θεωρία 1 1

20
www.ask si.blogspot.gr e Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου § 1.1 Συναρτήσεις

Transcript of θεωρία 1 1

Page 1: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Μαθηματικά γενικής παιδείας

Γ΄ Λυκείου

§ 1.1 Συναρτήσεις

Page 2: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Η συνάρτηση

Page 3: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Η συνάρτηση

Page 4: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Η συνάρτηση

Page 5: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Πράξεις με συναρτήσεις

Page 6: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Πράξεις με συναρτήσεις

Page 7: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Γραφική παράσταση

Page 8: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Page 9: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Ίσες συναρτήσεις

Page 10: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Παράδειγμα

Page 11: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Παράδειγμα

Λύση

Page 12: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Μονοτονία συνάρτησης

Page 13: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Ακρότατα συνάρτησης

Page 14: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Όριο συνάρτησης

Page 15: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Ιδιότητες ορίων

Page 16: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Συνέχεια συνάρτησης

Page 17: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Συνέχεια συνάρτησης

Page 18: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Συνέχεια συνάρτησης

Page 19: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

Συνέχεια συνάρτησης

Page 20: θεωρία 1 1

www.ask si.blogspot.gre

τέλος