150 ηλεκτρολόγων, αφού διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι ...δεν είχαν πετύχει στις εξετάσεις που προβλέπει ο νόμος Θα συνεχιστεί η συζήτηση σε νέα διήμερη συνεδρίαση στις 6-7 Μαρτίου ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ }4 }13 Καταστήματα ολόχρονα ανοιχτά }49 }3 Αγριεύει η κόντρα πιλότων - εταιρείας Φέρονται έτοιμοι να προσφύγουν ακόμα και στη δικαιοσύνη για τυχόν ευθύνες που προκύπτουν από παράνομες ενέργειες των διοικούντων. }7 Αντίδοτο στην οικονομική κρίση θεωρούν ΟΕΒ και ΚΕΒΕ την επέκταση του ωραρίου λει- τουργίας των καταστημάτων όλες τις μέρες της εβδομάδας. ΟΕΒ ΚΑΙ ΚΕΒΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ

Transcript of Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 8 . 2 . 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 6 ... ·...

 • Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 8 . 2 . 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 6 2 1 Τ Ι Μ Η : 1 , 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Π. ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

  ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ Γ. ΜΙΤΙΔΗ}64

  ΒΙΒΛΙΟ ΧΑΡ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ

  Το περιβάλλον Χριστόφια, η Ελση και η σύγκρουση

  με τον Αθ. Ορφανίδη

  Ενα Εθνικό ΣυμβούλιοΠολλές στρατηγικές

  Live oι ειδήσεις και τα Πρώτα ΘέματαLive oι ειδήσεις και τα Πρώτα ΘέματαLive oι ειδήσεις και τα Πρώτα ΘέματαLive oι ειδήσεις και τα Πρώτα ΘέματαLive oι ειδήσεις και τα Πρώτα ΘέματαLive oι ειδήσεις και τα Πρώτα ΘέματαLive oι ειδήσεις και τα Πρώτα ΘέματαLive oι ειδήσεις και τα Πρώτα ΘέματαLive oι ειδήσεις και τα Πρώτα Θέματα

  www.alithia.com.cy

  ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Ουπουργός Συγκοινωνιών καιΈργων Ευθύμιος Φλουρέντζοςδήλωσε στην «Α» ότι η έκθεση

  του ερευνώντος λειτουργού βρίσκεταιστα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα οοποίος θα αποφασίσει κατά πόσοπέραν των πειθαρχικών ευθυνών δια-πράχθηκαν και ποινικά αδικήματα,αφού πληροφορίες κάνουν λόγο γιαχρηματισμό δημοσίων λειτουργών. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Συν-δέσμου Αδειούχων Εργολάβων - Ηλε-κτρολόγων Επαρχίας Λευκωσίας -Κερύνειας Γιώργος Κυριάκου και Γιάν-νος Χριστοφίδης μιλώντας στην «Αλή-θεια» έθεσαν θέμα ασφάλειας σταέργα, στις συντηρήσεις ηλεκτρικών εγ-καταστάσεων και συσκευών που έγιναναπό τα πρόσωπα από τα οποία αναστά-ληκε η άδεια με αναδρομική μάλισταισχύ για κάποιους από το 2005

  ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

  ύποπτες άδειεςηλεκτρολόγων150

  Μετά από έξι χρόνια άσκησης του επαγγέλματος ανακλήθηκαν τα πιστο-ποιητικά ικανότητας 150 ηλεκτρολόγων, αφού διαπιστώθηκε πρόσφαταότι ...δεν είχαν πετύχει στις εξετάσεις που προβλέπει ο νόμος

  Θα συνεχιστεί η συζήτηση σε νέα διήμερη συνεδρίασηστις 6-7 Μαρτίου

  ΣΗ

  ΜΕ

  ΡΑ

  ΑΥ

  ΡΙ

  Ο

  }4

  }13

  Καταστήματα ολόχρονα ανοιχτά

  }49

  }3

  Αγριεύει η κόντραπιλότων - εταιρείας

  Φέρονται έτοιμοι να προσφύγουν ακόμακαι στη δικαιοσύνη για τυχόν ευθύνες που προκύπτουν από παράνομες ενέργειες των διοικούντων. }7

  Αντίδοτο στην οικονομική κρίση θεωρούνΟΕΒ και ΚΕΒΕ την επέκταση του ωραρίου λει-τουργίας των καταστημάτων όλες τις μέρεςτης εβδομάδας.

  ΟΕΒ ΚΑΙ ΚΕΒΕ

  ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ

 • 2 ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

  Σύμφωνα με πληροφορίες της«Αλήθειας», έχει εγκαταλειφθεί ηιδέα της ίδρυσης πανεπιστημίουστην Κύπρο στο εγγύς ή στο πιομακρινό μέλλον για οικονομικούςλόγους.Ο υπουργός Παιδείας κ. ΣτέλιοςΚατσελλής μιλώντας προχθές μεεκπρόσωπο ξένου πανεπιστημίου,που επισκέφθηκε την Κύπρο γιαμερικές μέρες, ομολόγησε ότι δενυπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδιαγια την ίδρυση του πανεπιστημίου.

  ΓΟΥΙΤΝΕΪ ΧΙΟΥΣΤΟΝ

  Ο χειρότερος εχθρός του εαυτού της...

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

  Σε συνέντευξή του στην «Α»ο γνωστός ηθοποιός δηλώ-νει: «Δεν αισθάνθηκα εργά-της της τέχνης. Είμαι μια ψυ-χή που διψάει να εργαστεί...Μου δόθηκε η ευκαιρία ναέρθω στην Κύπρο και ναανακαλύψω ένα κομμάτιτου Ελληνισμού ακόμα πιοατόφιο και πιο αυθεντικόαπό πολλά κομμάτια της Ελ-λαδικής κοινωνίας»...

  Tα σοκαριστικά νέα κυ-κλοφόρησαν αστραπιαίαμέσα στον πυρετό τωνβραβείων Γκράμι που ζειτο Λος Αντζελες τις τελευ-ταίες μέρες. Μόλις τηνπαραμονή της απονομής,η Γουίτνεϊ Χιούστον βρέ-θηκε νεκρή στο δωμάτιότης στο ξενοδοχείο Hiltonτου Μπέβερλι Χιλς

  Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλή-ματος Marfin Laiki. Το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής είναιαυτό που θα γίνει την Κυριακή στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»όπου η Ανόρθωση θα υποδεχθεί το ΑΠΟΕΛ. Από το σημερινόπρόγραμμα ξεχωρίζει η μάχη της Λευκωσίας στο ΓΣΠ εκεί όπουη Ομόνοια θα υποδεχθεί τυπικά τον Ολυμπιακό. Για την Ομό-νοια η επιστροφή στις νίκες είναι στόχος αδιαπραγμάτευτος,ενώ θέλει νίκη και ο Ολυμπιακός παρά το γεγονός ότι αυτό πουβγαίνει μέσα από την ομάδα είναι ότι πάνε για βαθμολογικό κέρ-δος. Συνοπτικά το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:Σήμερα17:00  Άρης-Αναγέννηση Δερύνειας (Primetel)18:00  Ομόνοια-Ολυμπιακός (LTV)18:00  Ένωση Νέων Παραλιμνίου-Απόλλωνας (Cytavision)Αύριο15:00  Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ (LTV 1)17:00  Νέα Σαλαμίνα-Εθνικός Άχνας (Cytavision)17:00  ΑΕΛ-Ερμής Αραδίππου (LTV Sports HD)Δευτέρα 19:00  Αλκή-ΑΕΚ (LTV Sports 1)

  FLASH BACK

  Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΤΙΣ 18/2/1984

  Τ ριάντα ολόκληρα λεπτά,μέσα στο διαπεραστικόαγιάζι, μου κάνει κήρυγμαγια το αμάξι του. Κάθε φοράπου προσπαθώ να αλλάξωθέμα, με κόβει απότομα. Επ!τώρα μιλάνε οι τροχοί μου!Θέλει να με μπουκώσει με ση-μαντικές και ασήμαντες λεπτο-μέρειες, ακόμα και τεχνικούενδιαφέροντος. Υποκύπτω. Τινα κάνω, δηλαδή; Να τονστείλω στον αγύριστο; Να τονφασκελώσω; Ποτέ. Καλύτερανα υπομένω την αυταρέσκειάτου, έστω κι αν θα φύγω με πο-νοκέφαλο. Εξάλλου: χέρι πουδεν μπορείς να το δαγκώσεις,φίλησέ το. Όμως, είναι φανερό.Εκμεταλλεύεται την υπομονήμου και την ανοχή μου. Με αντι-μετωπίζει σαν μαθητή πουοφείλει να αποστηθίσει την ύληκαι, μετά, να γράψει έκθεσηιδεών σε τρεις σελίδες με γραμ-μές. Η αλήθεια είναι πως αρ-χίζω να αφρίζω. Τίποτα απ’ όσαξεφουρνίζει δεν με αφορούν.Όσο για το αυτοκίνητο, αποτε-λεί, για μένα, απλώς όχημα με-ταφοράς. Το μέσο που λατρεύωλέγεται φαντασία, δεν έχειυδραυλικά τιμόνια, δεν διαθέ-τει ηλεκτρονικούς πίνακες, δενγαυγίζει για να προκαλέσει τοενδιαφέρον της γκόμενας - Πω-πω, εργαλείο ο Νικήτας!

