ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925)....

9
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: σελίδες 106 – 110 (όχι τα Οκτωβριανά) Μεταβίβαση της εξουσίας στους Άγγλους: Όπως πάντοτε η Κύπρος λόγω της θέσης της αποτέλεσε πόλο έλξης διαφόρων κατακτητών. Ιδιαίτερα το 19 ο αι. μετά τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ η Κύπρος αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους Άγγλους διότι από εκεί ελέγχουν το θαλάσσιο δρόμο για τις Ινδίες. Συνέδριο Βερολίνου: Η Κύπρος μεταβιβάζεται στους Άγγλους Η Αγγλία ανέλαβε την υποστήριξη τουρκικών συμφερόντων σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης. (Η Τουρκία θα χρησίμευε σαν φραγμός στα σχέδια της Ρωσίας για κάθοδο στη Μεσόγειο) Η Οθωμανική περίοδος στην Κύπρο έφτασε στο τέλος της. Οι Κύπριοι δέχτηκαν με αισθήματα χαράς τη μεταβίβαση της εξουσίας στην Αγγλία. Πίστευαν ότι η Αγγλία θα έδινε μελλοντικά το νησί στην Ελλάδα, όπως συνέβη στην περίπτωση των Επτανήσων (1864). Η Κύπρος κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878 – 1925) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. Να ερμηνεύω τις ιστορικές εξελίξεις στην Κύπρο κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878- 1925). 2. Να αναφέρω τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής και διοικητικής πολιτικής των Βρετανών. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ: 1. Συνέδριο Βερολίνου (1878), προσάρτηση της Κύπρου (1914), Συνθήκη της Λοζάνης (1923), Αποικία του Στέμματος (1925). 2. Φορολογική πολιτική, διοικητικό σύστημα, Νομοθετικό Συμβούλιο. 1489 1571 1878 1960 Βενετοκρατία Τουρκοκρατία Αγγλοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Transcript of ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925)....

Page 1: ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925). 2.gym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019...μουσουλμανικά (3.608 μαθητές και 1.427 μαθήτριες), 3 αρμένικα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: σελίδες 106 – 110 (όχι τα Οκτωβριανά)

Μεταβίβαση της εξουσίας στους Άγγλους:

Όπως πάντοτε η Κύπρος λόγω της θέσης της αποτέλεσε πόλο έλξης διαφόρων κατακτητών. Ιδιαίτερα το 19ο αι. μετά τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ η Κύπρος αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους Άγγλους διότι από εκεί ελέγχουν το θαλάσσιο δρόμο για τις Ινδίες. Συνέδριο Βερολίνου:

Η Κύπρος μεταβιβάζεται στους Άγγλους

Η Αγγλία ανέλαβε την υποστήριξη τουρκικών συμφερόντων σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης.

(Η Τουρκία θα χρησίμευε σαν φραγμός στα σχέδια της Ρωσίας για κάθοδο στη Μεσόγειο) Η Οθωμανική περίοδος στην Κύπρο έφτασε στο τέλος της.

Οι Κύπριοι δέχτηκαν με αισθήματα χαράς τη μεταβίβαση της εξουσίας στην Αγγλία.

Πίστευαν ότι η Αγγλία θα έδινε μελλοντικά το νησί στην Ελλάδα, όπως συνέβη

στην περίπτωση των Επτανήσων (1864).

Η Κύπρος κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878 – 1925)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

1. Να ερμηνεύω τις ιστορικές εξελίξεις στην Κύπρο κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878-1925).

2. Να αναφέρω τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής και διοικητικής πολιτικής των Βρετανών.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ:

1. Συνέδριο Βερολίνου (1878), προσάρτηση της Κύπρου (1914), Συνθήκη της Λοζάνης (1923), Αποικία του Στέμματος (1925).

2. Φορολογική πολιτική, διοικητικό σύστημα, Νομοθετικό Συμβούλιο.

