Μαθηματικά Δ΄- Ενότητα 1 - Μάθημα 2:΄΄Διαχειρίζομαι...

of 14/14
Επιμέλεια : Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr/ Μαθηματικά Δ΄- Ενότητα 1 - Μάθημα 2: ΄΄Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000΄΄
 • date post

  10-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  944
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Μαθηματικά Δ΄- Ενότητα 1 - Μάθημα 2:΄΄Διαχειρίζομαι...

 • :

  http://xristx.blogspot.gr/

  - 1 - 2:

  10.000

  http://xristx.blogspot.gr/

 • 1.000 = 1

  4 300 .

  .............................. + ................. = .....................

  +

  ....... ................

  -

  ............ .......................

  eva - edu

 • :

  2.999 ....................................

  4.569 .....................................

  1.009 ......................................

  8.999 ......................................

  ................................................................. 8.884 8.900 8.950 9.000

  8.884 8.900

  8.884 9.000

  eva - edu

  javascript:edit(1219

 • 2.999 .

  .................................

  (3);

  +

  ......................... +.......................... +...................... = .................

  eva - edu

 • :_____________________________________________

  1. . 1.007 4 = (1.000 + 7) 4 = (1.000 4) + (7 4) = 4.000 + 28 = 4.028 1.009 6 = (______ +______) _____ = (_____ _____) + (_____ _____) = ________ + ________ = _________ 1.013 8 = (______ +______) _____ = (_____ _____) + (_____ _____) = ________ + ________ = _________ 2.560 3 = __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 1.345 7 = ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 997 8 = (1.000 - 3) 8 = (1.000 8) - (3 8) = 8.000 - 24 = 7.976 2.991 3 = __________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 990 9 = __________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.980 2 = __________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. . .

  .

  .

  . ____________________________________________________________________ . ____________________________________________________________________ . ____________________________________________________________________

  500 800 1.000

  23 09 2009

 • :_____________________________________________

  3. .

  3.000

  3

  5.420 -

  1.738 +

  2

  7.230 -

  1.350 +

  8.000

  4

  5.250 +

  8.888 -

  2

  9.840 -

  5.210 +

  7.000

  7

  6.530 +

  9.786 -

  2

  8.430 -

  3.570 +

  23 09 2009

 • 9.000- ........

  10.000

  : ..

  1. - :

  )

  )

  6.800 3000+

  10.000-.

  3.400+..

  7.000-. 2

  3.400.

  8.500

  10.000-

  8.400+

  4.250

  3.400+.

  2..

 • 2

  ONOMA .

 • 2

  10.000

  14

  1. . 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600

  4.000 + 1.200 = 5.200) 3.400 ............ + ............ + ............ + ............

  ............ + ............ = ............) 4.100 ............ + ............ + ............ + ............

  ............ + ............ = ............) 3.900 ............ + ............ + ............ + ............

  ............ + ............ = ............) 2.700 ............ + ............ + ............ + ............

  ............ + ............ = ............) 4.500 ............ + ............ + ............ + ............

  ............ + ............ = ............

  2. .

  ) 700 3.500) 1.200 4.800) 1.650 4.950) 1.930

  2 10.000

 • 10.000

  15

  3. . 2.600 2.000 + 600

  1.000 1.000 300 300 1.000 + 300 = 1.300

  ) 3.400 3.000 + 400

  ......... ......... ......... .........

  ......... + ......... = .........) 4.100 ......... + .........

  ......... ......... ......... .........

  ......... + ......... = .........

  ) 3.900 ......... + .........

  ......... ......... ......... .........

  ......... + ......... = .........) 2.700 ......... + .........

  ......... ......... ......... .........

  ......... + ......... = .........

  ) 4.500 ......... + .........

  ......... ......... ......... .........

  ......... + ......... = .........