  Α λλά πού να τα καταλάβειαυτά ο αριστοκράτης κό-κορας, που απειλεί ναμου φάει τα αυτιά; Πόσο τοαγόρασες; ρίχνω τη σαίτα, ίσα-ίσα για να σπάσω τον εκνευρι-στικό του μονόλογο. Και τισημασία έχουν τα λεφτά; Ηυπεροπτική απάντησή του επα-ληθεύει του λόγου το αληθές:είναι ο κακομαθημένος αστός,το βουτυρόπαιδο του μπαμπά,ο κανακάρης της μαμάς, πουπεριφρονεί τα λεφτά, επειδή ταέχει. Τον φαντάζομαι να κερνάτις παρέες αβέρτα, για ναπουλά πρόσωπο, να απαιτεί,στην τράπεζα, να εξυπηρετηθείπρώτος, διαφορετικά «σπάστετους λογαριασμούς μου αμέ-σως». Ευτυχώς χτυπάει το κι-νητό του. Φοράει τη μάσκα τουΤζορτζ Κλούνι και προσέχει τιςλέξεις του, σάμπως να είναιφτιαγμένες από γυαλί. Εγκατα-λείπω τη σκηνή σαν κλέφτης, τομαρσάρισμα του αμαξιού τουμε βρίσκει, στην πλάτη, σαν πυ-ροβολισμός. Τραύμα διαμπε-ρές, θα μου πει σε λίγο οΕπικεφαλής των Πρώτων Βοη-θειών.

  Το αμάξι του

  Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟΕΝ ΔΗΚΤΙΚΑ

  ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΣΠ…

  INDEX

  Ο Αυτοκράτορας στο νοσοκομείοΟ αυτοκράτορας Ακιχίτο της Ια-πωνίας εισήχθη χθες σε νοσο-κομείο του Τόκιο, όπου θαυποβληθεί σε επέμβαση στηνκαρδιά το Σάββατο. Τον τελευταίο χρόνο, ο 78χρο-νος Ακιχίτο υποβάλλεται σε θε-ραπεία για καρδιακάπροβλήματα και οι γιατροί απο-φάσισαν την περασμένη εβδο-μάδα ότι πρέπει να γίνειπαράκαμψη (bypass) των στενώ-σεων των στεφανιαίων αρτη-ριών. Η ιαπωνική τηλεόρασηέδειξε χαμογελαστό τον Ακιχίτοκαθώς και τη σύζυγό του, την77χρονη αυτοκράτειρα Μι-τσίκο, να τους υποδέχεται το ια-τρικό προσωπικό στην είσοδοτου νοσοκομείου του πανεπιστη-μίου του Τόκιο.

  ROBERT DE NIRO

  Are you talking to me?« Ωραίος και εκθαμβωτικός, παρά τις δεκαετίες που σέρ-νει στις πλάτες του, δεν έχει πρόβλημα να ερμηνεύσει ξε-σαλωμένους γέροντες ή συνταξιούχους που ψάχνουνψύλλους στα άχυρα»Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ

  Λάνα Ντελ Ρέι: Σούπερσταρ... με τη δεύτερη

  Η ιστορία της25χρονης Νε-οϋορκέζαςπου άλλαξεόνομα και ει-κόνα για ναμπορέσει ναεπιβληθεί ωςτραγουδίστριακαι να ανταγω-νιστεί τη LadyGaga

  ΚΕΙΜΕΝΑ

  MAΡΙΑ ΠΥΛΙΩΤΟΥ«Ανακυκλώνεται» το κομπολόι του παππού;

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣΟ Μιχάλης Βιολάρης... ο δικός μας

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ.Η Θάτσερ και το παλληκάρι

  ΒΙΒΛΙΟLISA UNGER:Ερωτας μέχρι θανάτου.

  Γράφει ο Ανδρέας ΚούνιοςΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

  SHAME-Ακόμα και στο σεξ, είσαι μόνοςΚΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟΝ ΣΜΑΪΛΙ-

  Η νοσταλγία για τον ψυχρό πόλεμο

 • ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 3

  Του ΛΟΪΖΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  Μετά από ένα μπαράζ μα-κροσκελών και κουραστι-κών μονολόγων έκλεισε οπρώτος κύκλος των δύο

  ολοήμερων συνεδριάσεων του ΕθνικούΣυμβουλίου. Αποφάσεις δεν λήφθηκαν,ακούστηκαν απλώς οι απόψεις όλων τωνπολιτικών αρχηγών που επιφυλάχθηκανσε ένα νέο διήμερο Εθνικό Συμβούλιονα συζητήσουν για το τι μέλλει γενέσθαι.Ωστόσο αν κανείς αντιπαραβάλει τις το-ποθετήσεις όλων, δύσκολα μπορεί ναείναι αισιόδοξος για θετική κατάληξη σεσυγκεκριμένα μέτρα.

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ. Η συ-νεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου ολο-κληρώθηκε με την απογευματινήτοποθέτηση του προέδρου του ΔΗΣΥΝίκου Αναστασιάδη. Μίλησε για μία-μιση ώρα κι αν υπήρχε ένα χαρακτηρι-στικό στις τοποθετήσεις του ήταν τογεγονός ότι απέφυγε σχεδόν εντελώςτις αναφορές στο παρελθόν, ενώέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατά-θεση προτάσεων οι οποίες είχαν κατάκανόνα καθαρό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οπρόεδρος του ΔΗΣΥ σχολίασε τα έγ-γραφα που έδωσε ο πρόεδρος της Δη-μοκρατίας και όπως επεσήμανε σεπολλά σημεία υπάρχουν κενά και πα-ραλείψεις, ενώ πολλά είναι τα σημείαπου εντόπισε στα οποία απαιτούνταιπεραιτέρω διευκρινίσεις. Στάθηκε ιδι-αίτερα στην πρόταση για αναλογία 4/1για τους Τούρκους υπηκόους και εξή-γησε πως η θέση αυτή είναι δυνατόν ναβρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με ευ-ρωπαϊκές διατάξεις ενώ, όπως εξή-γησε, με τον τρόπο που είναιδιατυπωμένη είναι δυνατόν να συγ-κρούεται και με τη λογική που λειτουρ-γεί το σύστημα Σέγκεν της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.

  ΝΑ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ. Για τον πρό-εδρο του ΔΗΣΥ το ευρωπαϊκό πλαίσιοήταν κάτι στο οποίο ήταν επίμονος είτε

  αυτό αφορά τις ελευθερίες είτε τηνάμυνα και ασφάλεια. «Ότι κάνουμεπρέπει να συνάδει με την ΕυρωπαϊκήΈνωση», ανέφερε θέτοντας θέμα πιοσοβαρής μελέτης των ευρωπαϊκών δε-δομένων που μπορούν να έχουν εφαρ-μογή στη λύση του κυπριακού.

  ΔΕΝ ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ. Παράτο γεγονός ότι η κριτική του κ. Αναστα-

  σιάδη στους χειρισμούς του προέδρουδιαχεόταν σε ολόκληρη την παρέμ-βασή του, σε κανένα σημείο δεν ανέ-βασε τους τόνους. Δεν ζήτησε γιαπαράδειγμα - όπως έκαναν άλλοι αρχη-γοί - την απόσυρση των προτάσεωνπου κατέθεσε ο πρόεδρος, αλλά επε-σήμανε για παράδειγμα πως το γεγο-νός ότι ο κ. Χριστόφιας στο Greentree2 δεν αντέδρασε στην εισήγηση του Γε-νικού Γραμματέα για πολυμερή διά-σκεψη, δυσκολεύει τα πράγματα για να

  οδηγηθούμε σε διεθνή διάσκεψη μεβάση το ψήφισμα 2026. Επεσήμανεακόμη ότι στο περίγραμμα που έδωσεο πρόεδρος στα μέλη του Εθνικού Συμ-βουλίου κατατέθηκαν μεταξύ άλλωνκαι οι συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μετον Ταλάτ ως δικές μας θέσεις. Ούτε κιεδώ έθεσε θέμα απόσυρσης αλλά ήτανσαφέστατα επικριτικός.

  ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Πρώτος το πρωίμίλησε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπρια-νού ο οποίος κινήθηκε πιστά στ’ αχνά-ρια της πενηντασέλιδης ομιλίας τουπροέδρου Χριστόφια που έγινε στη συ-νεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου. Απότην αρχή ήταν προφανές πως στόχοςτου ΓΓ του ΑΚΕΛ δεν ήταν η αναζήτησημίας νέας προσέγγισης ή έστω η δια-μόρφωση στρατηγικής για το μέλλον.Ο στόχος του κ. Κυπριανού ήταν νααπαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται

  ο πρόεδρος Χριστόφιας για την κατά-σταση στην οποία περιήλθε το κυ-πριακό και να τον απαλλάξει απόόποιες ευθύνες του απονέμουν. Μι-λούσε για δύο με δυόμιση ώρες καιόλη η λογική της ομιλίας του κ. Κυπρια-νού κινήθηκε στο επιχείρημα πως ότανανέλαβε ο Δημήτρης Χριστόφιας ταηνία της διαπραγμάτευσης το κυ-πριακό είχε ήδη μία ιστορία και η ε/κπλευρά δεσμεύσεις που δεν μπορούσενα αρνηθεί ο νυν πρόεδρος. Κι όχι μόνοδεσμεύσεις αλλά και λάθη, τα οποίακατά τον Κυπριανού τα περισσότεραέγιναν κατά την περίοδο της διακυβέρ-νησης Γλαύκου Κληρίδη. Η διαπραγμά-τευση για το σχέδιο Ανάν είπεστηρίχτηκε στη θέση πως «όλα μπο-ρούν να πέσουν στο τραπέζι» γεγονόςπου οδήγησε στο σχέδιο Ανάν.

  ΛΑΘΗ ΤΑΣΣΟΥ. Ο Άντρος Κυπριανούμίλησε και για τα λάθη του Τάσσου Πα-παδόπουλου και για κάθε ένα απόαυτά τα λάθη εξήγησε πως κατά τηνάποψή του κατάφερε ο πρόεδρος Χρι-στόφιας να βελτιώσει την κατάσταση.Υπερασπίστηκε και αιτιολόγησε όλεςτις ενέργειες του προέδρου και απάν-τησε σε όλες τις επικρίσεις που κυρίωςδέχθηκε κατά καιρούς από τους πρώηνεταίρους του ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση.Την συμφωνία της 8ης Ιουλίου, τα θέ-ματα των εποίκων, την εκ περιτροπήςπροεδρία για την οποία είπε ότι δεν θαισχύσει αν η άλλη πλευρά δεν αποδε-κτεί το σύνολο της πρότασης Χριστόφιακι έτσι θα επανέλθουμε στην εισήγησηγια πρόεδρο και αντιπρόεδρο στη λο-γική του συντάγματος του 60.

  ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ. Σε γενικές γραμμές οκ. Κυπριανού θεωρεί ότι οι συγκλίσειςπου πέτυχε ο πρόεδρος Χριστόφιαςτόσο στο περιουσιακό όσο και στηνεκτελεστική εξουσία αποτελούν ση-μαντικά επιτεύγματα σε σχέση με το τιπεριείχε το σχέδιο Ανάν. Τα συμπεράσματα της ομιλίας του Άν-τρου Κυπριανού συνοψίζονται σταεξής: Αλλαγή στρατηγικής δεν θαυπάρξει καθώς θεωρείται πως όχι μόνοδεν είναι αποτυχημένη - όπως καταγ-γέλλουν άλλοι - αλλά οδήγησε και σεδιόρθωση σφαλμάτων των προηγούμε-νων προέδρων.

  ΣΧΕΔΙΟ ΒΗΤΑ. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟκινήθηκε γύρω από την λογική της πλή-ρους αναδιαμόρφωσης της ακολουθη-τέας στρατηγικής. Μίλησε για σχέδιοΒήτα αφού κατέληξε πως η πολιτικήτου προέδρου Χριστόφια έχει αποτύχεικαι πρέπει να αλλαχθεί εκ βάθρων. Γι’αυτό και κεντρικό μέρος της τοποθέτη-σής του αφιερώθηκε στο να εξηγήσειγιατί πρέπει να αποσυρθεί το περί-γραμμα λύσης που έδωσε ο πρόεδροςστο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο Gre-entree 2. Έθεσε ξανά θέμα ΑλεξάντερΝτάουνερ αναφέροντας ότι για τον ίδιοτο ζήτημα αυτό είναι σημαντικό καθώςο εκπρόσωπος του ΓΓ δεν πρέπει να πα-ραμείνει στο απυρόβλητο. Ως κατα-κλείδα ζήτησε κατά το επόμενοδιήμερο συζητήσεων να καθοριστείνέα στρατηγική και να καθοριστεί έναπλαίσιο με κόκκινες γραμμές οι οποίεςθα είναι οι απαραβίαστες θέσεις πουθα υπερασπίζεται ο Κύπριος πρόεδροςσε κάθε επίπεδο.

  Πληκτικοί ως επί το πλείστον μονόλογοι και λίγες προτάσεις το χαρακτηριστικό των διήμερων συνόδων του Εθνικού Συμβουλίου.

  Ενα Εθνικό Συμβούλιο πολλές στρατηγικές Μάθημα ιστορίας

  από το ΑΚΕΛ - Εμμο-νή στα ευρωπαϊκά

  πρότυπα από το ΔΗ-ΣΥ. Στο μικροσκόπιοΑναστασιάδη το πε-ρίγραμμα λύσης τουπροέδρου. Ο Δημή-

  τρης Χριστόφιαςβελτίωσε λάθη όλων

  των προηγούμενωνπροέδρων, είπε ο

  Άντρος Κυπριανού.Σχέδιο βήτα ζήτησεο Μάριος Καρογιάν

  ΠΡΩΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Νέα σύνοδος 6-7 ΜαρτίουΟι μονόλογοι δεν τελείωσαν στη χθεσινή ολοήμερη συνεδρία του ΥπουργικούΣυμβουλίου. Και στην επόμενη συνεδρίαση θα μιλήσουν οι δεύτεροι τη τάξειτων κομμάτων προκειμένου να ολοκληρωθεί η εικόνα με τις τοποθετήσεις. Στησυνέχεια θα περάσουν στο ουσιαστικό μέρος όπου θα επιδιώξουν να διαμορ-φώσουν κοινές προτάσεις. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα μπροστά μαςθεωρείται από δύσκολο έως αδύνατον να υπάρξουν σοβαρές συγκλίσεις.Όπως εκτιμούν στελέχη που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις είναι πιο εύκολονα συμφωνήσουν στα «όχι» που έχουμε να πούμε παρά στα βήματα που πρέ-πει να γίνουν και τη συμφωνημένη στρατηγική. Οι επόμενες συνεδριάσεις ορί-στηκαν για τις έξι και επτά Μαρτίου.

 • 4 ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012ΠΡΩΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Του ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟY [email protected]

  Ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου απότην αναδρομική αναστολή τουπιστοποιητικού ικανότητας 150περίπου επαγγελματιών ηλε-

  κτρολόγων εγκαταστάσεων, για τους οποί-ους μετά από πρόσφατη έρευνα διαπιστώ-θηκε ότι είχαν αποτύχει στις εξετάσεις,ωστόσο παράνομα τους δόθηκε άδεια καιγια έξι τουλάχιστον χρόνια εκτελούσαν έργαμε ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλειατου κοινού. Ερευνών λειτουργός του υπουργείου Συγ-κοινωνιών και Έργων προχώρησε σεέρευνα για τις ύποπτες συνθήκες, κάτωαπό τις οποίες τα προηγούμενα χρόνιααπό το 2005 και μετέπειτα, οι αρμόδιοιτου Τμήματος ΗλεκτρομηχανολογικήςΥπηρεσίας (ΤΗΥ) παραχωρούσαν παρά-νομα πιστοποιητικά ικανότητας σε ηλε-κτρολόγους, χωρίς αυτοί να έχουν πετύχειστις εξετάσεις που διοργάνωνε η ίδια ηυπηρεσία. Όπως δήλωσε στην «Αλήθεια»

  ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Ευ-θύμιος Φλουρέντζος η έκθεση του ερευ-νώντα λειτουργού βρίσκεται στα χέρια τουΓενικού Εισαγγελέα ο οποίος θα αποφασί-σει κατά πόσο πέραν των πειθαρχικών ευ-θυνών διαπράχθηκαν και ποινικάαδικήματά. Πληροφορίες κάνουν λόγο καιγια χρηματισμό δημοσίων λειτουργών. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Συνδέ-σμου Αδειούχων Εργολάβων - Ηλεκτρολό-γων Επαρχίας Λευκωσίας - ΚερύνειαςΓιώργος Κυριάκου και Γιάννος Χριστοφί-δης μιλώντας στην «Αλήθεια» έθεσανθέμα ασφάλειας στα έργα και στις συντη-ρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πουέγιναν από τα πρόσωπα από τα οποία ανα-στάληκε η άδεια με αναδρομική μάλισταισχύ. Διευκρίνισαν ότι σε νέα έργα ηλε-κτρικών εγκαταστάσεων υπάρχει επιθεώ-ρηση από την Αρχή Ηλεκτρισμού γιαθέματα ασφάλειας και χρειάζεται η σχε-τική έγκρισή της. Ωστόσο, όπως μας εξη-γήθηκε, σε συντηρήσεις και προσθέσειςηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σε υφιστά-μενες οικοδομές δεν επανέρχεται ως συ-νήθως η ΑΗΚ για επιθεώρηση. Άδειεςφαίνεται να έχουν αφαιρεθεί από ηλε-κτρολόγους - συντηρητές ηλεκτρικών συ-σκευών. Οι εκπρόσωποι του συνδέσμου ηλεκτρο-λόγων, αναφέρθηκαν και σε περίπτωσηηλεκτρολόγου στην Πάφο από τον οποίοτο 2011 αφαιρέθηκε η άδεια την οποίαδιατηρούσε το 2009 και το 2010, γιατίόπως του ανακοίνωσαν το 2008 τελικάδεν είχε πετύχει στις εξετάσεις.

  ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Μας αναφέρθηκεεπίσης από τους εκπροσώπους του συνδέ-σμου ότι ηλεκτρολόγοι από τους οποίουςαφαιρέθηκε η άδεια ετοιμάζονται να ενά-γουν την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσίακαι κατ’ επέκταση το κράτος, γιατί έχουνυποστεί ζημιές. Διερωτούνται παράλληλααν θα γίνει σε βάθος έρευνα και για τις ευ-θύνες λειτουργών του ΤΗΥ σε σχέση μετην παράνομη παραχώρηση πιστοποιητι-κών ικανότητας σε αριθμό ηλεκτρολόγων,ή αν η υπόθεση θα κουκουλωθεί. Σε επικοινωνία μας με ηλεκτρολόγο απότον οποίο αφαιρέθηκε η άδεια, μας ανέ-φερε ότι όταν το 2005 έδωσε εξετάσειςτου αποστάληκε επιστολή με την οποίατου γνωστοποιήθηκε ότι πέτυχε στις εξε-τάσεις και ως εκ τούτου του παραχωρού-σαν πιστοποιητικό ικανότητας με βάση το

  οποίο μπορούσε να εργάζεται ως ηλε-κτρολόγος. Συγκεκριμένα το 2006 ο συγ-κεκριμένος ηλεκτρολόγος εξασφάλισεπιστοποιητικό ικανότητας εργολήπτη ηλε-κτρικών Εγκαταστάσεων, ενώ το 2010εξασφάλισε και πιστοποιητικό ικανότηταςσυντηρητή ηλεκτροσκευών ( Δευτέρας Τά-ξεως). Ο ίδιος εργάζεται ως ηλεκτρολό-γος σε δημαρχείο και μετά την αφαίρεσητου πιστοποιητικού ικανότητας του αναμέ-νεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα στην ερ-γασία του.

  Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ. Με επι-στολή τον Ιανουάριο του 2012, που απο-στάληκε στον υπό αναφορά ηλεκτρολόγο,

  από το Τμήμα ΗλεκτρομηχανολογικώνΥπηρεσιών με επίκληση των «Οι Περί Ηλε-κτρισμού Κανονισμοί 1941-2004 ΌριαΕυθύνης με βάση το Πιστοποιητικό Ικανό-τητας», καταγράφονται τα εξής: «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σαςπληροφορώ ότι από έρευνα που διενερ-γήθηκε στο Τμήμα, διαφάνηκε ότι στιςεξετάσεις που παρακαθίσατε το 2005, ηβαθμολογία που έχετε συγκεντρώσει γιαΕργοληψία ήταν 33,3% για εσωτερικέςηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 31,9% γιαηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσειςκαι 32% για Συντήρηση ηλεκτροσυ-σκευών. Από τα πιο πάνω αποτελέσματα,δε σας παρείχετο η δυνατότητα να απο-

  κτήσετε Πιστοποιητικό Ικανότητας Εργο-λήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καιούτε Πιστοποιητικό Ικανότητας, Συντη-ρητή ηλεκτροσυσκευών. Παρά ταύτα,σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούν-ται στο αρχείο του Τμήματος κατέχετε,κατά παράβαση των προνοιών των περίΗλεκτρισμού Κανονισμών. ΠιστοποιητικόΙκανότητας Εργολήπτη, με αύξοντααριθμό … και ημερομηνία 20 Ιανουαρίου2006, με όρια ευθύνης 50ΧΒΑ για εσωτε-ρικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και50ΧΒΑ για ηλεκτρομηχανολογικές εγκα-ταστάσεις. Με βάση τα πιο πάνω, λυπού-μαι να σας πληροφορήσω ότι, είμαιυποχρεωμένος, για αποκατάσταση της νο-

  μιμότητας, να ανακαλέσω με αναδρομικήισχύ, τις διοικητικές πράξεις που αφορού-σαν στην έκδοση τόσο του εν λόγω Πιστο-ποιητικού Ικανότητας, όσο και όλων τωνδιοικητικών πράξεων που αφορούσανστην έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφήςκατά το 2009, 2010 και 2011, με βάση τοεν λόγω Πιστοποιητικό Ικανότητας.Τέλος σας πληροφορώ ότι ο λόγος έκδο-σης των πιο πάνω Πιστοποιητικών διερευ-νάται και ως εκ τούτου, αν έχετεοποιεσδήποτε απόψεις επί του θέματος,παρακαλώ όπως τις αποστείλετε γραπτώςστο Τμήμα, εντός 15 ημερών από την ημε-ρομηνία της επιστολής αυτής.

  Με εκτίμηση Ανδρέας Χαραλάμπους Διευθυντής».

  Αριστερά η επιστολή Ιανουαρίου του 2012, σε ένα από τους ηλεκτρολόγους από τους οποίους αναστάληκε το πιστοποιητικό ικανότητας, γιατί όπως του αναφέρεται, δεν είχε πετύχει στις εξετάσεις του 2005, δεξιά ένα από τα πιστοποιητικά που του δόθηκε.

  Δεν θα υπάρξει κουκούλωμα Ο διευθυντής του Τμήματος ΗλεκτρομηχανολογικήςΥπηρεσίας κ. Ανδρέας Χαραλάμπους σε δήλωση τουστην «Αλήθεια» ανέφερε ότι μόλις ο ίδιος είχε ακούσειότι κάτι μεμπτό υπήρχε στους φακέλους που αφορού-σαν τα πιστοποιητικά ικανότητας ηλεκτρολόγων ζή-τησε όπως υπάρξει πλήρης διερεύνηση. Απαντώνταςσε ερώτηση της εφημερίδας μας ανέφερε ότι η διερεύ-νηση της υπόθεσης προχώρησε και δεν θα υπάρξει

  κουκούλωμα. Σε παρατήρησή μας ότι κυκλοφορούνπληροφορίες ότι κάποιοι υπάλληλοι του ΤΗΥ οι οποίοιενώ είχαν εμπλοκή στις εξετάσεις των ηλεκτρολόγων,παρέδιδαν ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι τους, κάλεσεόσους έχουν τέτοιες πληροφορίες να τις καταθέσουν.Ο ίδιος, όπως είπε είχε ακούσει για τέτοιες πληροφο-ρίες στο παρελθόν, ωστόσο οι υπάλληλοι για τους οποί-ους γινόταν λόγος έχουν αφυπηρετήσει.

  Κρίθηκαν παράνομοι 150 ηλεκτρολόγοι Μέχρι και έξι χρόνια ηλεκτρολόγοι εκτελούσαν έργα, χωρίς να πετύχουν στις απαραίτη-τες από το νόμο εξετάσεις, ωστόσο κάποιοι στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρε-σίας τους έδιναν πιστοποιητικό ικανότητας - Ο σύνδεσμος ηλεκτρολόγων Λευκωσίας -Κερύνειας θέτει θέμα ασφάλειας σε έργα στα οποία είχαν εμπλοκή οι μη προσοντούχοιηλεκτρολόγοι με βάση το νόμο

  Ο γενικός εισαγγελέαςπέραν των πειθαρχι-κών παραπτωμάτωνεξετάζει θέμα ποινι-κών ευθυνών λειτουργών του ΤΗΥ

  Δήλωση του διευθυντή ΤΗΥ

 • Του ΑΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ

  Ηρθε από ό,τι φαίνεται και πά-λι η ώρα να μπερδεύει ενδε-χομένως συνειδητά ηΆγκυρα όρους όπως

  Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ),υφαλοκρηπίδα και χωρικά ύδατα, αφούμετά την προχτεσινή ανακοίνωση τουτουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ότιτα οικόπεδα που σχετίζονται με το β΄γύρο αδειοδότησης στην κυπριακή ΑΟΖσυμπίπτουν με την υφαλοκρηπίδα της

  Τουρκίας, χτες ο υπουργός Ενέργειαςτης Τουρκίας Τανέρ Γιλντίζ είπε "δεν εί-ναι σωστό να κάνουν έρευνες εκτός τωνχωρικών τους υδάτων”.Ο Γιλντίζ πήρε μέρος σε ημερίδα σχε-τικά με την ενέργεια στο Μπόλου τηςΤουρκίας και ερωτηθείς πώς σχολιάζειτων θέμα των ερευνών είπε “είμαστετης άποψης ότι οι έρευνες πρέπει ναγίνουν από κοινού με την ΤΔΒΚ. Αυτόείναι το δίκαιο” και συνέχισε: “Όλοιοι λαοί της Κύπρου θα πρέπει να επω-φελούνται με τον ίδιο τρόπο από τιςπηγές αυτές. Συνεχίζονται οι έρευνέςμας στο έδαφος της Αμμοχώστου,αλλά και αυτές στα ανοιχτά της Αττά-λειας. Παράλληλα εργαζόμαστε καιγια τις έρευνες στα ανοιχτά της Μερ-σίνας, θέμα για το οποίο έχουν απο-

  ταθεί περίπου δέκα διεθνείς εται-ρείες. Το έργο είναι ανοιχτό στο διε-θνές κεφάλαιο και σε εταιρείεςπαραγωγής πετρελαίου”.Ο Γιλντίζ σημείωσε πως “ως χώρα πουελέγχει τον τομέα, μας λυπεί το γεγο-νός ότι το πετρέλαιο και το φυσικόαέριο, παρότι είναι ένα εμπορικό κε-φάλαιο στον κόσμο, χρησιμοποιείταιγια την πραγματοποίηση του πολέ-μου. Εύχομαι οι έρευνες πετρελαίουκαι φυσικού αερίου τόσο στη Μεσό-γειο, όσο και στην Κύπρο να είναι ση-

  μαντική βάση γιατην ειρήνη”.Η τουρκική εφημε-ρίδα “Σαμπάχ” σεδημοσίευμά τηςχτες σχετικά με τιςέρευνες σημείωσεότι η Τουρκία έχειπαραγγείλει ερευ-νητικό σκάφοςαξίας 100 εκ. δο-λαρίων και ότι ήδηέχουν εκδηλώσειενδιαφέρον για τιςέρευνες που θακάνει η Τουρκία,εταιρείες όπως οι

  Shell, Statoil, RWE και Chevron.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Απάν-τηση στην ανακοίνωση του τουρκικούyπουργείου Εξωτερικών για τη 2ηφάση αδειοδότησης στην κυπριακήΑΟΖ, έδωσε χθες η Λευκωσία δια τουυπουργείου Εξωτερικών, διαμηνύον-τας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «είναιαποφασισμένη να προχωρήσει στηνεκμετάλλευση του φυσικού της πλού-του, ιδιαίτερα σε σχέση με τους υδρο-γονάνθρακες, για την οικονομικήανάπτυξη και ευημερία ολόκληρουτου λαού της, χωρίς διακρίσεις».Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωσητου ΥΠΕΞ, «η Κυπριακή Δημοκρατία,κράτος - μέλος των ΗΕ και της ΕΕ,ασκεί, όπως κάθε άλλο κράτος της

  διεθνούς κοινότητας, όλα τα κυριαρ-χικά της δικαιώματα που απορρέουναπό το διεθνές δίκαιο, επί του εδά-φους και της θάλασσάς της, συμπερι-λαμβανομένων των κυριαρχικώνδικαιωμάτων επί της ΑποκλειστικήςΟικονομικής Ζώνης / Υφαλοκρηπίδαςτης, όπως διασφαλίζονται από τη Σύμ-βαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δί-καιο της Θάλασσας (1982), την οποίαη Κυπριακή Δημοκρατία έχει επικυρώ-σει από το 1988».

  ΜΕ ΟΠΛΟ …ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. Επί-σης, σημειώνει πως τα αποθέματαυδρογονανθράκων εντός τηςΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας της ΚυπριακήςΔημοκρατίας αποκτούν ιδιαίτερη ση-μασία αυτή τη χρονική περίοδο, δεδο-μένων των αυξημένων ενεργειακώναναγκών της Ευρώπης. Το υπουργείοΕξωτερικών υπενθυμίζει ότι το Συμ-βούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ σταΣυμπεράσματα του Δεκεμβρίου του2011 επαναβεβαίωσε, με αφορμή τιςτουρκικές απειλές και παράνομεςενέργειες, «όλα τα κυρίαρχα δικαιώ-ματα των κρατών - μελών της ΕΕ ταοποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,τη σύναψη διμερών συμφωνιών,καθώς και την εξερεύνηση και την εκ-μετάλλευση των εθνικών πόρων τους,σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και

  το διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανο-μένης της Σύμβασης των ΗνωμένωνΕθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».Ξεκαθαρίζει δε, πως «η διαδικασίατου 2ου γύρου χορήγησης αδειώνεξερεύνησης υδρογονανθράκων, ου-δόλως σχετίζεται με τη διαδικασίαεπίλυσης του Κυπριακού», και «υπεν-θυμίζεται ότι, έχει ήδη συμφωνηθεί,στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων,ότι, σε περίπτωση λύσης του Κυπρια-κού, η εκμετάλλευση του φυσικούπλούτου θα αποτελεί αρμοδιότητατης Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης».

  ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΕ-ΤΑΝΙΑΧΟΥ. Ο τουρκικός τύπος ανα-φέρθηκε με διάφορα ρεπορτάζ καιδημοσιεύματα και στην επίσκεψη Νε-τανιάχου στην Κύπρο. “Ιστορική επί-σκεψη του Νετανιάχου στηνΕλληνοκυπριακή πλευρά” ήταν ο τίτ-λος στα δημοσιεύματα πολλών τουρ-κικών εφημερίδων σχετικά με τηνεπίσκεψη.Οι τουρκικές εφημερίδες αναφέρθη-καν στη συνεργασία σε θέματα ενέρ-γειας. Σχεδόν στο σύνολό τουςέγραψαν ότι ο Νετανιάχου έθεσε στηνΚύπρο θέμα στρατιωτικής βάσης στηνΠάφο, ισχυρισμός για τον οποίο, η“Σαμπάχ” επικαλέστηκε και δημοσί-ευμα της “Αλήθειας”.

  Η “Μιλιέτ” έγραψε ότι ο Νετανιάχουζήτησε να προσγειωθεί το αεροσκά-φος του στη βάση “Ανδρέας Παπαν-δρέου” και ότι “το αίτημα αυτόερμηνεύτηκε στην Ελληνοκυπριακήπλευρά ως επιθυμία του Ισραήλ ναπροσγειώνονται τα ισραηλινά αερο-σκάφη στη βάση αυτή”. Η ίδια εφημε-ρίδα σημείωσε επίσης ότι“παρατηρείται οφθαλμοφανής πρό-οδος στις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλκαι της Ελληνοκυπριακής διοίκησηςμετά την επίθεση στο Μαβί Μαρ-μαρά”.Το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk ανέ-φερε ότι κατά την επίσκεψη του Νε-τανιάχου “προβλήθηκε ο ισχυρισμόςότι η Τουρκία ξεκίνησε στρατιωτικήάσκηση στο οικόπεδο Αφροδίτη”. Ση-μειώνεται ότι ως προς την άσκηση δενυπήρξε καμία επίσημη αναφορά ήανακοίνωση στην Τουρκία.Χτες η φιλοκυβερνητική εφημερίδα“Ζαμάν” έγραψε ότι “ο Νετανιάχουεπισκέφθηκε το νησί μόλις τρειςμήνες μετά την επίσκεψη του Ισραη-λινού προέδρου Σιμόν Πέρεζ” και“συζήτησε την ανάπτυξη της διμε-ρούς οικονομικής συνεργασίας, τηναπό κοινού εκμετάλλευση των πηγώνπετρελαίου και φυσικού αερίου στηνΑνατολική Μεσόγειο και τη στρατιω-τική συνεργασία”.

  6 ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012ΠΡΩΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

  «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναιαποφασισμένη να προχωρήσειστην εκμετάλλευση του φυσι-κού της πλούτου, ιδιαίτερα σεσχέση με τους υδρογονάνθρα-κες, για την οικονομική ανά-πτυξη και ευημερία ολόκληρουτου λαού της, χωρίς διακρίσεις»

  Σφόδρα ενοχλημένη είναι η Τουρκία από την επίσημη επίσκεψη Νετανιάχου στην Κύπρο και από τη δρομολόγηση μιας ισχυρής συνεργασίας Κύπρου – Ισραήλ σε στρατιωτικό και ενεργειακό επίπεδο.

  Η Τουρκία …μπερδεύει ΑΟΖ – χωρικά ύδαταΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: «Δεν είναι σωστό οι Ελληνοκύπριοι να κάνουν έρευνες εκτός των χωρικών τους υδάτων. Είμαστε της άποψης ότι οι έρευνες πρέπει να γίνουν από κοινού με την ‘‘ΤΔΒΚ’’»

  ΝΕΟΚΛΗΣ: «Κανονικά οι διαδικασίες για τον 2ο γύρο»

  Δημοσιεύθηκε χθες στην επίση-μη εφημερίδα της ΚυπριακήςΔημοκρατίας, η ανακοίνωσηαπό την κυβέρνηση για τους

  όρους χορήγησης και χρήσης των αδειώναναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγήςυδρογονανθράκων σε θαλάσσια τεμάχιατης κυπριακής ΑΟΖ. Ο υπουργόςΕσωτερικών, Νεοκλής Συλικιώτης, δήλωσεπως η κυβέρνηση προχωρεί σταθερά στηνυλοποίηση των σχεδιασμών της σε σχέσημε το φυσικό αέριο. «Νομίζω ότι είναι ξε-

  κάθαρο ότι προχωρούμε στον β' γύρο αδει-οδότησης. Με όσα σχεδιάσαμε από την αρχή, προχω-ρούμε σταθερά μελετημένα στην υλοποί-ησή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.Υπενθυμίζοντας το έργο των προηγούμενωνκυβερνήσεων -της κυβέρνησης Κληρίδη γιατη συνομολόγηση συμφωνίας καθορισμούΑποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με τηνΑίγυπτο, της κυβέρνησης ΤάσσουΠαπαδόπουλου για συνομολόγηση της σχε-τικής συμφωνίας με τον Λίβανο και της πα-

  ρούσας κυβέρνησης για τη συνομολόγησητης συμφωνίας με το Ισραήλ- ο κ. Συλικιώτηςτόνισε πως η Κύπρος μπορεί να γίνει έναςσημαντικός ενεργειακός κόμβος, και γιατην περιοχή και για την ίδια την ΕΕ. «Προς εκεί εργαζόμαστε συλλογικά, μεθο-δικά και σε συνεργασία πρώτα πρώτα μεόλες τις υπηρεσίες και όλους τους φορείςστην Κύπρο, αλλά και σε συνεργασία με χώ-ρες όπως είναι η Ελλάδα, που έχουμε μιαδιαχρονική και αδελφική σχέση, αλλά καιμε χώρες της περιοχής», κατέληξε.

 • Τη μεταφορά συντελεστήαπό τις κατεχόμενες στιςελεύθερες περιοχές ειση-γούνται όλα τα κόμματα

  πλην του ΑΚΕΛ. Σχετική τροποποί-ηση κατατέθηκε στο νομοσχέδιογια τη μεταφορά αναπτυξιακών δι-καιωμάτων το οποίο συζητείταιστην Επιτροπή Εσωτερικών τηςΒουλής, από τους βουλευτές τουΔΗΣΥ Κυριάκο Χατζηγιάννη, τουΔΗΚΟ Σοφοκλή Φυττή και τηςΕΔΕΚ Φειδία Σαρίκα και την υπο-γράφουν συνολικά 15 βουλευτές.

  ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ. Συγκεκριμέναπροτείνεται μεταξύ άλλων, η μετα-φορά συντελεστή από τα κατεχό-μενα, σε ποσοστό 12%, σεσημερινές τιμές και με μέγιστοποσό τις 600 χιλιάδες ευρώ. Δη-λαδή η μέγιστη μεταφορά θααφορά ακίνητα ύψους 5 εκατ.ευρώ. Στόχος του περιορισμούείναι να μειωθεί τυχόν αναστά-τωση στις ελεύθερες περιοχές καινα περιοριστεί το προνόμιο σε με-γάλους ιδιοκτήτες γης, όπως η Εκ-κλησία. Για παράδειγμα έναςπρόσφυγας έχει ένα σπίτι αξίας100 χιλιάδων ευρώ. Θα μπορεί να

  μεταφέρει συντελεστή δόμησηςαξίας 12 χιλιάδων ευρώ στις ελεύ-θερες περιοχές, είτε για να τονχρησιμοποιήσει ο ίδιος, είτε για νατον πουλήσει σε κάποιο άλλο εν-διαφερόμενο. Το μέτρο, όπωςυποστηρίζουν οι εισηγητές, θαλειτουργήσει ως ανασταλτικός πα-ράγοντας για εκείνους που έχουνπρόθεση να προσφύγουν στην πα-ράνομη επιτροπή αποζημιώσεωντων κατεχομένων.

  ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ. Να σημει-ωθεί ότι στα κατεχόμενα δεν θαχάνεται η αξία του συντελεστή δό-μησης για τους πρόσφυγες. Οιτιμές θα καθορίζονται με βάση τηνπρακτική που ακολουθεί το κτημα-τολόγιο, για σκοπούς φορέα ισότι-μης κατανομής βαρών. Δηλαδή μεβάση την αξία της γης του 1974,κάθε χρόνο προστίθεται αύξηση10%.

  ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ. Η πρόταση

  νόμου περιλαμβάνει επίσης πρό-νοια σύμφωνα με την οποία οι πα-ρανομούντες στα υποστατικά τουςθα μπορούν να προσφεύγουν στοΣυμβούλιο Παρεκκλίσεως το οποίοθα μπορεί να αποφανθεί κατάπόσο θα αγοράζουν συντελεστήδόμησης από τα κατεχόμενα γιανα νομιμοποιήσουν τις παρατυπίεςστις οικοδομές τους στις ελεύθε-ρες περιοχές. Για την ομαλή λει-τουργία των ρυθμίσεων πουπροτείνονται θα είναι η περιορι-σμένη αύξηση των συντελεστώνδόμησης σε τοπικά σχέδια και οι-κιστικές ζώνες ή περιοχές αποδο-χής, τόσο σε αστικές περιοχές όσοκαι σε περιοχές της υπαίθρου στιςελεύθερες περιοχές.