1489 1571 1878 1960 Βενετοκρατία Τουρκοκρατία Αγγλοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Page 2: ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925). 2.gym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019...μουσουλμανικά (3.608 μαθητές και 1.427 μαθήτριες), 3 αρμένικα

Οικονομία

• Επιβλήθηκε επιπλέον βαριά φορολογία με αποτέλεσμα την οικονομική

εξαθλίωση και τη δυσφορία των Κυπρίων.

• Η Αγγλία είχε συμφωνήσει να πληρώνει φόρο υποτέλειας στην Τουρκία για

την κατοχή της Κύπρου.

Διοίκηση

• Αναδιοργανώθηκε το διοικητικό σύστημα και μπήκαν οι βάσεις για μια καλά

οργανωμένη δημόσια υπηρεσία.

• Επικεφαλής ο Ύπατος Αρμοστής και μια ομάδα από ανώτερους Άγγλους

διοικητικούς υπαλλήλους.

• Σε κάθε τμήμα προΐστατο ένας Διευθυντής.

• Τις 6 επαρχίες κυβερνούσαν Άγγλοι διοικητές.

• Στις πόλεις και κωμοπόλεις οργανώθηκαν οι δήμοι, οι δήμαρχοι των οποίων

εκλέγονταν από τους δημότες.

• Τα δικαστήρια εκσυγχρονίστηκαν με την εισαγωγή αμερόληπτου νομικού

συστήματος.

• Τέθηκε τέρμα στις καταχρήσεις και αυθαιρεσίες κρατικών οργάνων

Νομοθετικό συμβούλιο

Μέλη: 6 Άγγλοι διορίζονταν από τον κυβερνήτη

12 Κύπριοι 9 Έλληνες: Εκλέγονταν από τους Έλληνες

3 Τούρκοι: Εκλέγονταν από τους Τούρκους

Είχαν το δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη σε θέματα φορολογίας. Όμως η τελική

έγκριση έπρεπε να δοθεί από τον Άγγλο κυβερνήτη που είχε το δικαίωμα της

αρνησικυρίας (veto).

Ήταν δημοκρατικός ο θεσμός του Νομοθετικού Συμβουλίου;

Εθνικό θέμα

1878 -1914: Ιδιόμορφο καθεστώς: Τη διοικούν οι Άγγλοι, ωστόσο η κυριότητά της ανήκει στην Τουρκία. Οι Άγγλοι πληρώνουν φόρο υποτέλειας στην Τουρκία.

1914: Η Αγγλία προσάρτησε την Κύπρο όταν με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου η Τουρκία προσχώρησε στην αντίπαλη παράταξη.

1915:Η Αγγλία πρόσφερε την Κύπρο στην Ελλάδα με αντάλλαγμα την είσοδό της στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ – η Ελληνική κυβέρνηση του Α. Ζαΐμη προτίμησε να μείνει η Ελλάδα ουδέτερη. ( Το 1917 όταν μπήκε στον πόλεμο η προσφορά είχε αποσυρθεί)

1923:Συνθήκη Λωζάνης. Η Τουρκία παραιτείται από τα δικαιώματά της στην Κύπρο

1925:Οι Άγγλοι ανακήρυξαν την Κύπρο αποικία του στέμματος. Ο Ύπατος Αρμοστής ονομαζόταν στο εξής Κυβερνήτης.

Page 3: ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925). 2.gym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019...μουσουλμανικά (3.608 μαθητές και 1.427 μαθήτριες), 3 αρμένικα

Εργασίες

1. α) Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 108 του βιβλίου σας καθώς και το πιο κάτω παράθεμα, να εξηγήσετε γιατί ο θεσμός του Νομοθετικού Συμβουλίου δεν ήταν δημοκρατικός. β) Να γράψετε αν ο θεσμός αυτός είχε θετικά στοιχεία δικαιολογώντας τη γνώμη σας.