  4. . 1.007 4 = (1.000 + 7) 4 =

  = (1.000 4) + (7 4) = 4.000 + 28 = 4.028. ) 2.004 3 = (........ + ........) ........ = = (........ ........) + (........ ........) = ........ + ........ = ........) 1.009 6 = (........ + ........) ......... = = (........ ........) + (........ ........) = ........ + ........ = ........) 1.013 8 = (........... + ..........) .......... = = (........ ........) + (........ ........) = ......... + .......... = ..........) 2.560 3 = (........... + ........... + ............) ......... = = (........ ........) + (........ ........) + (........ ........) = = ......... + ......... + ......... = .............) 1.345 7 = (........... + ........... + ........... + ..........) ........... = = (........ ........) + (........ ........) + (........ ........) + (........ ........) = = ......... + ......... + ......... + ......... = .........

 • 16

  1

  5. .997 8 = (1.000 3) 8 =

  = (1.000 8) (3 8) = 8.000 24 = 7.976.) 1.996 5 = (......... .........) ......... = = (......... .........) (......... .........) = ......... ......... = .........) 2.991 3 = (......... .........) ......... = = (......... .........) (......... .........) = ......... ......... = .........) 990 9 = (......... .........) ......... = = (......... .........) (......... .........) = ......... ......... = .........) 1.989 4 = (......... .........) ......... = = (......... .........) (......... .........) = ......... ......... = .........) 4.980 2 = (......... .........) ......... = = (......... .........) (......... .........) = ......... ......... = .........

  6. - .)

  ; ................................................................. .................................................................

  ) - - ; ..................................................................................................................... .....................................................................................................................

  ) , - . - ; ..................................................................................................................... .....................................................................................................................

  ) 2000, - . ; ..................................................................................................................... .....................................................................................................................

  2000

  100 .

 • 17

  10.000

  7. . 500 800 1.000

  )

  )

  )

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  8. 34.568 . - .)

  10.000 20.000 30.000

  34.568

  40.000 50.000

  )

  32.000 33.000 34.000

  34.568

  35.000 36.000

  )

  34.300 34.400 34.500

  34.568

  34.600 34.700

  )

  34.540 34.550 34.560

  34.568

  34.570 34.580

  o

 • 18

  1

  9. ) 32 , ......... .) 58 , ......... .) 187 CD, ......... CD.) 8.960 , .........

  .

  10. -.)

  3.0005.420 .......... 7.230 ...........

  3 ..........

  1.783 +

  ..........

  2 ......

  ....

  1.350 + ...........

  )

  8.0005.250 + ........... 9.840 ...........

  8.888

  ...........

  4 ...........

  5.210 + ...........

  2 ......

  .....

  )

  4.0007.463 ........... 8.590 ...........

  2.457 +

  ...........

  2 ...........

  2.570 + ...........

  4 ......

  ..... )

  7.0006.530 + ........... 8.430 ...........

  9.786

  ...........

  7 ...........

  3.570 + ...........

  2 ......

  .....

  11. . ;

  )+ 4.000

  3.200 ........... 7.250 ..........

  + ......... + 8

  ........... + 4.058 = 7.258

  )+ 600

  2.4002.380 ......... ..........

  + ......... + 5.000

  ........... + ........... = ...........

  )+ .........

  .................. ........... ..........

  + ......... + .........

  5.230 + 1.740 = ...........

  )+ .........

  ......... ........... ......... ..........

  + ......... + .........

  3.080 + 5.670 = ...........

 • 19

  10.000

  12. . ;) .........

  2.000 6.000 ......... 6.540

  ......... 40

  ....... ....... = .......

  ) .........

  .........5.970 6.520 ..........

  50 .........

  8.520 ....... = .......

  ) .........

  ......... ......... ......... .........

  ....... .........

  8.370 5.480 = .......

  ) .........

  .................. ........... ..........

  ......... .........

  7.230 4.770 = .......

  01 02 Pages from mathimatika103 2 10.00004 2 . 10.00005 enotita206 Pages from 17161