  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. Οι ενδια-φερόμενοι ιδιοκτήτες γης στιςελεύθερες περιοχές θα έχουν τοδικαίωμα για πρόσθετη δόμησημόνο αν αγοράσουν τα δικαιώματαδόμησης τα οποία θα δοθούν

  στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιου-σίας στις κατεχόμενες περιοχές,με τους εισηγητές να τονίζουν ότιμε αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζε-ται η τιμή του δικαιώματος. Οιτρεις βουλευτές, υποστηρίζουνεπίσης ότι με την πρόταση θα ενι-σχυθούν οι ιδιοκτήτες περιουσιώνστα κατεχόμενα υπό τη μορφήαποκατάστασης μέρους της ζη-μιάς από την απώλεια χρήσης τηςπεριουσίας του. Επίσης ότι θα ανα-ζωογονηθεί ο κατασκευαστικόςτομέας.

  ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΑΚΕΛ. Εκδηλώνονταςτη διαφωνία του κόμματός του οΓιάννος Λαμάρης του ΑΚΕΛ δή-λωσε ότι κάτι τέτοιο είναι λάθοςκαι αδόκιμο και ότι το πρόβληματων περιουσιών στα κατεχόμεναδεν μπορεί να λυθεί αποσπασμα-τικά και ότι στις περισσότερες πε-ριοχές των κατεχομένων δενυπάρχουν ζώνες, άρα οι περισσό-τεροι πρόσφυγες δεν θα μπορούννα μεταφέρουν οτιδήποτε στιςελεύθερες περιοχές. Πρόσθετα θαδημιουργήσει και μια τεράστιαστρέβλωση στις ελεύθερες περιο-χές.

  Του ΤΑΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

  Αγριεύει με επικίνδυνες προ-εκτάσεις η κόντρα μεταξύτης συντεχνίας των πιλότωντων Κυπριακών Αερογραμ-

  μών (ΠΑΣΥΠΙ) και της εταιρείας, αφούοι πρώτοι φέρονται έτοιμοι να προ-σφύγουν ακόμα στη δικαιοσύνη γιατυχόν ευθύνες που προκύπτουν απόπαράνομες ενέργειες των διοικούν-των.

  ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ. Συγκεκριμένα, χθεςπραγματοποιήθηκε έκτακτη γενικήσυνέλευση της ΠΑΣΥΠΙ και σ’ αυτήνεγκρίθηκε το εξής ψήφισμα: «Σή-μερα, 17η Φεβρουαρίου 2012, η γε-νική συνέλευση της ΠαγκύπριαςΣυντεχνίας Πιλότων σε έκτακτη συνε-δρία της με θέμα, την μέχρι τώρα πο-ρεία των Κυπριακών Αερογραμμώνκαι τον σχεδιασμό των περαιτέρωενεργειών της Συντεχνίας, έχει ομό-φωνα καταλήξει στα ακόλουθα: Δια-πιστώνει πέραν πάσης πλέοναμφιβολίας, την ανεπάρκεια της Διοί-κησης/ Διεύθυνσης να χειριστεί επι-τυχώς τα θέματα της Εταιρείας και νααποτρέψει την καθοδική της πορεία.Εκφράζει την πρόθεση των μελών τηςνα εξετάσουν το ενδεχόμενο εξάντ-λησης όλων των Νομικών τους Δι-καιωμάτων, μη εξαιρουμένων και τωνποινικών αγωγών, για τυχόν ευθύνεςπου προκύπτουν από παράνομεςενέργειες των Διοικούντων. Επαναβε-βαιώνει την καθολική στήριξή της

  προς το Διοικητικό Συμβούλιο τηςΠΑ.ΣΥ.ΠΙ και το εξουσιοδοτεί να συ-νεχίσει με τις όποιες ενέργειες κρίνειαπαραίτητες, για να διαφυλαχθούντα καλώς νοούμενα συμφέροντατόσο των μελών της, όσο και της εται-ρείας».

  ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. Όπως έχει αποκαλύ-ψει η «Αλήθεια», η εταιρεία των Κυ-πριακών Αερογραμμών θα πουλήσειδύο από τα αεροσκάφη της, κάτι πουσημαίνει πως θα πρέπει να αποχωρή-σει σημαντικός αριθμός πιλότων. Επί-σης, η εταιρεία ζητά καιεπιπρόσθετες παραχωρήσεις απότους πιλότους, δηλαδή μείωση μι-σθών και επιδομάτων, ως και αύξησητου ωραρίου εργασίας τους. Και όλααυτά τη στιγμή που οι Κυπριακές Αε-ρογραμμές ζητούν όπως συνεχιστείκαι για το 2012 η αποκοπή του 9%από τους μισθούς όλου του προσωπι-κού, που σημαίνει εξοικονόμηση 5εκατομμυρίων ευρώ.

  ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ. Η κατάσταση στις Κυ-πριακές Αερογραμμές είναι σανηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, λόγωτης πρόθεσης της εταιρείας να διώξεικαι άλλους 100 έως 150 υπαλλήλους.Ο λόγος; Γιατί η εταιρεία με το επιχεί-ρημα ότι δεν έχει χρήματα, θέλει ναδιώξει αυτούς τους υπαλλήλουςχωρίς να τους δώσει οποιαδήποτεαποζημίωση, πλην του πλεονάζοντος.Αυτή η πρόθεση προκαλεί έντονεςαντιδράσεις, αφού σε όλα τα προ-

  ηγούμενα σχέδια δόθηκαν αποζημιώ-σεις σε όσους αποχώρησαν. Μάλι-στα, στο τελευταίο σχέδιο πουεφαρμόστηκε πέρσι, η εταιρεία δενάφησε αρκετούς υπαλλήλους τηςπου εκδήλωσαν ενδιαφέρον να απο-χωρήσουν, κάτι που σημαίνει πως αναυτοί οι υπάλληλοι εκδιωχθούν τώραχωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, θανιώθουν αδικημένοι, ενώ λόγω ηλι-κίας αλλά και της ανεργίας που υπάρ-

  χει, δεν θα βρουν εργασία. Όπως μαςδήλωσε αρμόδια συνδικαλιστικήπηγή, αν δεν δοθούν αποζημιώσειςσε όσους αποχωρήσουν, τότε οι επη-ρεαζόμενοι θα προσφύγουν στη δι-καιοσύνη και αναμένεται ναδικαιωθούν, αφού υπάρχει προηγού-μενο.

  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Πάντως, όλες οι συν-τεχνίες δηλώνουν πως δεν πρόκειται

  να δεχθούν απολύσεις χωρίς αποζη-μιώσεις και προς τούτο θα ασκήσουνπιέσεις και προς την κυβέρνηση, ηοποία είναι αυτή που κάλυψε τις απο-ζημιώσεις που δόθηκαν σε όλα ταπροηγούμενα σχέδια. Οι συντεχνίεςθα ζητήσουν όπως οι αποζημιώσειςαυτές δοθούν από τα 20 έως 30 εκα-τομμύρια με τα οποία θα ενισχύσει ηκυβέρνηση την εταιρεία για αύξησητου μετοχικού της κεφαλαίου.

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΠΡΩΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 7

  Αγριεύει η κόντρα πιλότων – εταιρείαςΠροειδοποίηση για ποινικές αγωγέςεναντίον των διοικούντων των Κυπριακών Αερογραμμών

  Σαν ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, μοιάζουν οι Κυπριακές Αερογραμμές. Όπου φτωχός και η μοίρα του, κατά πουλέει η παροιμία.

  Μεταφορά συντελεστή από τα κατεχόμεναΠρόταση νόμου από βουλευτές των ΔΗΣΥ,ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ – Διαφωνεί το ΑΚΕΛ

  Τον δήμαρχο Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανό αποφάσισε ναυποστηρίξει η ΕΔΕΚ για τη θέση του πρόεδρου της Ενω-σης Δήμων Κύπρου. Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ αναφέ-ρει ότι «η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στις εμπειρίες τουΑλέξη Γαλανού ως πρώην προέδρου της Βουλής, στηνπροσήλωσή του στη δικαίωση του προσφυγικού κόσμουκαι στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε και αναλαμβάνειγια την προβολή του εθνικού μας θέματος πάνω στησωστή αντικατοχική του βάση».

  Απεβίωσε χθες σε ηλικία 61 ετών ο Αντώνης Ιντιάνος,γνωστός δικηγόρος στη Λάρνακα, ο οποίος διετέλεσεανώτερος επαρχιακός δικαστής επί 12 συνεχή έτη. Η κη-δεία του θα τελεσθεί τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου2012, στις 2.00μ.μ. από τον Άγιο Γεώργιο τον Κοντό (με-γάλη εκκλησία).

  Απεβίωσε χθεςο Αντώνης Ιντιάνος

  ΕΔΕΚ υπέρ Γαλανού

 • 8 ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012ΕΛΛΑΔΑ

  Εκλεψαν τον ελληνικό πολιτισμό

  Δεκάδες πήλινα και χάλκινααρχαία αντικείμενα, άγνω-στης αξίας, εκλάπησαν τοπρωί της Παρασκευής από το

  παλαιό αρχαιολογικό μουσείο(Μουσείο Ιστορίας των ΟλυμπιακώνΑγώνων) της Ολυμπίας. Σε εξέλιξη βρί-σκεται το ανθρωποκυνηγητό της αστυ-νομίας για τον εντοπισμό και τη σύλλη-ψη των δύο δραστών. Συναγερμός έχεισημάνει και στα μουσεία όλης της χώ-ρας, ενώ ο υπουργός Πολιτισμού καιΤουρισμού Παύλος Γερουλάνος υπέβα-λε στον πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμοτην παραίτησή του. «Από το εσωτερικότου μουσείου δεν έχει κλαπεί ξανά κάτι,αλλά από τον έξω χώρο έχουν κλαπείαντικείμενα παλαιότερα», δήλωσε οδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ΘύμιοςΚοτζιάς.

  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ. Σύμφωνα με ανακοί-νωση της αστυνομίας, έχουν κινητο-ποιηθεί οι τοπικές και γειτονικέςΥπηρεσίες των Γενικών ΑστυνομικώνΔιευθύνσεων Περιφέρειας ΔυτικήςΕλλάδας και Πελοποννήσου, ενώενεργοποιήθηκαν κλιμάκια εξειδικευ-μένων αξιωματικών και προσωπικούτης Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,καθώς και συνεργεία εξερευνητώνκαι επιστημόνων των Εγκληματολογι-κών Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εγ-κληματολογικών Ερευνών τηςΕλληνικής Αστυνομίας. Ο ευρύτεροςχώρος που σημειώθηκε η ληστείαέχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυ-νάμεις.

  ΗΘΕΛΑΝ ΧΡΥΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ. Περίπουστις 07:30 χθες το πρωί δύο άνδρεςεισέβαλαν στο μουσείο με καλυμμένατα πρόσωπά τους και υπό την απειλή

  όπλων ακινητοποίησαν τη φύλακα,την οποία μάλιστα έδεσαν σε καρέ-κλα και φίμωσαν. Aρχικά, οι δράστεςζήτησαν από τη φύλακα να τους πειπού φυλάσσονταν τα χρυσά στεφά-νια. Η φύλακας τους είπε ότι στο μου-σείο δεν φυλάσσονται τέτοιααντικείμενα. Στη συνέχεια, έσπασανπροθήκες του μουσείου και αφαίρε-σαν χάλκινα και πήλινα αντικείμενα,καθώς και ένα χρυσό δακτυλίδι, καιεν συνεχεία διέφυγαν. Οι πρώτες πλη-ροφορίες ανέφεραν ότι οι ληστέςαφαίρεσαν περίπου 65 με 70 αντικεί-μενα. Ωστόσο, ενδέχεται ο αριθμόςαυτός να είναι μικρότερος. Αρχαιολό-γοι αναμένεται να προχωρήσουν σεακριβή καταγραφή και αποτίμηση τηςαξίας των κλαπέντων. Το γεγονός ότιαναζητούσαν χρυσά αντικείμενα σή-μανε συναγερμό στα μουσεία όληςτης χώρας να εντείνουν τα μέτραασφάλειας.

  ΑΦΥΛΑΚΤΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ. Το περιστα-τικό στην Ολυμπία φέρνει και πάλιστο προσκήνιο τη συζήτηση για τοπόσο «ανοχύρωτα» είναι, εξαιτίας τηςέλλειψης προσωπικού και σύγχρονωνσυστημάτων ασφαλείας, πολλά μου-σεία της χώρας. Η ένοπλη ληστεία στομουσείο της Ολυμπίας αποτελεί τοδεύτερο ισχυρότατο πλήγμα που δέ-χεται μέσα σε μικρό χρονικό διά-στημα ο χώρος του Πολιτισμού. Στιςαρχές Ιανουαρίου άγνωστοι διέρρη-ξαν την Εθνική Πινακοθήκη και κατά-φεραν να αφαιρέσουν τρία μεγάληςαξίας έργα των Πάμπλο Πικάσο, ΠιετΜοντριάν και Γκουλιέλμο Κάτσια.

  ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΣ. Η ληστείαστην Ολυμπία βρίσκεται στην κορυφή

  της ειδησεογραφίας στα διεθνή μέσαενημέρωσης, τα οποία δίνουν δημο-σιότητα και στην παραίτηση τουυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού,Παύλου Γερουλάνου. «Ένοπλοι ληστέςέκλεψαν δεκάδες αντικείμενα απόμουσείο στην Αρχαία Ολυμπία - τοντόπο γέννησης των Ολυμπιακών Αγώ-νων» αναφέρει το BBC, λέγοντας ότιτο μουσείο είναι ένα από τα σημαντι-κότερα της Ελλάδας. «Ληστές εισέβα-λαν σε μουσείο στην Ολυμπία, τοντόπο γέννησης των Ολυμπιακών Αγώ-νων, έδεσαν και φίμωσαν τη φύλακα,κλέβοντας αντικείμενα» αναφέρει τοCNN. «Το περιστατικό σημειώθηκε

  στο δεύτερο μουσείο της πόλης, στοοποίο βρίσκονται χάλκινα και κερα-μικά αντικείμενα, που χρησιμοποιούν-ταν από αρχαίους αθλητές στουςΑγώνες» αναφέρει το Γαλλικό Πρα-κτορείο Ειδήσεων, τονίζοντας ότι τονέο μουσείο της Ολυμπίας διαθέτεικαλύτερη φύλαξη.

  ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΗΘΙΚΟ... H ισπανική ElPais μιλά για «ένα ακόμα χτύπημα στοηθικό της Ελλάδας», ενώ στο θέμααναφέρονται επίσης τα πρακτορείαReuters και Γερμανικό δίνοντας στοι-χεία για την κλοπή περίπου 70 αγαλ-ματιδίων. Tα πρακτορεία φιλοξενούν

  δηλώσεις αστυνομικών, που συνδυά-ζουν τη χθεσινή κλοπή με αυτή στηνΕθνική Πινακοθήκη, τον Ιανουάριο. Hιταλική εφημερίδα Corriere della Seraτονίζει ότι από την οικονομική κρίση«δοκιμάζεται» και ο πολιτισμός στηνΕλλάδα. «Είναι η δεύτερη ληστείααπό τον Ιανουάριο» αναφέρει χαρα-κτηριστικά. Δεύτερη κλοπή σε μου-σείο σημειώνεται μέσα σε δύο μήνεςστην Ελλάδα, αναφέρει το AssociatedPress. Μετά την κλοπή πινάκων τουΠικάσο και του Μοντριάν από τηνΕθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, στό-χος ληστών έγινε το παλαιό μουσείοτης Αρχαίας Ολυμπίας.

  Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι ληστές αφαίρεσαν από το αρχαιολογικό μουσείο της Ολυμπίας περίπου 65 με 70 αντικείμενα.

  Ένοπλη ληστεία στο παλαιό αρχαιολογικόμουσείο της Ολυμπίας - Στην κορυφή της ξένης ειδησεογραφίας η ληστεία στο μουσείο στην Ολυμπία

  Τηλεδιάσκεψη αισιοδοξίας

  Την αισιοδοξία τους για μια συμ-φωνία στο Eurogroup της ερχό-μενης Δευτέρας αναφορικά μετο νέο δανειακό πακέτο και το

  PSI της Ελλάδας εκφράζουν ο Ιταλόςπρωθυπουργός Μάριο Μόντι, ηΓερμανίδα καγκελάριος ΆνγκελαΜέρκελ και ο Έλληνας πρωθυπουργόςΛουκάς Παπαδήμος, μετά την τηλεδιά-σκεψη που είχαν χθες, σύμφωνα μεανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείοτου Ιταλού πρωθυπουργού. Σύμφωναμε την ίδια ανακοίνωση, στην τηλεδιά-σκεψη οι τρεις ηγέτες εξέφρασαν απόκοινού την αισιοδοξία τους για μια συμ-φωνία πάνω στο ελληνικό ζήτημα.Σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτεραχθες στο in.gr ευρωπαϊκή πηγή πουπαρακολουθεί στενά τις σχετικές δια-βουλεύσεις, το Eurogroup αναμένεταινα ανάψει το πράσινο φως για την έγ-κριση του νέου δανείου στήριξηςπρος την Ελλάδα και την έναρξη τηςδιαδικασίας για την έναρξη του προ-γράμματος ανταλλαγής ομολόγων

  (PSI). Στο Eurogroup θα ληφθούν καιοι αποφάσεις για τον ειδικό λογαρια-σμό εξυπηρέτησης του χρέους και τοθέμα της ενισχυμένης κοινοτικής επο-πτείας.Στην τελική ευθεία είναι και η συμμε-τοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-πεζας. Εκτιμάται ότι η ΕΚΤ μπορεί ναανταλλάξει τα ελληνικά ομόλογαύψους 50 δισ. ευρώ που έχει στο χαρ-τοφυλάκιο της με νέα ομόλογα ίσηςονομαστικής αξίας, τα οποία θα εξαι-ρεθούν από το «κούρεμα» που θα επι-βληθεί στους ιδιώτες ομολογιούχους. - Αισιοδοξία επικρατεί και στις Βρυ-ξέλλες για συνολική απόφαση σχε-τικά με τη νέα στήριξη της Ελλάδας,στο Eurogroup της Δευτέρας. Διπλω-ματικές πηγές στη βελγική πρω-τεύουσα υπογράμμιζαν χθες ότι έχειεπιτευχθεί συμφωνία στα βασικά ση-μεία του «πακέτου», ενώ απομένουνπρος διευκρίνιση δύο θέματα, σταοποία όμως έχει επιτευχθεί σημαν-τική πρόοδος, που σημαίνει ότι μπο-

  ρεί να κλείσουν ακόμη και αύριο Κυ-ριακή στη συνεδρία των τεχνοκρατώνπου θα προετοιμάσουν το Eurogroupτης επόμενης μέρας. Πρόκειται γιατην εξεύρεση των πρόσθετων πόρωνπου απαιτούνται, μετά την ανάλυσητης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέ-ους, ώστε να υποχωρήσει μέχρι το2020 στο 120% του ΑΕΠ. Σύμφωνα μετην ανάλυση της τρόικα για τη βιωσι-μότητα του χρέους, αυτό θα κυμανθείστο 129% του ΑΕΠ το 2020, εάν δεναυξηθεί το ποσό των 130 δισ. ευρώτης νέας στήριξης που είχε κατ’ αρχήνσυμφωνηθεί στις 26 Οκτωβρίου απότους ηγέτες της ευρωζώνης.Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτηστις Βρυξέλλες, το πρόσθετο ποσόαναζητείται από δύο επιλογές ή απόένα συνδυασμό και των δύο. Πρόκει-ται για: 1) μια περαιτέρω μείωση τωνεπιτοκίων των δανείων που έχουν χο-ρηγηθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο τουπρώτου «πακέτου» στήριξης και 2)την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

  κής Τράπεζας. Το μεγαλύτερο μέροςτου ποσού που υπολείπεται για ναεπανέλθει το χρέος στο 120% τουΑΕΠ θα αντληθεί από τα ομόλογα τηςΕυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. ΗΕΚΤ έχει αγοράσει ομόλογα αξίας 50δισ. ευρώ, ενώ έχει πληρώσει έναποσό που κυμαίνεται μεταξύ 35 - 40

  δισ. ευρώ. Το σχέδιο είναι να μετα-φερθούν τα ομόλογα της ΕΚΤ στο Ευ-ρωπαϊκό Ταμείο ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας στην τιμή αγοράς καιαπό εκεί τα λογιστικά κέρδη να δο-θούν στα κράτη μέλη υπό μορφή με-ρίσματος και στη συνέχεια με έμμεσοτρόπο να κατευθυνθούν στην Ελλάδα.