α)

Η σύνθεση του Νομοθετικού Συμβουλίου δεν επέτρεπε στην

πλειοψηφία των Ελλήνων κατοίκων του νησιού να ασκήσουν

οποιαδήποτε επιρροή στη διοίκηση. Οι ψήφοι των τριών (3)

Τουρκοκύπριων βουλευτών και οι έξι (6) των Άγγλων

ισοψηφούσαν με τις εννέα (9) των Ελληνοκυπρίων. Σε αυτήν την

περίπτωση υπερισχύει η ψήφος του Ύπατου Αρμοστή.

Το ελληνικό στοιχείο αν και είναι λίγο πιο πάνω από το 75% των

κατοίκων του νησιού δεν μπορεί να επιβάλει την άποψή του ενώ

το τουρκικό στοιχείο (περίπου 22%) σε συνεργασία με τους Άγγλους

μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Οι λίγοι επιβάλλονται στους

πολλούς.

Επίσης, αν το Νομοθετικό Συμβούλιο έπαιρνε μια απόφαση, (με

ψήφους Ελληνοκύπριων + Τουρκοκυπρίων) αυτή έπρεπε να

εγκριθεί από τον Άγγλο Κυβερνήτη, ο οποίος είχε το δικαίωμα της

αρνησικυρίας (να ασκήσει veto).

β)Παρά τις αδυναμίες του ο θεσμός του Νομοθετικού Συμβουλίου

έχει και θετικά στοιχεία

Η ίδρυση του ήταν μια σημαντική αλλαγή στη μέχρι τότε διοίκηση

του νησιού καθώς κάποια μέλη του εκλέγονται από τον λαό. Ο

λαός, δηλαδή, έχει δικαίωμα να εκλέξει τους εκπροσώπους του.

«… Η αποικιακή διοίκηση φρόντισε να εξασφαλίσει ένα ιδιότυπο έλεγχο: ο αριθμός των

Ελληνοκυπρίων αιρετών αντιπροσώπων ήταν ίσος με το άθροισμα των Τουρκοκυπρίων

εκλεγμένων μελών και διορισμένων… πράγματι, οι Βρετανοί αξιωματούχοι και οι αντιπρόσωποι

της μειονότητας στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων συνδύαζαν τις δυνάμεις τους για

να αντιταχθούν στις προτάσεις των εκλεγμένων Ελληνοκυπρίων βουλευτών. Σε περίπτωση

ισοψηφίας, οι Βρετανοί διέθεταν τη νικώσα ψήφο του ύπατου αρμοστή […]. Η κατανομή αυτή των

βουλευτικών εδρών χαρακτηρίσθηκε «συνταγματική φάρσα» και το Νομοθετικό Συμβούλιο

«ψευτο-Βουλή».

Ε. Χατζηβασιλείου, Το Κυπριακό Ζήτημα, 1878-1960: Η συνταγματική πτυχή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 47-48

Page 4: ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925). 2.gym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019...μουσουλμανικά (3.608 μαθητές και 1.427 μαθήτριες), 3 αρμένικα

Τα μέλη του είχαν δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη σε θέματα

φορολογίας.

Επιλέξετε μια από τις πιο κάτω ερωτήσεις: (2 ή 3) 2. Να μελετήσετε την πηγή του βιβλίου σας στη σελίδα 109 για την έπαρση της αγγλικής σημαίας στην πύλη Πάφου στη Λευκωσία. Φανταστείτε ότι είστε κάτοικος της Λευκωσίας που ζει αυτά τα γεγονότα το 1878. Να καταγράψετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας.

Συναισθήματα:

Ανακούφιση

Χαρά

Ενθουσιασμός

Ελπίδα

Σκέψεις:

Οι Άγγλοι είναι ένας πολιτισμένος λαός (σε σχέση με τους

Οθωμανούς) από τη χώρα τους ξεκίνησε ο Διαφωτισμός, τα

ανθρώπινα δικαιώματα κλπ

Η Αγγλία είναι χώρα πρωτοπόρος και στη βιομηχανική

επανάσταση (μέσα τηλεπικοινωνίας, μεταφορές, φάρμακα,

ηλεκτρισμός κλπ)

Η Αγγλική σημαία έχει το σημείο του σταυρού. Οι Άγγλοι είναι

Χριστιανοί και διαδέχονται τους Μουσουλμάνους

Η Αγγλία έχει ήδη παραχωρήσει τα Επτάνησα το 1864 στην

Ελλάδα. Ίσως στο μέλλον κάνει το ίδιο και με την Κύπρο.

3. Διαβάστε από το Κυπριακό χρονολόγιο γεγονότα που συνέβησαν στην Κύπρο τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Καταγράψετε σε δυο στήλες γεγονότα που θεωρείτε ότι ήταν θετικά για την Κύπρο και γεγονότα που τα κρίνετε ως αρνητικά. (4-5 θετικά και 4-5 αρνητικά)

Page 5: ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925). 2.gym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019...μουσουλμανικά (3.608 μαθητές και 1.427 μαθήτριες), 3 αρμένικα

Θετικά Αρνητικά

1883: Ιδρύεται το Μουσείο Κύπρου. Η

Βρετανική Σχολή Αθηνών διεξάγει

ανασκαφές στα Κούκλια.

1885: Πρώτη υποχρεωτική καταγραφή

των περιουσιών στο νησί.

1892: Ιδρύεται στη Λεμεσό ο Γυμναστικός

Σύλλογος Ολύμπια (ΓΣΟ.)

1893: Ίδρυση του Παγκύπριου Γυμνασίου

στη Λευκωσία ύστερα από ενέργειες του

αρχιεπισκόπου Σωφρονίου.

1895: Εισάγεται στην Κύπρο η πρώτη

ατμοκίνητη σιδηροδρομική μηχανή.

1897: Ανεγείρεται στη Λευκωσία το

κυβερνητικό νοσοκομείο.

1902, Οκτώβριος: Αρχίζουν οι εργασίες για

την εκβάθυνση του λιμανιού της

Αμμοχώστου και της νέας προκυμαίας.

Κατασκευάζεται το στάδιο ΓΣΠ.

1903: Πρωτοεμφανίζεται ο ηλεκτρισμός

στην Κύπρο.

1905, 21 Οκτωβρίου: Εγκαίνια

σιδηροδρόμου στην Αμμόχωστο. Πρώτο

δρομολόγιο Αμμόχωστος – Λευκωσία.

1906: Λειτουργεί στην Αμμόχωστο από τον

Νικόλαο Μαντζούρα το πρώτο ατμοκίνητο

κλωστήριο.

1887/88: Μεγάλη ανομβρία.

Καταστρέφεται η γεωργία.

1893, Σεπτέμβριος: Ανασκαφές από

το Βρετανικό Μουσείο στην

ανατολική νεκρόπολη της

Αμαθούντας. Όλα τα ευρήματα θα

μεταφερθούν στην Αγγλία.

1894, Αύγουστος: Διοργανώνεται

από τον Ιωάννη Κυριακίδη στο Πέρα

Πεδί το πρώτο αγροτικό

συλλαλητήριο για τον φόρο

υποτελείας.

1894, 31 Οκτωβρίου: Καταστροφές

στη Λεμεσό από πλημμύρα του

ποταμού Γαρύλλη.

1895, Άνοιξη: Συλλαλητήρια σε όλες

τις πόλεις του νησιού για τα

οικονομικά προβλήματα

1896, 29 Ιανουαρίου: Σεισμός-

Καταστροφές στη Λεμεσό.

1912, 17 Απριλίου: Παραιτούνται οι

Έλληνες μέλη του Νομοθετικού

Συμβουλίου, ύστερα από απόρριψη

μνημονίου τους προς τον αρμοστή.