  Μέρκελ, Μόντι και Παπαδήμος βλέπουν συμφωνία στο Eurogroup

  Ο Παπαδήμος με τη Μέρκελ.

 • ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΑΔΑ 9

  Οπρωθυπουργός της ΓαλλίαςΦρανσουά Φιγιόν δήλωσε χθεςότι είναι «εντελώς ανεύθυνο ναπαίζει κανείς με τη χρεοκοπία της

  Ελλάδας» και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχεικαμιά «διάσταση απόψεων» ανάμεσα στοΠαρίσι και το Βερολίνο, παρά τις «διαφορε-τικές φωνές» στη Γερμανία. Όταν του επιση-μάνθηκε πως «η Γερμανία, η Φινλανδία, ηΟλλανδία κάνουν ανοικτά λόγο για την πιθα-νότητα μιας χρεοκοπίας της χώρας αυτής», οκ. Φιγιόν δήλωσε πως πρέπει «οπωσδήποτενα γίνουν τα πάντα για να μην υπάρξει χρεο-κοπία της Ελλάδας». «Το να παίζει κανείς μετη χρεοκοπία της Ελλάδας είναι εντελώς ανεύ-θυνο», πρόσθεσε.

  Ο ΦΕΡΧΟΪΓΚΕΝ. Ο πρώην Ευρωπαίος Επί-τροπος Γκούντερ Φερχόιγκεν επέκρινε τοντρόπο που οι Ευρωπαίοι συμπεριφέρονταιστην Ελλάδα και τόνισε: «Θα πρέπει να σας

  πω ότι μένω άναυδος από τους τόνους πουχρησιμοποιούνται αναφορικά με την Ελ-λάδα και το πακέτο στήριξης προς αυτήν.Μου δημιουργείται το συναίσθημα ότι η πυ-ροσβεστική ρίχνει λάδι στη φωτιά». Εκφρά-ζοντας τη γνώμη ότι η Ελλάδα πρέπει ναπαραμείνει στην Ευρωζώνη, πρόσθεσε: «Ηδιαίσθησή μου μού λέει όμως ότι δεν μπο-ρεί να συμπεριφέρεται κανείς σε έναν λαό,ωσάν αυτός να αποτελείται από εγκλημα-τίες. Το ζητούμενο δεν είναι να τιμωρή-σουμε τους Έλληνες, αλλά να βοηθήσουμε

  τη χώρα να βγει από την κρίση. Το πρό-γραμμα διαχείρισης του ελληνικού ζητήμα-τος είναι σε λάθος κατεύθυνση. Ήδηβλέπουμε τα αποτελέσματά του. Η ανεργίαστους νέους έφτασε το 50%, μια ολόκληρηγενιά χωρίς ελπίδα. Πού θα πάνε αυτοί οιάνθρωποι;» Ο κ. Φερχόιγκεν ζήτησε τη χα-λάρωση κάποιων περιορισμών που ισχύουνγια ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις προς τηνΕλλάδα και τάχθηκε υπέρ της συγκρότησηςμιας ομάδας ειδικών που θα ασχοληθεί μετην προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ. Διαδηλώσειςυπέρ της Ελλάδας προετοιμάζονται σε ευ-ρωπαϊκές χώρες σήμερα Σάββατο μεαφορμή την οικονομική κρίση και τα οξύ-τατα προβλήματα που προκαλεί στην ελλη-νική κοινωνία. Σε διαδικτυακό κάλεσμα προς το διεθνέςκοινό, οι Αγανακτισμένοι τονίζουν ότι η Ελ-λάδα «χρησιμοποιείται σαν εργαστήριο» καιχαρακτηρίζουν τα μέτρα που λήφθηκαν στηχώρα άδικα και αντιδημοκρατικά. «Ο ελλη-νικός λαός χρειάζεται διεθνή αλληλεγγύη

  και ζητούν την υποστήριξή μας. Ας απαντή-σουμε στο κάλεσμά τους. Είμαστε όλοι Έλ-ληνες!», τονίζεται. Στον διαδικτυακό τόποhttp://jesuisgrec.blogspot.com Ευρωπαίοιυπογράφουν κείμενο αλληλεγγύης προς τηνΕλλάδα και ζητούν την ελληνική υπηκοό-τητα, θέλοντας να δηλώσουν τη συμπαρά-στασή τους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε στη Γαλλία, ότανπολίτες ζήτησαν την ελληνική υπηκοότητααπό την ελληνική πρεσβεία με το σύνθημα«Είμαι και εγώ Έλληνας».

  Φωνές υπέρ της ΕλλάδαςΦιγιόν: Ανεύθυνο να παίζεις με τη χρεοκοπία της χώρας – Φερχόιγκεν: Μένω άναυδος…

  ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  Εφυγαν από το ΛΑΟΣ και εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία

  Την προσχώρησή τους στηΝΔ ανακοίνωσαν χθες ταπρώην κορυφαία στελέχητου ΛΑΟΣ, Μάκης Βορίδης

  και Αδωνις Γεωργιάδης, μετά απόσυνάντηση που είχαν με τον ΑντώνηΣαμαρά στα γραφεία του κόμματος.Λίγο αργότερα υπέβαλαν τις παραι-τήσεις τους από το βουλευτικό αξίω-μα, ενώ ο Μ. Βορίδης παραμένειστην κυβέρνηση.

  ΜΕ ΘΕΡΜΗ. Οι Αδ. Γεωργιάδης καιΜ. Βορίδης έφθασαν στα γραφείατης ΝΔ στη λεωφ. Συγγρού λίγοπριν τις 11:00 και έγιναν δεκτά μεθέρμη από το γραμματέα της Κοι-νοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Κ.Τασούλα. Στη συνέχεια είχαν συ-νάντηση με τον πρόεδρο της ΝΔΑντώνη Σαμαρά και άλλα κορυ-φαία στελέχη του κόμματος. Ταδύο πρώην στελέχη του ΛΑΟΣ πα-ραιτήθηκαν από τις βουλευτικέςέδρες τους. Ο κ. Βορίδης θα παρα-μείνει στο υπουργείο Μεταφορών.Οι πρώην βουλευτές του ΛΑΟΣ αν-τικαθίστανται από τους Χρήστο Κα-λαποθαράκο και ΜανούσοΝτουκάκη, επιλαχόντες βουλευτέςτου ΛΑΟΣ στο υπόλοιπο Αττικήςκαι την Β' Αθηνών, αντίστοιχα.

  «ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ». Στις δη-λώσεις που έκαναν μετά τη συνάν-τηση με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Αδ.Γεωργιάδης και ο Μ. Βορίδης χα-ρακτήρισαν τη ΝΔ «μοναδική αξιό-πιστη δύναμη, που μπορεί ναεγγυηθεί την έξοδο της χώρας απότην κρίση». «Οι επόμενες εκλογέςθα κρίνουν αν η Ελλάδα θα παρα-

  μείνει στην Ευρώπη και στην Ευ-ρωζώνη και γι’ αυτό χρειάζεται μιαστιβαρή ηγεσία», τόνισε ο Αδ. Γε-ωργιάδης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οιΑδ. Γεωργιάδης και Μ. Βορίδης θαενταχθούν στα ψηφοδέλτια τηςΝΔ στις εκλογικές περιφέρειεςπου ήταν υποψήφιοι με τον ΛΑΟΣ.Ειδικότερα, ο Μ. Βορίδης αναμέ-νεται να είναι υποψήφιος στην πε-ριφέρεια Αττικής και ο Αδ.Γεωργιάδης στη Β' Αθηνών. Ο Αδ.Γεωργιάδης και ο Μ. Βορίδης ψή-φισαν υπέρ του νέου Μνημονίου,αντίθετα με τη γραμμή του Γ. Κα-ρατζαφέρη, με αποτέλεσμα ναδιαγραφούν από τον ΛΑΟΣ.

  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΛΑΟΣ. Μέρος ευρύτε-ρου σχεδίου διεμβολισμού του,εξαιτίας της άρνησης του κόμμα-τος να ψηφίσει τη νέα δανειακήσύμβαση, θεωρεί ο ΛΑΟΣ την προ-σχώρηση των Μ. Βορίδη και Αδ. Γε-ωργιάδη στη ΝΔ. Σύμφωνα μεανακοίνωση του ΛΑΟΣ, η προσχώ-ρηση «δεν είναι προφανώς ένα με-μονωμένο γεγονός», αλλά «είναιμέρος ενός ευρύτερου σχεδίουδιεμβολισμού του Λαϊκού Ορθόδο-ξου Συναγερμού. Το ΟΧΙ μας γνω-ρίζαμε ότι θα έχει παρενέργειες».«Οι εκβιασμοί και οι πιέσεις τόσοεντός, όσο και εκτός Ελλάδας,μπορεί να ευνούχισαν ηθικά ηγε-σίες κομμάτων, χαλύβδωσαν όμωςτην ηθική του ελληνικού λαού, οοποίος έχει κρίση και γνωρίζει νααντιδρά όταν πρέπει και όπως πρέ-πει», καταλήγει η ανακοίνωση τουΛΑΟΣ.

  Τα δύο πρώην κορυφαία στελέχη του ΛΑΟΣ με τον Αντώνη Σαμαρά.

 • Πολλά προβλήματα αντιμε-τωπίζουν οι ασθενείς �