27 Μαΐου Ταραχές στη Λεμεσό

μεταξύ Ελληνοκυπρίων και

Page 6: ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925). 2.gym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019...μουσουλμανικά (3.608 μαθητές και 1.427 μαθήτριες), 3 αρμένικα

Αγγλοκρατία (Χρονολόγιο)

1878, 4 Ιουνίου: Υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η αμυντική συμφωνία Οθωμανικής αυτοκρατορίας και Μεγάλης Βρετανίας. Ο σουλτάνος συναινεί στην κατοχή της Κύπρου από τους Άγγλους. 13 Ιουνίου. Αρχίζει το συνέδριο του Βερολίνου το οποίο τελειώνει στις 13 Ιουλίου. Οι Δυνάμεις επικυρώνουν την κατοχή της Κύπρου από τη Μεγάλη Βρετανία. 15 Ιουλίου: η βρετανική σημαία υψώνεται στη Λάρνακα. Τελετή μεταβίβασης της εξουσίας στους Άγγλους. 14 Σεπτεμβρίου: Διάταγμα εν Συμβουλίω με το οποίο ορίζεται η δομή της εξουσίας στην Κύπρο (Ύπατος Αρμοστής, Νομοθετικό και Εκτελεστικό Συμβούλιο). 9 Δεκεμβρίου: Συνέρχεται για πρώτη φορά το Νομοθετικό Συμβούλιο.

1881 30 Νοεμβρίου: Με διάταγμα εν Συμβουλίω αντικαθίστανται τα οθωμανικά δικαστήρια με το Ανώτατο Δικαστήριο και έξι περιφερειακά – επαρχιακά δικαστήρια. 1883 28-29 Μαΐου: Πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου (9 Έλληνες και 3 Τούρκοι). Ιδρύεται το Μουσείο Κύπρου. Η Βρετανική Σχολή Αθηνών διεξάγει ανασκαφές στα Κούκλια. 1885: Πρώτη υποχρεωτική καταγραφή των περιουσιών στο νησί.

1886: Αρχίζουν οι εργασίες για βελτίωση στο λιμάνι της Κερύνειας, στις οποίες χρησιμοποιούνται φυλακισμένοι με αμοιβή ένα χάλκινο γρόσι ημερησίως. 1887: Λειτουργούν 180 ελληνικά σχολεία και 69 μωαμεθανικά.

1887/88: Μεγάλη ανομβρία. Καταστρέφεται η γεωργία.

1911, 2 Απριλίου: Επίσημη Απογραφή

Πληθυσμού. Το 25% του πληθυσμού

γνωρίζει γραφή και ανάγνωση.

Η Λευκωσία η Λάρνακα και Λεμεσός

συνδέονται με λεωφορείο. Το ταξίδι

Λευκωσία – Λεμεσός διαρκεί 5 ώρες.

Τουρκοκυπρίων. Επέμβαση της

αστυνομίας η οποία ανοίγει πυρ.

Πέντε νεκροί και εκατόν τριάντα

τέσσερις τραυματίες.

1915 20 Οκτωβρίου: Αρνητική

απάντηση της κυβέρνησης Ζαΐμη

στην πρόταση της βρετανικής

κυβέρνησης να παραχωρήσει την

Κύπρο στην Ελλάδα αν η Ελλάδα

έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό της

Αγγλίας.

Page 7: ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925). 2.gym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019...μουσουλμανικά (3.608 μαθητές και 1.427 μαθήτριες), 3 αρμένικα

1889, 26 Μαΐου: Άφιξη αντιπροσωπείας Κυπρίων υπό τον αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο στο Λονδίνο η οποία θα επιδώσει υπόμνημα για τα πολιτικά προβλήματα της Κύπρου στο υπουργείο Αποικιών.

1890: Ανασκαφές στη Σαλαμίνα από την αρχαιολογική αποστολή του Βρετανικού Μουσείου. Ο πληθυσμός 209.286 (158.585 Έλληνες και 47.926 Τούρκοι).

1892: Ιδρύεται στη Λεμεσό ο Γυμναστικός Σύλλογος Ολύμπια (ΓΣΟ).

1893: Ίδρυση του Παγκύπριου Γυμνασίου στη Λευκωσία ύστερα από ενέργειες του αρχιεπισκόπου Σωφρονίου. Σεπτέμβριος: Ανασκαφές από το Βρετανικό Μουσείο στην ανατολική νεκρόπολη της Αμαθούντας. Όλα τα ευρήματα θα μεταφερθούν στην Αγγλία. 1894, Αύγουστος: Διοργανώνεται από τον Ιωάννη Κυριακίδη στο Πέρα Πεδί το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο για τον φόρο υποτελείας. 31 Οκτωβρίου: Καταστροφές στη Λεμεσό από πλημμύρα του ποταμού Γαρύλλη. 1895, Άνοιξη: Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις του νησιού για τα οικονομικά προβλήματα 26 Ιουλίου: Παγκύπριο υπόμνημα προς τη βρετανική κυβέρνηση για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Στο ίδιο υπόμνημα αιτήματα σχετικά με τη διοίκηση του νησιού. Εισάγεται στην Κύπρο η πρώτη ατμοκίνητη σιδηροδρομική μηχανή. 1896, 29 Ιανουαρίου: Σεισμός. Καταστροφές στη Λεμεσό. Ο ηγούμενος Κύκκου εκλέγεται βουλευτής, σ΄ αυτόν οφείλεται η εισαγωγή της πρώτης αλωνιστικής μηχανής στην Κύπρο. Α΄ Παγκύπριοι αγώνες στίβου στη Λεμεσό 1897: Ανεγείρεται στη Λευκωσία το κυβερνητικό νοσοκομείο. Το μάθημα της γυμναστικής διδάσκεται για πρώτη φορά σε μαθήτριες στο Παρθεναγωγείο της Λεμεσού, που διευθύνει η Πολυξένη Λοϊζιάς. 1899, 21 Μαρτίου: Ιδρύεται σωματείο ποδοσφαίρου στη Λεμεσό για εκμάθηση του νέου παιχνιδιού. 1900: Λειτουργούν 264 ελληνικά σχολεία (11.882 μαθητές και 3.591 μαθήτριες), 144 μουσουλμανικά (3.608 μαθητές και 1.427 μαθήτριες), 3 αρμένικα και 2 μαρωνίτικα σχολεία. 22 Μαΐου: Θάνατος αρχιεπισκόπου Σωφρονίου του Γ΄- Κρίση στην Εκκλησία της Κύπρου (Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα). 1901, 8/20 Οκτωβρίου: Κοινό συλλαλητήριο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στη Λευκωσία για εκπαιδευτικά θέματα.

Page 8: ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925). 2.gym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019...μουσουλμανικά (3.608 μαθητές και 1.427 μαθήτριες), 3 αρμένικα

1902, Οκτώβριος: Αρχίζουν οι εργασίες για την εκβάθυνση του λιμανιού της Αμμοχώστου και της νέας προκυμαίας. Κατασκευάζεται το στάδιο ΓΣΠ. 1903: Πρωτοεμφανίζεται ο ηλεκτρισμός στην Κύπρο. 1905, 21 Οκτωβρίου: Εγκαίνια σιδηροδρόμου στην Αμμόχωστο. Πρώτο δρομολόγιο Αμμόχωστος – Λευκωσία. 1906: Λειτουργεί στην Αμμόχωστο από τον Νικόλαο Μαντζούρα το πρώτο ατμοκίνητο κλωστήριο. 1908: Αρχίζουν κατασκευαστικές εργασίες στο λιμάνι της Λάρνακας. Ο Κυρηνείας Κύριλλος εκλέγεται από σύνοδο στην Κων/πολη αρχιεπίσκοπος Κύπρου 1909, 8 Απριλίου: Ο Κιτίου Κύριλλος εκλέγεται αρχιεπίσκοπος με βάση το νόμο της αποικιακής κυβέρνησης 1911, 2 Απριλίου: Επίσημη Απογραφή Πληθυσμού. Το 25% του πληθυσμού γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Η Λευκωσία, η Λάρνακα και Λεμεσός συνδέονται με λεωφορείο. Το ταξίδι Λευκωσία – Λεμεσός διαρκεί 5 ώρες. 1912, 17 Απριλίου: Παραιτούνται οι Έλληνες μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου, ύστερα από απόρριψη μνημονίου τους προς τον αρμοστή. 27 Μαΐου Ταραχές στη Λεμεσό μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Επέμβαση της αστυνομίας η οποία ανοίγει πυρ. Πέντε νεκροί και εκατόν τριάντα τέσσερις τραυματίες. 6 Δεκεμβρίου: Σκοτώνεται σε μάχη κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού πολέμου ο δήμαρχος Λεμεσού Χριστόδουλος Σώζος. Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου.

Αρχίζει η παραγωγή και η δημόσια διάθεση του ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

Η βρετανική διοίκηση απασχολεί 925 υπαλλήλους.

Ίδρυση γεωπονικού κολεγίου στη Λευκωσία.

1914, 1 Αυγούστου: έναρξη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. – περίπου 16.000 Κύπριοι εθελοντές υπηρετούν κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. 5 Νοεμβρίου: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία εισέρχεται στον πόλεμο ως σύμμαχος της Γερμανίας. Προσάρτηση της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία. Με διάταγμα οι Κύπριοι γίνονται Βρετανοί πολίτες (27 Νοεμβρίου). 1915, 16 Οκτωβρίου: Με τηλεγράφημα του υπουργού Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Σερ Έντουαρντ Γκρέυ προς τον Άγγλο πρεσβευτή στην Αθήνα η Κύπρος παραχωρείται στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση η τελευταία να υποστηρίξει τη Σερβία. 17 Οκτωβρίου: Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξανδρος Ζαΐμης ενημερώνεται για την πρόθεση της μ. Βρετανίας να παραχωρήσει την Κύπρο στην Ελλάδα.

Page 9: ΙΚΤΣ ΠΙΤΥΧΙΑΣ: 1. 1925). 2.gym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019...μουσουλμανικά (3.608 μαθητές και 1.427 μαθήτριες), 3 αρμένικα

20 Οκτωβρίου: Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης Ζαΐμη στη βρετανική κυβέρνηση. 1917, 13 Ιουνίου: Ο Νικόδημος Μυλωνάς εκλέγεται μητροπολίτης Κιτίου. 5 Δεκεμβρίου: Αναχωρεί για το Λονδίνο κυπριακή αντιπροσωπεία για να θέσει το αίτημα της Ένωσης. Επικεφαλής ο αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄. 30 Δεκεμβρίου: Συνάντηση της κυπριακής αντιπροσωπείας με τον Βενιζέλο στο Παρίσι. 1919, 6 Ιανουαρίου: Άφιξη της αντιπροσωπείας στο Λονδίνο. Άνοιξη: Τουρκοκύπριοι εθνικιστές ιδρύουν κόμμα με επιδίωξη την ένωση της Κύπρου με την Τουρκία. 18 Σεπτεμβρίου: Ο αρχηγός των βρετανικών ναυτικών δυνάμεων της Μεσογείου προβάλλει «βέτο» στην παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα. 1920, 5 Αυγούστου : Ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας λόρδος Κέρζον ανακοινώνει στον Ελευθέριο Βενιζέλο ότι η αγγλική κυβέρνηση δε σκοπεύει να παραχωρήσει την Κύπρο στην Ελλάδα. 1923, 24 Ιουλίου: Υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάνης. Η Τουρκία παραιτείται από τα δικαιώματά της στην Κύπρο και αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία. 1925, 10 Μαρτίου: Ανακήρυξη της Κύπρου σε Αποικία του Στέμματος. Ο Άγγλος Ύπατος Αρμοστής μετονομάζεται σε Κυβερνήτη. 1 Μαΐου: Τίθεται σε ισχύ το νέο σύνταγμα. Επίσημη τελετή στη Λευκωσία για την ανακήρυξη της Κύπρου σε Αποικία του Στέμματος.

Λεύκιος Ζαφειρίου, Κυπριακό Χρονολόγιο